Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Återkommande magsmärtor hos barn


Uppdaterad den: 2018-09-11

Annons

Vad är återkommande magsmärtor hos barn?

Återkommande (recidiverande på läkarspråk) magsmärtor definieras som smärta, tre eller flera gånger under en period på tre månader, vilket stör barnets normala aktiviteter. Diagnosen kräver att en fysisk (organisk) sjukdom har uteslutits. När en fysisk förklaring har uteslutits, används även beteckningen "funktionella magsmärtor". En alternativ och beskrivande term kan vara "stressmage". Det handlar om ett tillstånd med störd funktion i mag-tarmkanalen. Barn kan vara extra känsliga för "normala obehag" som alla människor ibland kan känna av i magen.

Uppskattningsvis 10 % av barn i femårsåldern och 10–25 % av barn i skolåldern lider av återkommande magsmärtor. Tillståndet är något vanligare bland flickor.

Annons
Annons

Symtom

Magsmärtor är ett av de vanligaste symtom som barn upplever. Smärtorna är ofta övergående. 

Barnet upplever upprepade episoder av magsmärtor med varierande intensitet och varaktighet. Det kan finnas åtföljande symtom som:

  • Illamående 
  • Kräkningar
  • Diarré
  • Förstoppning
  • Huvudvärk
  • Trötthet 

Smärtattackerna kan pågå från några minuter till två, tre timmar. Hos en tredjedel kan smärtan pågå längre än tre timmar. Vissa barn har ont nästan dagligen och hos andra barn kan det gå veckor mellan episoderna. Smärtan är ofta svår att lokalisera, men många säger att den sitter i navelområdet. Ofta finns det en tydlig utlösande orsak i form av stress på något sätt.

Orsak

Hos 5–10 % av barn med återkommande magsmärtor är förklaringen en fysisk sjukdom. Det är viktigt att utesluta sjukdomar i urinvägarna, till exempel urinvägsinfektion och sjukdom i tarmen. Ytterst få barn har magsår.

Hos de flesta finns det ett samband mellan magsmärtan och psykosociala faktorer och stress. Besvikelse, spänning, glädje, svårigheter i hemmet, skolstarten och prov i skolan är exempel på utlösande faktorer.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är ofta lätt att ställa. Om barnet har funktionella magsmärtor visar läkarundersökningen normala resultat. Blodprov, urin och avföringsprov är alla normala. Det behövs sällan ytterligare undersökningar.

Behandling

Det är ofta självklart för föräldrarna att magsmärtor är ett ofarligt tillstånd som inte kräver läkarvård. Ibland känns det dock viktigt för både barn och föräldrar att söka läkare för en bedömning med en grundlig diskussion med läkaren om magproblemen och en undersökning där läkaren känner på magen. Kanske tas även några enkla prover. Detta tillsammans för att få bekräftat att det inte finns en underliggande organisk sjukdom. För de flesta är detta den enda form av behandling som är nödvändig. Läkemedel har ofta ingen plats i behandlingen av återkommande magsmärtor.

Barnet bör leva så normalt som möjligt och delta i alla aktiviteter som hen brukar hålla på med. Gör ingen stor affär av smärtepisoderna. Vid kraftigare smärta kan barnet vila en stund.

Prognos

De flesta barn växer från dessa magproblem. Men en del kan även i vuxen ålder besväras av återkommande magsmärtor - ett tillstånd som beskrivs som irritabel tarm (IBS).


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.