Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
För dig som aktiv patient | Psoriasis

Så kan du med psoriasis få bättre behandling och ökad livskvalitet

Psoriasis påverkar inte bara kroppen utan också välmåendet. Hur mycket sjukdomen påverkar kan variera över tid och vara beroende av olika faktorer. Därför är det bra att dokumentera och utvärdera sitt mående, både fysiskt och vad gäller livskvaliteten i stort. Sjukvården kan därför använda sig av bedömningsinstrument såsom PASI och DLQI. Här berättar vi kort om hur de fungerar.


Publicerad den: 2021-06-21
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Psoriasis på armbågarna
Annons

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

DLQI är ett instrument där personer med psoriasis själva får bedöma hur sjukdomen påverkar vardagsliv och livskvalitet. Formuläret består av tio frågor, där varje fråga ger 0 till 3 poäng. 3 poäng innebär stor påverkan på livskvaliteten.

Genom att med jämna mellanrum låta mäta sitt mående kan man lättare se hur ens mående påverkas av sjukdomen över tid. Ens mående kan exempelvis ändras till det bättre om man fått en ny behandling som ger god effekt.

Delta i diagnospool

I Diagnospool psoriasis i Aktiv patient kan du själv dokumentera ditt mående med hjälp av frågeformuläret DLQI och vid behov ta med dig resultatet till din läkare. Logga in i Aktiv Patient här!

Annons
Annons

PASI (Psoriasis Area Severity Index)

PASI är ett instrument som används av vårdpersonal för att uppskatta vilken svårighetsgrad och omfattning en persons psoriasis har. Bland annat uppskattas graden av fjällning, rodnad och hudens tjocklek, men också hur stor hudyta som täcks av psoriasis. PASI används ofta före och under en behandlingsperiod för att se hur effektiv behandlingen är.

Bättre behandling med regelbunden kontakt med läkare

Det lönar sig att vara aktiv och engagerad i sin behandlingsplan, därför kan det vara bra att diskutera förväntningar och behandlingsmål med sin läkare. Man kan också prata om hur man ska gå vidare om man upplever att nuvarande behandling inte fungerar så bra som man hade önskat.

För att få ut så mycket som möjligt av läkarbesöket för din psoriasis är det bra att vara förberedd. I Diagnospool psoriasis i Aktiv patient finns en checklista till din hjälp, med nio saker att tänka på inför och under ditt läkarbesök. Ta del av checklistan genom att logga in i Aktiv Patient här!

Se till att regelbundet träffa eller på annat sätt ha löpande kontakt med din behandlande läkare. På så sätt kan ni tillsammans följa upp din behandling. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Behöver du kanske prova en annan behandling? Regelbunden utvärdering och bedömning minskar dessutom risken för följdsjukdomar.


Ovanstående information kommer från utbildningen Djupdykning del 2 som finns att hitta i Netdoktor Aktiv patient. Utbildningen är faktagranskad av Enikö Sonkoly, docent, universitetslektor och hudläkare verksam vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Huvudsakliga källor är Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, Medibas, NetdoktorPro, Psoriasisförbundet och SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons