Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Nedsvalt främmande föremål hos barn


Uppdaterad den: 2012-10-16

Annons

Ett nedsvalt främmande föremål kan vara ett allvarligt problem som förekommer oftast hos barn från sex månader till tre år. Det främmande föremålet passerar ofta genom mag-tarmkanalen utan att orsaka några problem, men vissa material kan fastna i matstrupen. Mer sällan kan det också ge problem längre ner i mag-tarmkanalen. Enligt amerikanska siffror förekommer allvarliga problem hos färre än 1 % av alla barn som svalt ett främmande föremål. Det uppskattas att 40 % av episoderna med nedsvalda främmande föremål bland barn sker utan upptäckt, och i många fall utvecklas inga symtom hos barnet. Hälften av barnen som har svalt ett främmande föremål visar inga symtom.

De flesta vassa föremål passerar utan komplikationer, även om risken för komplikationer ökar. Innan det fanns tillgång till endoskopi (en flexibel slang som förs in genom matstrupen och som läkaren kan se genom), passerade 93–99 % av alla trubbiga föremål helt oproblematiskt genom mag-tarmkanalen, och endast runt 1 % krävde kirurgiskt ingrepp. I dag behandlas 10–20 % av barn som svalt ett främmande föremål med endoskopi.

Ett objekt som passerar genom mag-tarmkanalen kommer att passera följande organ i denna ordningsföljd: svalg, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm och ändtarm.

Symtom

Främmande föremål som passerat matstrupen ger oftast inga symtom. Barn med ett fastnat främmande föremål i matstrupen kanske inte visar några symtom, eller kan ha symtom som varierar från kräkningar till andningssvårigheter med väsningar och allmän irritabilitet eller till och med förändrat beteende.

Annons
Annons

Komplikationer

Komplikationer är som sagt sällsynta. Men i ett fåtal allvarliga fall kan ett främmande föremål sticka eller fräta hål i matstrupen (perforation). Detta är ett livshotande tillstånd. På samma sätt kan ett främmande föremål sticka hål på magsäcken eller tarmarna, vilket resulterar i feber, magsmärta och ömhet. Främmande föremål som sitter fast i matstrupen en längre tid kan orsaka obehag för barnet och ge upprepade lunginflammationer eller bestående skador på matstrupen.

Blockering av tarmen med ett främmande föremål (obstruktion) ger uppblåsthet, smärta och ömhet i magen. Det vanligaste är tilltäppning i den nedre delen av svalget, den mellersta tredjedelen av matstrupen, den nedre slutmuskeln i matstrupen, vid utgången av magsäcken och i övergången mellan tunntarmen och tjocktarmen.

Hur kan ett främmande föremål upptäckas?

Röntgen är vanligtvis den första undersökningen som görs, även om en studie har visat att endast 65 % av främmande föremål kan ses på röntgen (om de var röntgentäta). Alla barn som misstänks ha svalt ett främmande föremål bör ta röntgenbilder av hals, bröst och övre delen av buken. Främmande föremål av trä, plast, glas, fisk- och kycklingben syns inte på röntgenbilder.

Vissa rekommenderar kontraströntgen (barnet sväljer lite kontrastmedel) vid misstanke om att det finns främmande föremål som inte syns på röntgen i matstrupen. Andra experter rekommenderar endoskopi. Skiktröntgen, ultraljud och magnetkamera har också använts för att upptäcka föremål som inte fastnar på röntgen.

Annons
Annons

Behandling

Främmande föremål som fastnat i matstrupen

Ett barn med misstänkt främmande föremål i matstrupen, men med normal röntgenbild, rekommenderas endoskopi om en sådan undersökning är möjlig. Om endoskopi inte är möjligt kommer din läkare att överväga kontraströntgen i samråd med en öron-näsa-halsspecialist.

Barn som har svalt ett vasst objekt som inte syns på röntgen (till exempel fiskben) kommer först genomgå en undersökning där läkaren tittar ner i halsen (laryngoskopi). Om laryngoskopin ger normalt resultat men symtomen kvarstår, görs en endoskopi. Små knappcellsbatterier (exempelvis till en miniräknare) och vassa föremål som sitter i matstrupen kräver omedelbar borttagning med endoskopi. Alla andra främmande föremål ska tas bort eller föras ned i magsäcken.

De flesta trubbiga föremål i matstrupen kan observeras i upp till 24 timmar. Om föremålet inte passerar ned i magsäcken bör det tas bort eller föras ned i magsäcken. Föremål som har suttit i matstrupen längre än 24 timmar, eller av okänd varaktighet, bör tas bort endoskopiskt. Om föremålet har suttit i matstrupen längre än två veckor finns det betydande risk för skador på slemhinnan och angränsande organ. Mynt är ett av de vanligaste föremålen som barn sväljer. Endoskopi är den rekommenderade metoden för att ta bort mynt.

Främmande föremål nedanför matstrupen

Även om 90 % av de främmande föremålen som har passerat matstrupen även passerar genom mag-tarmkanalen av sig själva, föreslår experterna i USA att vassa föremål avlägsnas endoskopiskt innan de har passerat tolvfingertarmen. Vassa föremål som inte kan tas bort endoskopiskt, bör följas upp med röntgen. Kirurgi bör övervägas om föremålet har fastnat.

Stora föremål som inte har passerat tolvfingertarmen, bör tas bort med endoskopi på grund av ökad risk för blockering av tarmen. Vissa experter rekommenderar kirurgiskt avlägsnande hos barn under ett år om föremålet har en diameter över 2 cm eller en längd över 3 cm. Hos barn som är ett år eller äldre kan föremål som är längre än 3–5 cm få problem att passera, och läkaren kommer att överväga endoskopisk borttagning.

Små, trubbiga föremål och föremål som inte ger symtom, eller är utom räckhåll för endoskopet, bör hållas under observation. De flesta föremålen kommer att passera inom fyra till sex dagar, men ibland kan det ta upp till fyra veckor. Föremål som går att röntga kan följas upp med röntgen. Föräldrar kan kontrollera om föremålet kommer ut med avföringen.

Alla föremål som inte har passerat magsäcken inom tre till fyra veckor, bör tas bort endoskopiskt. Trubbiga föremål som sitter nedanför magsäcken och har fastnat bör avlägsnas genom operation. Alla främmande föremål som orsakar feber, kräkningar, magsmärtor eller betydande symtom bör tas bort omedelbart.

Tidigt ingripande är nödvändigt för barn som har svalt ett knappcellsbatteri på grund av risken för brännskador orsakade av elektrisk ström och en direkt frätande effekt. Brännskador kan inträffa så tidigt som fyra timmar efter intag. Knappcellsbatterier som är i magen mer än 48 timmar eller har en diameter över 2 cm, bör tas bort endoskopiskt. Om batteriet har passerat förbi tolvfingertarmen är det 85 % chans att batteriet passerar utan komplikationer genom mag-tarmkanalen på mindre än 72 timmar. Röntgen kommer vanligtvis att tas var tredje till fjärde dag för att följa batteriets väg tills det har kommit ut.

Finns det behov av efterkontroll?

Det uppskattas att två tredjedelar av föräldrarna misslyckas med att upptäcka föremålet i avföringen när det kommer ut. Därför rekommenderar vissa experter kontraströntgen om ett föremål som inte syns på röntgen inte har observerats i avföringen två veckor efter intaget. Men en kontrastundersökning är onödig hos ett barn utan symtom som har svalt ett ganska ofarligt föremål som inte syn på röntgen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons