Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | IBD

Kirurgi vid Crohns sjukdom

Ungefär hälften av patienterna med Crohns sjukdom behöver opereras någon gång i sjukdomsförloppet.


Uppdaterad den: 2019-12-05

Annons

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom, lokalisation

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen som främst angriper övergången mellan den nedre delen av tunntarmen och första delen av tjocktarmen. Sjukdomen kan också vara en ren tunntarmssjukdom eller en ren tjocktarmssjukdom. Inflammation och ärrförändringar kan skapa trånga partier i tarmen, vilket kan ge svåra buksmärtor. Inflammerade områden fungerar inte normalt, vilket ger diarré. Patienter med Crohns sjukdom drabbas också ofta av inflammation och sprickor i och runt anus.

Crohns sjukdom har många likheter med en annan tarmsjukdom, ulcerös kolit. Dessa två sjukdomar benämns kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, på engelska IBD (inflammatory bowel disease).

Annons
Annons

Allmänt om kirurgi vid Crohns sjukdom

Operation för att avlägsna en del av den sjuka tarmen kan hjälpa vid Crohns sjukdom, men botar inte sjukdomen. Inflammationen kan komma tillbaka i den del av tarmen närmast den borttagna delen. Många patienter med Crohns sjukdom behöver en operation, antingen för att lindra symtom som inte kan behandlas med läkemedel eller för att korrigera komplikationer som tarmvred, hål i tarmen, abscesser och blödningar i tarmen.

Eftersom Crohns sjukdom ofta blossar upp igen efter operation, måste man alltid kritiskt värdera alla fördelar och nackdelar med ett ingrepp jämfört med andra behandlingsalternativ. Det finns också en risk för att upprepade operationer slutar med att tarmen som finns kvar inte räcker för att ta upp den nödvändiga mängden näringsämnen från maten (så kallat korttarmssyndrom). Kirurgi är inte lösningen för alla. Det är viktigt att man som patient deltar i bedömningen.

Omkring 30 % av patienterna med Crohns sjukdom opereras inom det första året efter debut. Livsrisken för att någon gång opereras vid Crohns sjukdom är cirka 50 %. Hälften av dessa opereras sedan någon gång igen på grund av ny striktur, förträngning i tarmen. Det är vanligast när inflammationen sitter i övergången mellan tunntarm och tjocktarm, det så kallade ileocekalområdet.

Borttagning av mindre delar av tarmen

I princip tar man bort så lite av tarmen som möjligt eftersom det finns större risk att inflammationen blossar upp igen i en kortare tarm än en längre. På varje sida av tarmstycket som avlägsnas tas bara cirka 1 cm av den friska tarmen bort. Sedan sys de två friska ändarna ihop.

Annons
Annons

Delta i enkätundersökning om inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Vi vill gärna höra om dina erfarenheter och din sjukdomshistoria för att bättre förstå hur IBD-vården fungerar och hur det är att leva med IBD - Svara på enkäten »

Strikturplastik

Ofta är problemet vid Crohns sjukdom att ett kort eller längre, trångt parti förhindrar födans passage genom tarmen – då det har bildats en förträngning, en så kallad striktur. Istället för att ta bort en del av tarmen, görs i dessa fall ett snitt längs med det trånga partiet som sedan sys ihop på längden – så att förträngningen vidgas utan att behöva avlägsna en del av tarmen.

Kolektomi

Vissa patienter som har Crohns sjukdom i tjocktarmen får ta bort hela tjocktarmen i en operation som kallas kolektomi. Vid operationen leds den nedre delen av tunntarmen, ileum, ut genom bukväggen i nedre delen av magen så att tarmen kommer ut genom huden. Detta är en ileostomi. Öppningen kallas en stomi och avföring från tarmen töms ut här. Storleken på stomin är som en enkrona och är oftast placerad i nedre högra delen av buken. En påse fästs över öppningen som samlar upp avföringen, och patienten tömmer den själv vid behov. De flesta patienter som genomgått kolektomi, kan leva ett normalt aktivt liv. Vissa kommer senare att kunna lägga in tarmen igen genom att tunntarmen sys ihop med analöppningen (ileoanal anastomos).

Det kan också vara aktuellt med något som kallas en avlastande stomi under en avgränsad period. Man avlastar då den sjuka delen av tarmen genom att lägga en stomi ovanför den sjuka delen av tarmen. Därefter ger man läkemedel som i vissa fall kan läka inflammationen i tarmen innan stomin läggs tillbaka, och man får en nästan normalt fungerande tarm igen.

Prognos

De flesta patienter med Crohns sjukdom känner sig friska och symtomfria under långa perioder när sjukdomen inte är aktiv. Trots att de måste ta medicin under långa perioder och ibland måste läggas in på sjukhus, så kommer de flesta människor med Crohns sjukdom att kunna fortsätta arbeta, bilda familj och fungera bra både hemma och i samhället.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.