Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Diabetesneuropati

Diabetesneuropati är en komplikation till diabetes där nerverna skadas. Det kan ge smärtor, nedsatt känsel och i vissa fall leda till fotsår med risk för infektion eller i värsta fall amputation.


Uppdaterad den: 2019-11-08

fot, fotvård, fötter
Annons

Vad är diabetesneuropati?

Diabetes är en sjukdom där man har för höga halter av glukos (blodsocker) i blodet. Höga nivåer av glukos i blodet kan på sikt skada små och stora blodkärl. Det kan leda till olika följdsjukdomar, såsom nedsatt syn, åderförfettning, nedsatt funktion av njurarna och skador på nerver. Diabetesneuropati är ordet som används inom vården när diabetes har orsakat skador på kroppens nerver.

Upp till hälften av alla personer med diabetes, såväl typ 1- som typ 2-diabetes, får diabetesneuropati. Personer med typ 1-diabetes (som oftast uppstår hos barn) har ofta friska nerver när diagnosen ställs, men eftersom de i regel lever länge med sin sjukdom uppstår ofta skador på nerverna efter många år. Hos personer med typ 2-diabetes har glukosvärden i blodet ofta varit högre under en längre tid och det är inte ovanligt att skadorna på nerverna redan finns när diagnosen ställs. 

Annons
Annons

Symtom

Nerver gör att vi till exempel kan röra våra muskler, har känsel i huden, kan känna smärtor, håller balansen och kan se. När nerverna skadas kan olika symtom uppstå, men alla får inte symtom. Om symtom uppstår börjar de i regel längst ut på fötter och sprider sig sedan långsamt uppåt i båda ben. Händerna drabbas i regel bara hos vissa vid allvarlig och avancerad sjukdom. Olika symtom kan vara:

 • Känselbortfall, med domningar och/eller områden utan känsla. Det kan lätt leda till sår, eftersom man inte känner att något skadar huden. I värsta fall kan det leda till infektioner med risk för att delar av foten/benet behöver tas bort – en amputation.
 • Smärta/obehag som ofta upplevs som stickningar, brännande känsla, kallhetskänsla eller elektricitet. Det är också möjligt att beröring som i vanliga fall inte ger smärta leder till obehag. Smärta/obehag och känselbortfall kan förekomma samtidigt. 
 • Muskelsvaghet förekommer, men är ovanligare. Det kan leda till felställningar av foten eller tår, som till exempel klotår.
 • Hudförändringar, såsom torr hud eller att huden inte kan svettas. Ibland svettas man i stället på andra platser, såsom ansiktet eller bröstet, särskilt efter intag av stark mat. 
 • Ibland påverkas en enda nerv, vilket kan leda till lokala symtom, med minskad känsla och muskelkraft som följd.
 • Ibland påverkas nerverna som vi inte styr över. Så kan mag-tarmkanalen och hjärtat kan bli påverkade, med diarré och snabb hjärtfrekvens som exempel på symtom. Könsorganens funktion kan påverkas, som bland annat kan leda till impotens hos män eller torrhet i slidan hos kvinnor. Lågt blodtryck i stående med yrsel kan uppstå till följd av att nerverna i benen inte drar ihop blodkärlen som de ska när man går från liggande/sittande till stående.

Mer om nervskador i foten

En fot vars nerver har skadats är ofta varm, torr, avdomnad, utan känsel och/eller smärtskänslight och har ofta områden med förtjockad hud. Försvagad muskulatur i foten kan ge ett nedtryckt fotvalv och kan leda till en spontan fraktur som kallas för stressfraktur. Nedsatt känsel ökar risken för sår på grund av nedsatt smärt- och temperaturkänslighet. En vass sten i en sko kan göra en stor skada. Skada på blodkärlen kan ge syrebrist i vävnader och svullnad i foten. I sällsynta fall uppstår frakturer i fotens små ben (Charcot-artropati). Nedsatt förmåga att svettas om fötterna kan leda till torr hud och sprickbildning. Om sår uppstår läks neuropatiska fotsår utan cirkulationssvikt i 90 % av fallen med hjälp av tryckavlastning och behandling av infektionen.

Orsak

Nerverna tycks skadas av olika mekanismer vid diabetes. De höga glukosvärden i blodet kan göra att det uppstår ämnen som är direkt skadliga för nerverna. Försämrat blodflöde till följd av att blodkärlen skadas vid diabetes kan göra att nerverna får syrebrist som leder till nervskador. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen misstänks ofta när personer med diabetes söker för att de har symtom som talar för skador i nerver. Hos personer med typ 2-diabetes ska en undersökning alltid göras när diagnosen ställs, eftersom många har haft höga glukosvärden under en längre tid. 

Nervernas funktion går att testa på olika sätt:

 • Känseln bedöms med hjälp av tunn fiber som böjs vid ett särskilt tryck på huden (monofilament). Olika platser på foten testast. Dessutom kan man testa om man skilja mellan vassa och trubbiga samt varma och kalla föremål. 
 • Kroppens förmåga att uppfatta små vibrationer bedöms genom att hålla en särskild stämgaffel på olika platser på foten.
 • Reflexernas funktion kan testas med hjälp av en reflexhammare.
 • En torr hud utan hårväxt är också tecken på sämre nervfunktion. 

Om orsaken till symtomen är oklar kan man ibland göra ytterligare utredningar, såsom blodprover eller mer avancerade tester för att bedöma nervfunktionen. 

Behandling

Förebyggande behandling

God kontroll av glukosvärdena i blodet är viktigast, framförallt för patienter med typ 1-diabetes. Det kan förebygga tillståndet eller bromsa utvecklingen. När diabetesneuropati väl har uppstått kan inte skadorna i nerverna gå tillbaka. Andra faktorer som kan skada nerverna ska också minskas, och att sluta röka, vara försiktig med alkohol, behandla i förekommande fall förhöjt blodtryck och kolesterol samt vara fysiskt aktiv kan förebygga att nerverna skadas ytterligare.

Vid diabetisk neuropati märker man ofta inte känselbortfallet. Den förlorade känseln ökar risken för att du skadar fötterna. Därför är det viktigt att du är noga med att vårda och hålla koll på dina fötter: 

 • Kontrollera fötterna varje kväll. Se efter om det finns sår, röda punkter och sprickor i huden.
 • Använd tryckavlastande skor, eventuellt specialanpassade ortopediska skor.
 • Gå in nya skor gradvis, endast ett par få timmar de första dagarna (och kontrollera sedan om det finns röda områden som har varit utsatta för tryck).
 • Använd tjocka strumpor utan sömmar. Strumporna måste bytas dagligen.
 • Klipp och fila tånaglarna försiktigt.
 • Gå inte barfota. Kontrollera skorna inuti innan du tar på dem.
 • Kontakta läkare omedelbart om du har fotsår.

Behandling av smärta 

Vid smärtsam diabetesneuropati kan förbättrade diabetesvärden ge lindring av smärtorna. Även fysisk aktivitet har i vissa studier visat kunna minska smärtan och öka livskvaliteten.

Hos många med diabetesneuropati kan läkemedel ge minskad smärta. Förstahandsvalet är ett läkemedel ur gruppen antidepressiva läkemedel. Framförallt amitriptylin som tillhör gruppen tricykliska antidepressiva och duloxetin som är ett SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) tycks vara effektiva. Det är inte alla som kan använda dessa läkemedel och inte alla uppnår tillfredsställande smärtlindring. För dessa personer kan det vara aktuellt att prova vissa typer av medel som används vid epilepsi, pregabalin eller gabapentin. Ofta måste man prova sig fram för att hitta rätt dos. 

Förebyggande åtgärder

Genom god diabeteskontroll kan man i stor grad förebygga skador på nerver. Om det ändå uppstår är det viktigt att man upptäcker det tidigt så att man kan förebygga komplikationer som sår och amputationer. Regelbundna undersökningar av fötterna hos alla personer med diabetes är därför mycket viktigt. 

Prognos

När nerver väl har skadats finns det ingen känd behandling för att få dem att läka. Med god diabetesbehandling kan dock symtomen förbättras och risken för sår minska. Hos personer som har besvär med smärta kan läkemedel göra livskvaliteten mycket bättre. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.