Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Whipples sjukdom

Whipples sjukdom är en mycket ovanlig sjukdom som uppstår hos vissa personer som har blivit smittade med bakterien Tropheryma whipplei.


Uppdaterad den: 2019-07-02

Annons

Vad är Whipples sjukdom?

Whipples sjukdom är en infektionssjukdom som i första hand drabbar tunntarmen och som orsakas av bakterien Tropheryma whipplei. Sjukdomen är mycket ovanlig med mindre än ett fall per miljon invånare per år. 

Annons
Annons

Symtom

Det tidigare stadiet av sjukdomen karakteriseras av vaga och oklara symtom, oftast oklara mag- och ledbesvär. Längre fram i sjukdomens förlopp är de vanligaste besvären diarré, viktminskning, magont och ledont. Även neurologiska och psykiatriska symtom förekommer, liksom symtom från hjärtat. 

Orsak

Bakterien T. whipplei verkar finnas i den allmänna miljön. Man tror att bakterien hamnar i kroppen via munnen genom smitta med avföring som kan finnas i till exempel vätska, på händer och i jord. 

Annons
Annons

Diagnos

Undersökning med röntgen, ultraljud och gastroskopi behövs ofta för att förstå vilken sjukdom det handlar om. För att ställa diagnosen behövs i regel vävnadsprover (biopsi) som kan visa på typiska förändringar. Ibland kan man påvisa bakteriens arvsmassa i vävnader vilket kan bekräfta misstanken. 

Behandling

Sjukdomen behandlas med antibiotika under minst ett år. 

Prognos

Obehandlad kvarstår sjukdomen med mer och mer symtom som i slutändan leder till döden. Behandling med antibiotika har god effekt och gör att prognosen för de allra flesta är god. Återfall förekommer och därför behövs regelbundna kontroller. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons