Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Testikelvridning, pungvred

Testikelvridning, eller testikeltorsion, är ett akut tillstånd som beror på att blodtillförseln till testikeln stryps. Det ger akuta smärtor i pungen, ofta tillsammans med illamående och kräkningar. Testikelvridning behöver behandlas omedelbart.


Uppdaterad den: 2020-09-10

testikel
Annons

Vad är testikelvridning?

Testikelvridning, även kallat för pungvred, testikeltorsion eller funikeltorsion, är ett tillstånd där testikeln inte får tillräckligt med blod. Det beror på att testikeln har vridits runt sin egen axel och därmed strypt blodtillförseln. Rotationen gör att cirkulationen genom blodkärlen i testikelsträngen blir sämre och i värsta fall kan testikeln få så lite blod och syretillförsel att vävnaden dör. 

Tillståndet drabbar oftast små barn (runt födseln) eller barn i puberteten (vanligast 12–18 år). 

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom vid pungvred är plötsliga starka smärtor lokaliserade till den ena halvan av pungen. Hos små barn kan oro, rastlöshet eller smärta till nedre delen av magen vara symtomen. Illamående och kräkningar är vanliga symtom som tillkommer.

Tillståndet kan uppstå utan någon som helst anledning. Man har sett att det uppstår något oftare under natten, och det kan utlösas av lek och idrott. Den drabbade kan ha haft tendens till liknande symtom tidigare, och man tror då att testikeln har vridit sig delvis utan att ge permanenta skador.

Orsak

Testikelns anatomi

Den vanligaste orsaken till testikelvridning är att det finns en medfödd missbildning. Missbildningen gör att testikeln ligger horisontellt i pungen utan att den är fäst till pungen, vilket gör att den har lättare att vrida runt sin egen axel. 

Smärtorna uppstår till följd av att sädessträngen vrids, vilket gör att testikelnerven kläms och att blodflödet till testikeln sviktar. Obehandlat medför det avbrutna blodflödet brist på syre och näring till testikeln, vilket kan leda till att cellerna i testiklarna dör. Skador på testikeln kan förekomma så tidigt som fyra timmar efter vridningen och föreligger nästan alltid efter 24 timmar.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ska alltid misstänkas hos personer som söker med akut smärta i pungen. Det finns ett antal andra tillstånd som kan ge akuta smärtor i pungen som också ska beaktas. 

Fynd som talar starkt för testikeltorsion är illamående och kräkningar, att testikeln har en högre position i pungen än tidigare och att testikeln inte höjs när man stryker på insidan av låret (frånvaro av kremasterreflexen). Det är dock inte alltid lätt att undersöka pungen och testikeln eftersom området är så ömt. 

Tillståndet kan förväxlas med ett mindre allvarligt tillstånd där det är bihanget till testikeln som har roterat. Vid rotation av bihanget bildas det ofta en öm knuta och blåaktig missfärgning vid testikelns övre pol. Bihanget har ingen funktion och är en rest av en struktur under fosterstadiet. Tillståndet är vanligast hos barn 7–12 år. 

Pungvred kan också likna inflammation i bitestikeln, som oftare ger feber och kissbesvär. Därför tas vanligen blod- och urinprov vid smärta i pungen. 

En ultraljudsundersökning av testikel och bitestikel kan i vissa fall användas för att skilja mellan testikelvridning och andra sjukdomar. Osäkerhet kan dock kvarstå även efter ultraljudsundersökning. Den enda säkra undersökningen är att öppna pungen kirurgiskt för att se om testikeln är vriden. 

Behandling av testikelvridning, pungvred

Vid funikeltorsion är den enda behandlingen akut operation och därför behöver personer där man misstänker testikelvred opereras akut, även om det råder osäkerhet beträffande diagnosen. Målet med operationen är att vrida tillbaka den roterade testikeln och fixera båda testiklarna. Därmed minskar risken för vridning i framtiden, även i den icke-drabbade testikeln.

Om resan till sjukhuset är lång kan det vara aktuellt att försöka rotera tillbaka testikeln runt dess egen axel. Det brukar göra ont men kan ge direkt lindring av besvären. Det ska dock inte fördröja den kirurgiska behandlingen. 

En vridning av testikelbihanget behöver ingen kirurgisk åtgärd utan endast vila, smärtstillande och eventuellt kylning. Symtomen brukar gå över efter cirka en vecka. 

Prognos

Vid snabb behandling är prognosen god. Om torsionen har varat länge, över fem timmar, kan det uppstå permanent skada på testikeln. Det kan göra att testikeln blir mindre och producerar mindre spermier. Om man har en fungerande testikel kvar brukar det dock inte bli några problem med fertiliteten. 

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.