Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | IBD

Orsaker till Crohns sjukdom

Både Crohns sjukdom och ulcerös kolit är vanligare i vissa familjer.


Uppdaterad den: 2019-12-05

Annons

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom i avgränsade delar av magtarmkanalen som främst angriper övergången mellan den nedre delen av tunntarmen och första delen av tjocktarmen. Sjukdomen kan också vara en ren tunntarmssjukdom eller en ren tjocktarmssjukdom. Typiskt för Crohns sjukdom är att inflammationen uppträder fläckvist i tarmen. Inflammation och ärrförändringar kan skapa trånga partier i, vilket kan ge svåra smärtor. Inflammerade områden fungerar inte normalt, vilket kan ge diarré. Patienter med Crohns sjukdom drabbas också ofta av inflammation och sprickor i och runt anus.

Crohns sjukdom har många likheter med en annan tarmsjukdom, ulcerös kolit. Dessa två sjukdomar benämns kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, på engelska IBD (inflammatory bowel disease).

Annons
Annons

Ärftlighet

Både Crohns sjukdom och ulcerös kolit förekommer oftare i vissa familjer. Barn där bägge föräldrar har IBD har en 30 % ökad risk för att få IBD. Om en förälder har IBD är risken 10 %. Om man har syskon med IBD är risken cirka 5 %. Tvillingstudier har visat att bland enäggstvillingar hade båda Crohns sjukdom i cirka 67 % av fallen, medan Crohns sjukdom fanns hos båda endast bland 8 % bland tvåäggstvillingar.

Både arv (gener) och miljö spelar roll i Crohns sjukdom. Forskarna tror att det finns något i miljön som utlöser inflammation hos personer med gener som gör dem sårbara för Crohns sjukdom. När inflammationen har börjat verkar det som om gener spelar en viktig roll för att upprätthålla den inflammatoriska reaktionen. Det är mycket möjligt att Crohns sjukdom består av många olika, men hittills okända, subtyper. Varje subtyp har olika genetiska och miljömässiga profiler, men ger ungefär samma symtom som de andra.

Forskare har identifierat flera gener som kan spela roll vid Crohns sjukdom.

Miljöfaktorer och Crohns sjukdom

Det har visat sig att flera miljöfaktorer är förknippade med Crohns sjukdom, men man vet inte vilken roll dessa faktorer spelar i sjukdomen:

  • Rökning fördubblar risken för Crohns sjukdom. Passiv rökning i barndomen ökar också risken. För människor som redan har sjukdomen ökar rökning risken för svårare sjukdomsförlopp.
  • Kostfaktorer har studerats, men man har inte kunnat dra tydliga slutsatser.
  • Inverkan från infektioner är också osäker, men möjligen kan virusinfektioner utlösa sjukdomen hos personer som har genetiska anlag för att bli sjuka.
  • Faktorer i barndomen har undersökts. Barn som ammar verkar ha en lägre risk att utveckla Crohns sjukdom, kanske på grund av överföringen av antikroppar i mjölken från mor till barn.
Annons
Annons

Autoimmun sjukdom?

Även om Crohns sjukdom är ett immunrelaterat tillstånd, så verkar det inte vara en autoimmun sjukdom. Den kroniska inflammationen verkar inte bero på att immunsystemet angriper kroppens egna vävnad, utan harmlösa virus, bakterier eller mat i tarmen. Kunskapen om vad detta immunproblem beror på är otillräcklig, men det kan vara ett immunsviktstillstånd.

Risk i familjen

Man skulle kunna tro att när en sjukdom är ärftlig, får alla i familjen sjukdomen. Men så är det inte. På samma sätt som familjemedlemmar har olika längd, vikt och ansiktsdrag, är de också olika mottagliga för olika sjukdomar. Dessutom finns ett samspel mellan arv och miljö. Några familjemedlemmar ärver gener som gör att de lättare kan få Crohns sjukdom, andra inte. Några familjemedlemmar utsätts för miljöfaktorer som kan utlösa sjukdomen, men andra inte.

Och även då det inte finns fall av Crohns sjukdom i familjen, kan man drabbas. Alla kan få sjukdomen. Omkring 90 % av alla med Crohns sjukdom har inga nära släktingar med sjukdomen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons