Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hirschsprungs sjukdom

Hirschsprungs sjukdom är ett medfött tillstånd med onormal nervförsörjning av tjocktarmen, vilket kan leda till förstoppning och svåra buksmärtor. Vanligen upptäcks sjukdomen under de första dagarna efter födseln.


Uppdaterad den: 2024-05-23

Annons

Vad är Hirschsprungs sjukdom?

Normal tjocktarm och ändtarm

Hirschsprungs sjukdom är ett medfött tillstånd med onormal nervförsörjning av tjocktarmen. Den del av tjocktarmen som är drabbad kan inte slappna av och blir trång, medan tarmen ovanför vidgas. Barnet kan få besvär med förstoppning, svåra buksmärtor eller kräkningar.

Sjukdomen drabbar cirka 1 av 5 000 nyfödda barn och är fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.

Annons
Annons

Symtom

De flesta barn med Hirschsprungs sjukdom är födda i fullgången tid och i övrigt friska. Hirschsprungs sjukdom diagnostiseras ofta redan tidigt i nyföddhetsperioden på grund av utebliven tarmtömning. Hos äldre barn är förstoppning det vanligaste symtomet.

Orsak

Symtomen orsakas av att det saknas nervceller i det sjuka tarmsegmentet. Det drabbade tarmsegmentet är smalt, och tarmen ovanför förträngningen kan vara påtagligt utvidgad. Den vidgade delen av tarmen kan bli tunn och inflammerad med diarré, blödningar och proteinförlust till följd.

Annons
Annons

Delta i enkätundersökning om inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Vi vill gärna höra om dina erfarenheter och din sjukdomshistoria för att bättre förstå hur IBD-vården fungerar och hur det är att leva med IBD - Svara på enkäten »

Diagnos

Kräkningar, uppspänd mage och utebliven tarmtömning hos ett barn är besvär som kan tyda på Hirschsprungs sjukdom. Röntgen av tjocktarmen och vävnadsprov från tarmslemhinnan kan visa typiska fynd.

Behandling av Hirschsprungs sjukdom

Den del av tarmen som har nedsatt nervförsörjning måste opereras bort. Det är vanligt att operationen görs redan några dagar efter födseln. Operationen görs via ändtarmen (transanalt), ibland i kombination med titthålskirurgi (laparaskopi). Ibland får barnet en tillfällig stomi ("påse på magen").

Prognos

Efter operationen är det viktigt med regelbunden och långsiktig uppföljning av barnet. Oavsett vilken operationsmetod som används och oavsett barnets ålder vid operationen, finns en ökad risk för både förstoppning och avföringsläckage. De flesta som opererats för tillståndet kan leva ett normalt liv utan att livskvaliteten försämras avsevärt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.