Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Finns behandling mot skrumplever?

Min svärfar är 67 år gammal och bor i Pakistan. Han har fått diagnosen skrumplever. Hur länge kan man leva med skrumplever? Finns det någon behandling mot tillståndet? Och om det finns möjlighet till levertransplantation, vad kan en sådan kosta och hur lång är väntetiden / kötiden innan transplantation, om man skulle vilja göra operationen i Sverige.

Svar:

Skrumplever kallas också för levercirros och uppkommer som en följd av långvarig kronisk leversjukdom. De vanligaste orsakerna till skrumplever utgörs av alkoholmissbruk samt infektionssjukdomarna hepatit B och hepatit C men det finns också ett flertal andra leversjukdomar som kan leda till skrumplever/levercirros. I Sverige orsakas skrumplever framför allt av alkohol medan hepatit B och C dominerar i stora delar av världen. Vid skrumplever har levervävnaden skadats och till en del ersatts med ärrvävnad bestående av bindväv. Skrumplever är ett tillstånd som utvecklas successivt och som leder till en försämrad leverfunktion. I allmänhet försämras emellertid leverfunktionen långsamt. Tillståndets svårighetsgrad kan därför variera oerhört mycket. Skrumplever kan också gå tillbaka, det vill säga läka, om den bakomliggande sjukdomen behandlas.

Många patienter med levercirros/skrumplever har inga symtom alls. Vid måttlig till uttalad levercirros uppkommer dock svullnad av buken till följd av vätska, åderbråck i matstrupen som kan leda till svåra blödningar och gulsot. Den försämrade leverfunktionen leder också ofta till viktnedgång, trötthet och ibland förvirring eller till och med medvetslöshet. Levercirros / skrumplever leder också till en kraftigt förhöjd risk att drabbas av levercancer. Det är därför viktigt att patienter med levercirros / skrumplever undersöks regelbundet.

För att kunna diagnostisera graden av skrumplever krävs oftast flera undersökningar, däribland blodprover, ultraljud av levern och buken, gastroskopi för att undersöka förekomsten av åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer) samt biopsi, ett vävnadsprov, av levern.

Skrumplever utgör den vanligaste orsaken till levertransplantation. Det kan emellertid vara svårt att avgöra om eller när en levertransplantation bör utföras. Till hjälp finns bland annat, två klassificeringssystem: Child-Pugh scoring system samt Model for End-Stage Liver Disease (MELD). Enligt båda dessa bör inte levertransplantation genomföras hos symptomfria patienter med skrumplever medan man hos patienter med medelsvår till uttalad skrumplever bör ta ställning till levertransplantation. Vid levercancer bör också levertransplantation övervägas, även om leverfunktionen, i övrigt, är väsentligen normal.

Det framgår inte av din fråga om man fastställt orsaken till din svärfars skrumplever och inte heller vilka symtom han eventuellt har. Det är därför dessvärre inte möjligt för mig att säga något om prognosen. Hos symptomfria patienter är risk att avlida av skrumplever liten. Hos patienter med medelsvår till svår skrumplever är däremot risken betydligt större. Din svärfars läkare borde kunna fastställa svårighetsgraden av din svärfars skrumplever och därmed också kunna bedöma behovet av en eventuell levertransplantation.

Vad gäller möjligheterna för din svärfar att genomgå levertransplantation i Sverige, är dessa begränsade om han inte är nordisk medborgare. Med få undantag, kan endast nordiska medborgare komma ifråga för levertransplantation med avliden donator, i Sverige. Orsaken till detta beror framför allt på bristen på organ. Det skulle eventuellt finnas möjlighet för honom att genomgå levertransplantation i Sverige med levande donator. Det förutsätter dock att någon familjemedlem eller nära vän är villig att donera och dessutom är medicinskt lämplig som donator. I Sverige har dock ytterst få levertransplantationer av vuxna genomförts med levande donator. För att få mer information om en eventuell levertransplantation med levande donator kan något av de tre levertransplantationscentra i Sverige kontaktas, det vill säga Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm eller Uppsala akademiska sjukhus. En levertransplantation med levande donator kostar i storleksordningen 1 miljon kronor. Väntetiden för levertransplantation med levande donator är kort och beror främst på patientens tillstånd. Väntetiden för levertransplantation med avliden donator, på grund av kronisk leversjukdom, varierar men är i snitt ca 3-6 månader, men en sådan transplantation förutsätter alltså att man som patient är nordisk medborgare.

Jag hoppas härmed att du har fått svar på din fråga och att det kan vara till någon hjälp för din svärfar.

Med vänliga hälsningar
Helena Genberg
läkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg

Transplantation av organ.

2010-09-11 | 02:31

av Ann-Christin Croon

njurtransplantation

2010-08-23 | 09:23

av Ingela Fehrman-Ekholm

hjärttransplantation

2010-03-29 | 11:24

av Anonym användare

Njursvikt

2010-01-26 | 11:44

av Ingela Fehrman-Ekholm

Lungtransplantation

2009-11-25 | 13:30

av Anonym användare

Levetransplantation

2009-09-29 | 06:44

av Håkan Gäbel

donera njure

2009-05-13 | 14:29

av Ingela Fehrman-Ekholm

Finns behandling mot skrumplever?

2009-04-15 | 00:35

av Helena Genberg

Bör man träna med CMV i kroppen?

2009-03-17 | 23:35

av Helena Genberg

Smärta i ben efter stamcellstransplantation

2009-02-5 | 23:17

av Anonym användare

Livmodertransplantation?

2009-01-6 | 19:59

av Helena Genberg

Lungtransplantation

2008-12-24 | 03:33

av Helena Genberg

Stämbanden

2008-11-19 | 17:37

av Helena Genberg


Annons
Annons
Annons
Annons