Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hypospadi

I normala fall finns urinrörets utgång på ollonet. Hypospadi är ett relativt vanligt tillstånd där urinrörets utgång finns på en felaktig plats i underlivet. Tillståndet upptäcks vanligen direkt efter födelsen när pojken undersöks.


Uppdaterad den: 2020-03-23

Annons

Vad är hypospadi?

Möjliga platser för hypospadi. Lokalisationerna A och B är vanligast.

Hypospadi är namnet på en medfödd missbildning av penisen som gör att urinrörets öppning finns på en felaktig plats. I vanliga fall finns den längst ut på ollonet, men vid hypospadi finns öppningen någonstans mellan den normala platsen och analöppningen. Ofta, men inte alltid, finns en krökning av penisen och defekter på förhuden. Om öppningen finns långt mot analöppningen kan det vara ett tecken på en felaktig könsutveckling. Ibland är hypospadi en del av flera samtidigt förekommande avvikelser (syndrom). 

Hypospadi är en relativt vanlig missbildning och förekommer hos cirka en av 300 nyfödda pojkar. 

Annons
Annons

Symtom

Hypospadi ger inga symtom hos den nyfödda pojken, men kan ge kosmetiska och funktionella besvär senare i livet. Det kan skvätta när man kissar och om penisen är böjd kan det vara svårt att ha sex. Det kan också påverka ens självbild och kan leda till att man avstår från sexuella relationer. 

Orsak

Hypospadi beror på en felaktig utveckling av urinröret i fosterlivet. Man har inte klarlagt den exakta orsaken och tror att det är en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Endast en tredjedel av alla fall beror på enbart ärftlighet. Risken att en till pojke i samma familj också har hypospadi är cirka 30 gånger högre. Hormonstörande ämnen, såsom ftalater som används som mjukgörar i plaster och olika ämnen som liknar det kvinnliga könshormonet, tycks öka risken för hypospadi. 

Annons
Annons

Enkät för dig som lever med prostatacancer. Vi vill bjuda in dig som lever med prostatacancer att delta i en enkätundersökning. Att svara på frågorna tar cirka 5–10 minuter - Svar på enkäten »

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av en undersökning av penis. Vanligen behövs inga ytterligare undersökningar. Vid allvarligare fall, om urinrörets öppning finns långt ner mot pungen eller analöppningen, kan det bli aktuellt med undersökningar av hormonnivåer eller arvsmassa. 

Behandling av hypospadi

Inte alla fall av hypospadi behöver behandlas. Om man behandlar tillståndet görs det med hjälp av kirurgi vid 9–18 månaders ålder eller något senare, vid fyra till fem års ålder. Det finns olika kirurgiska metoder som används. Om penisen är böjd och/eller när förhuden inte täcker ollonet kan man göra en operation för det också. 

Prognos

De flesta blir så småningom nöjda med det kosmetiska och funktionella resultatet. En del problem kan dock uppstå senare i livet och därför sker ett antal kontroller efter operationen, särskilt när puberteten har börjat. Ibland behövs psykosocialt stöd under uppväxten eftersom man har sett att pojkar/män med hypospadi kan ha sämre självkänsla. 

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.