Fakta | Manlig hälsa

Testikeltorsion/funikeltorsion


Publicerad den: 2013-10-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är testikeltorsion/funikeltorsion?

Tillståndet kallas ofta testikeltorsion, men funikeltorsion är mer korrekt. Funikeltorsion innebär en rotation av testikeln så att testikelsträngen, det vill säga funikeln – upphängningsanordningen till testikeln, vrids runt sin egen axel. Funikeln innehåller sädesledaren, testikelns blodkärl och testikelns nervförsörjning. Rotationen gör att cirkulationen genom blodkärlen i testikelsträngen blir sämre och i värsta fall kan cirkulationssvikten bli så allvarlig att testikeln får så lite blod och syretillförsel att vävnaden förtvinar och dör – det uppstår kallbrand i testikeln.

Typiska symtom vid funikeltorsion:

  • Plötsliga starka smärtor lokaliserade till den ena halvan av pungen eller ensidigt till nedre delen av magen.
  • Illamående och kräkningar är vanliga symtom, medan feber är mer sällsynt.
  • Symtomen kan uppstå under lek och idrott.
  • Patienten kan ha haft tendens till liknande symtom tidigare.

Funikeltorsion drabbar oftast pojkar och unga män. Omkring 1 av 200 pojkar drabbas av tillståndet innan de fyller 25 år.

Annons
Annons

Orsak

Testikelns anatomi

För att funikeltorsion ska kunna uppstå krävs en medfödd tendens till att testikeln vrider sig. Det vill säga att testikeln har en sådan laxitet i sin upphängning att den kan rotera i vissa situationer.

Smärtorna uppstår till följd av att testikelnerven kläms och att blodflödet till testikeln sviktar. Obehandlat medför det avbrutna blodflödet brist på syre och näring till testikeln, som förstörs permanent. Det uppstår också svullnad till följd av den nedsatta dräneringen av blod från testikeln.

Graden av rotation av testikeln kan variera från 180° till över 720°. Ju mer den roterar, desto snabbare uppstår cirkulationsrubbningar. Graden av rotation kan endast fastställas genom att kirurgiskt öppna och inspektera. Graden av cirkulationsrubbning beror på hur länge torsionen har varat och hur mycket funikelsträngen har roterat. Skadlig cirkulationssvikt kan förekomma så tidigt som fyra timmar efter torsion och föreligger nästan alltid efter 24 timmar.

Annons
Annons

Diagnos

Det kan vara svårt att undersöka pungen på grund av de starka smärtorna, och därigenom kan diagnosen vara svår att ställa. Tillståndet kan förväxlas med ett mindre allvarligt tillstånd där det är bihanget till testikeln som har roterat. Vid rotation av bihanget bildas det ofta en öm knuta och blåaktig missfärgning vid testikelns övre pol. I en studie av pojkar som lagts in med misstanke om funikeltorsion hade 70 % rotation av bihanget, medan bara 12 % hade funikeltorsion.

Torsion av funikeln kan ibland likna inflammation i bitestikeln. En ultraljudsundersökning av testikel och bitestikel kan i vissa fall användas för att skilja mellan sjukdom i organen. Osäkerhet kan emellertid kvarstå även efter ultraljudsundersökning.

Behandling

Vid funikeltorsion är den enda behandlingen akut operation och därför måste patienten opereras akut även om det råder osäkerhet beträffande diagnos. Målet med operationen är att vrida tillbaka den roterade testikeln och fixera båda testiklarna. Därmed minskar risken för torsion i framtiden, även i den icke-drabbade funikeln.

Om resan till sjukhuset varit lång kan det vara aktuellt för inläggande läkare att försöka rotera tillbaka testikeln runt dess egen axel. Det kan dock råda osäkerhet om läkaren vrider testikeln i rätt riktning och tillräckligt mycket.

Prognos

Tillståndet utvecklas snabbt, på några få minuter. Vid snabb behandling är prognosen god. Om torsionen har varat i mer än sex timmar finns det risk för att testikeln förtvinar och att dess funktion upphör. Förutsatt att den andra testikeln fungerar kommer patienten även fortsättningvis att vara fertil.


Annons
Annons
Annons