Undersökning | Mage & tarm

Gastroskopi

Gastroskopet är ett styrbart, slangformat instrument, utrustat med ljus och kamera i änden. Med hjälp av denna inspekteras insidan av exempelvis magsäcken och prover kan tas vid behov.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jacob Freedman, docent och kirurg vid Kirurg- och urologkliniken Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus

Annons

Om du har problem med magen bör du uppsöka läkare. Oftast kan man utan några större undersökningar komma fram till en lösning på problemet och behandla det.

Om symptomen pekar på att det till exempel kan vara ett magsår eller inflammation i matstrupen, kommer läkaren troligtvis att föreslå en undersökning av magsäckens insida. En sådan undersökning utförs med hjälp av ett gastroskop, antingen på en specialistmottagning eller polikliniskt på sjukhuset.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Hur utför man en gastroskopi?

Gastroskopet är ett styrbart, slangformat instrument, utrustat med ljus och kamera i änden. Med hjälp av denna inspekteras insidan av matstrupen,&nbsp magsäcken samt första delen av tolvfingertarmen och prover kan tas vid behov. Efter lokalbedövning av svalget förs gastroskopet genom munnen och matstrupen ner till magsäcken. Gastroskopet kan även föras längre ner en bit i tolvfingertarmen. För att kunna se ordentligt blåser man in lite luft eller koldioxid för att spänna ut slemhinnan så att ingen bit missas.

En normal gastroskopi tar 5-10 minuter att genomföra och kan medföra obehag i form av ulkningar, framför allt precis i början av undersökningen när slangen passerar svalget. Därefter går det oftast mycket lättare. Gastroskopi är i princip riskfritt och smärtfritt. Om man känner stor oro för undersökningen kan man få kortverkande lugnande eller sövande medicinering.

Om man tagit lokalbedövning i svalgetslemhinnan skall man inte äta förrän bedövnings släppt, vilket den gör inom två timmar. Detta för att undvika att man sväljer fel.

Annons
Annons

Om man tagit lugnande medicin skall man inte köra bil eller göra andra aktiviteter som kräver sinnesnärvaro under resten av dagen (exempelvis viktiga möten eller affärer).

Vad kan man använda gastroskopi till?

 • Slemhinnorna kan studeras noggrant, uppifrån och ner, för att se om de är irriterade och om det finns exempelvis sår eller tumörerer. Gastroskopi är en mycket effektiv undersökningsmetod som nästan helt har ersatt röntgen. Man får en bra överblick över förhållandena i matstrupe, magsäck och tolvfingertarmen.
 • Man kan ta olika vävnadsprover samt fotografera genom gastroskopet. Det går även att filma, så att slemhinnan kan studeras på en skärm och spelas in på video. Att spela in kan vara bra för senare jämförelse, till exempel efter att behandlingen är avslutad.
 • Genom gastroskopet kan man genomföra olika behandlingar:
  Förträngningar kan vidgas.
  Slemhinneprover kan tas.
  Polyper kan avlägsnas.
  Sjok av slemhinna kan bortopereras.
  Blödningar kan stillas.
  Läckage kan tätas.
  Matningsslangar kan inopereras via huden till magsäcken (PEG).
  Självexpanderande metallrör kan placeras för att trycka tumörer åt sidan och öppna en trång passage.
  Ultraljudsundersökningar innefrån tarmen kan utföras.
  Gallstenar kan avlägsnas från gallgången.
  Stopp i gallvägarna kan åtgärdas.
  Cystor kan tömmas.
  Även operationer av bukorgan som gallblåsa och blindtarm har utförts via ett gastroskop.

Kan man undersöka mer än bara magsäcken med gastroskopi?

På vägen ner till magsäcken kan man studera matstrupens slemhinna. Det finns sjukdomar i matstrupen vars symptom kan förväxlas med symptom från magsäcken. Om man bara undersöker matstrupen heter det oesofagoskopi, av den medicinska termen för matstrupe oesofagus. I tolvfingertarmen (duodenum) kan man ta prover på tarmluddet för att se om exempelvis glutenintolerans (Celiaki) föreligger.