Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skrumplever och kronisk leversvikt


Uppdaterad den: 2018-12-05

Annons

Vad är skrumplever?

Den medicinska termen för skrumplever är levercirros. Det är oftast det sista steget i en kronisk (långvarig) leversjukdom.

Normalt utför levern en mängd olika uppgifter. Den hjälper kroppen med matsmältningen av fett och bryter ned kolesterol, avlägsnar gifter som alkohol, droger och läkemedel och lagrar energi. Den hjälper också kroppen att producera så kallade koagulationsfaktorer, ämnen som bildar blodproppar och även tätar igen hål i blodkärlen när de är skadade. När du har leversvikt på grund av levercirros klarar inte levern att göra dessa saker så bra som den borde.

I Sverige får ungefär 20/100 000 personer per år levercirros.

Annons
Annons

Symtom

I de flesta fall finns en känd kronisk leversjukdom som med tiden utvecklas till skrumplever. Tidigt i sjukdomsförloppet finns få eller inga symtom. Exakt när det föreligger skrumplever är ofta svårt att säga. Men om leverfunktionen med tiden minska, kan symtom och tecken uppstå. Oftast är dessa vaga och allmänna (inte specifika), till exempel minskad matlust, viktnedgång, kraftlöshet och trötthet. Man kan också få ljus avföring och mörk urin. Man får ofta låga nivåer av blodplättar som ser till blodet levrar sig, vilket gör att man har lättare att få blåmärken och sår kan ta längre tid att sluta blöda. Om levern inte klarar av att rena blodet tillräckligt kan gulsot och klåda uppstå. 

 

Orsak

Många sjukdomar kan orsaka levercirros. Vanliga orsaker är alkoholmissbruk och leverinflammation med infektion av hepatit B eller hepatit C. Också fetma kan orsaka skrumplever genom att fett lagras i levern. Vissa kan få skrumplever efter att ha utsatts för giftiga ämnen under en tid, läkemedel som gett leverskador, för mycket järn (hemokromatos) eller koppar (Wilsons sjukdom) i levern eller olika tillstånd som ger inflammation i levern.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukhistorien och kroppsundersökning kan ge misstanke om att skrumplever eller leversvikt föreligger. Man hittar ibland en förstorad lever och mjälte. Tecken på leversjukdom kan också vara kärlvidgning på kroppen, rodnad av handflator, nagelförändringar, skakningar i händerna, en speciell doft från munnen och ögonförändringar.

Utredningen består förutom en noggrann undersökning av kroppen även av blodprov (för att hitta orsaken och se bra levern fungerar) och oftast ultraljud för att se om det har uppstått levercirros. För att bekräfta diagnosen behövs ofta mikroskopisk undersökning av leverns vävnad (leverbiopsi).

Behandling

Behandlingen beror på vad som orsakat sjukdomen. Det kan bestå av till exempel läkemedel mot infektioner eller inflammation eller viktnedgång.

När man har en leverskada bör man inte utsätta levern för mer skada. Man ska på grund av detta vara försiktig med läkemedel och alkohol. 

Levertransplantation är ett alternativ när vanlig medicinsk behandling misslyckas med att kontrollera komplikationer av skrumplever. 

Komplikationer

Ett flertal allvarliga komplikationer kan uppstå när leverfunktionen är så mycket nedsatt att skrumplever har utvecklats. Nedan listas de vanligaste:

  • Ascites – vätska i bukhålan. Detta är en onormal ansamling av vätska i bukhålan runt de inre organen. Viktiga åtgärder är måttligt saltintag och eventuellt vätskedrivande läkemedel. I vissa fall blir det nödvändigt att dränera vätska från buken.
  • Bakteriell infektion i buken. Vätska i bukhålan ökar risken för bakteriell infektion. Detta är en allvarlig och ofta livshotande komplikation. Den behandlas med antibiotika.
  • Hepatisk encefalopati. En reaktion i hjärnan vid levercirros. Tillståndet börjar ofta med vaga tecken och kännetecknas av små och ibland episodiska förändringar i minnet, personligheten, koncentrationen och reaktionstiden. Tillståndet behandlas bland annat med tarmtömning.
  • Högt blodtryck i leverns omlopp och blödning från åderbråck. Skrumplever medför ökat motstånd för blodflödet genom levern. Detta innebär bland annat att blodplättar bryts ned snabbare och det kan bildas en utbuktning av blodkärlen längst ner i matstrupen (varicer). Dessa blodkärl kan spricka, och en sådan blödning kan ibland orsaka allvarlig blödning.
  • Hepatorenalt syndrom. Detta är en form av njursvikt som uppstår som ett resultat av leversvikt. Tillståndet kan ha ett akut och allvarligt förlopp, men också vara mindre dramatiskt.
  • Hepatocellulärt karcinom. Patienter med skrumplever har en signifikant ökad risk att utveckla cancer i levern. I tidigt skede är man utan symtom, och diagnosen ställs ofta sent.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen är mycket varierande eftersom den påverkas av flera faktorer som orsak, svårighetsgrad, förekomst av komplikationer eller andra eventuella sjukdomar. Vid tidig upptäckt och lyckad behandling blir risken för komplikationer mindre. 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.