Fakta | Diabetes

Diabetesneuropati

Diabetesneuropati är en senkomplikation till diabetes. Det är en skada på nerverna utanför det centrala nervsystemet. För det mesta drabbas nerver i benen, något mer sällan nerver i armarna.

Uppdaterad den: 2017-04-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är diabetesneuropati?

Neuropati, som betyder sjukdom i nervsystemet, är den viktigaste riskfaktorn när det gäller fotsår och amputationer hos patienter med diabetes mellitus. Andra följder kan vara smärtor i fötterna eller erektil dysfunktion (impotens). Diabetesneuropati kan ge många olika symtom och tecken. Tillståndet är i de flesta fall kroniskt och tilltagande.

Animation av diabetesneuropati

I en stor brittisk studie fann man att närmare 30 % av personer med diabetes hade neuropati. Förekomsten ökade med åldern, från 5 % i åldersgruppen 20–29 år till 44 % i åldern 70–79 år. Det var ungefär lika hög förekomst bland patienter med typ 1- och typ 2-diabetes.

Symtom

Det finns olika varianter av diabetesneuropati, men vid den vanligaste typen drabbas känselnerver i övervägande grad. I början uppstår problem med känseln i tårna och efterhand kan nervskadan breda ut sig upp över foten och benet. Ofta drabbas båda benen relativt jämnt och tillståndet tilltar långsamt och går inte tillbaka.

Annons
Annons

Skadorna är av två huvudtyper: känselbortfall och smärtor. Känselbortfall är vanligast, med domningar och/eller stickningar och ibland kallhetskänsla. De flesta med känselbortfall har inga smärtor, och många med kroniska smärtor har inget känselbortfall. Blandtillstånd är dock vanliga.

Vanliga kännetecken för smärtan är att den känns brännande, värkande, stickande eller som en elektrisk stöt. Det är vanligt med smärtor som utlöses av stimuli som normalt inte bör göra ont. Muskelförtvining och muskelsvaghet kan förekomma. Händerna drabbas i regel bara hos vissa vid allvarlig och långtskriden sjukdom.

Andra mer sällsynta tecken på neuropati kan vara svettrubbningar, yrsel på grund av lågt blodtryck när du reser dig upp och diarré.

Annons
Annons

Den neuropatiska foten

En neuropatisk fot är typiskt varm, torr, domnad, utan känsel och/eller smärtsam och har områden med förtjockad hud. Försvagad muskulatur i foten kan ge nedtryckt fotvalv och kan leda till en spontan fraktur som kallas för stressfraktur. Nedsatt känsel ökar risken för sår på grund av nedsatt smärt- och temperaturkänslighet. Skada på blodkärlen kan ge syrebrist i vävnader och svullnad i foten. Det kan uppstå frakturer i fotens små ben (Charcot-artropati). Nedsatt förmåga att svettas om fötterna kan leda till torr hud och sprickbildning. Om sår uppstår läks neuropatiska fotsår utan cirkulationssvikt i 90 % av fallen med hjälp av tryckavlastning och behandling av infektionen.

Diagnos

Diagnosen är i regel lätt att ställa, men det krävs att läkaren gör en ändamålsenlig undersökning för att se om tillståndet föreligger. I de tidiga faserna av sjukdomen är den lätt förbise om man inte aktivt letar efter den. Därför rekommenderar man att man utför årliga fotkontroller bland alla patienter med typ 2-diabetes samt alla som har haft typ 1-diabetes under en längre tid.

Följande är frågor som läkaren kommer att ställa och som du kan fundera på:

 • Är du ostadig när du går?
 • Upplever du brännande, värkande smärta eller ömhet i benen eller fötterna?
 • Känner du att det sticker eller pirrar i fötterna?
 • Har du områden med nedsatt känsel på benen eller fötterna?
 • Hos män: Har du problem med erektionen – kan du få stånd?

Behandling

De viktigaste delarna i behandlingen är god blodsockerkontroll, förebyggande av fotsår samt god smärtbehandling. Depression och sömnstörningar är vanligt på grund av smärtorna. Möjligen kan smärtorna förvärras vid stora svängningar i blodsockervärdet.

Det viktigaste är det du kan göra själv. God blodsockerkontroll är avgörande, i synnerhet för patienter med typ 1-diabetes. Det kan förebygga tillståndet eller bromsa utvecklingen. När diabetesneuropati väl har uppstått kan inte sjukdomen förbättras med striktare diabetesbehandling och blodsockerkontroll. Du bör även se till att hålla andra riskfaktorer under kontroll – sluta röka, var försiktig med alkohol, behandla i förekommande fall förhöjt blodtryck och kolesterol, var fysiskt aktiv.

Huvudproblemet med neuropati är att du ofta inte märker känselbortfallet. Den förlorade känseln ökar risken för att du skadar fötterna. Därför är det viktigt att du är noga med att vårda och hålla koll på dina fötter.

Råd om vård och övervakning

 • Kontrollera fötterna varje kväll. Se efter om det finns sår, röda punkter och sprickor i huden.
 • Använd tryckavlastande skor, eventuellt specialanpassade ortopediska skor.
 • Gå in nya skor gradvis, endast ett par få timmar de första dagarna (och kontrollera sedan om det finns röda områden som har varit utsatta för tryck).
 • Använd tjocka strumpor utan sömmar. Strumporna måste bytas dagligen.
 • Klipp och fila tånaglarna försiktigt.
 • Gå inte barfota. Kontrollera skorna inuti innan du tar på dem.
 • Kontakta läkare omedelbart om du har fotsår.

Läkemedel

Allra viktigast: Förbättrad blodsockerkontroll verkar även ge lindring av smärtorna.

De allra flesta med neuropatiska smärtor har nytta av läkemedelsbehandling, men det är svårt att uppnå full smärtlindring. Det är vanligt att prova med traditionella smärtstillande läkemedel som paracetamol. Vid behov av mer varaktig behandling är förstahandsvalet, och sannolikt det mest verksamma alternativet, läkemedel ur gruppen antidepressiva läkemedel. Framförallt amitriptylin som tillhör gruppen tricykliska antidepressiva och duloxetin som är ett SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) tycks vara effektiva. Det är inte alla som kan använda dessa läkemedel och inte alla uppnår tillfredsställande smärtlindring. För dessa personer är det aktuellt att prova nyare typer av antiepileptika, pregabalin eller gabapentin. Ofta måste man prova sig fram för att hitta rätt dos. Det finns även andra preparat som man kan prova om du inte blir bättre med det vanliga behandlingsupplägget.

Förbättringspotential

Diabetesneuropati är ett vanligt tillstånd som bör upptäckas så tidigt som möjligt så att man kan förebygga komplikationer som sår och amputationer. Huvudproblemet i dag är att majoriteten av alla personer med diabetes inte får fötterna undersökta och därmed ställs inte diagnosen neuropati. Rekommendationen är nu att vården ska journalföra om diabetespatienterna har neuropati eller inte.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons