Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Diabetes och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan förbättra blodsockerkontrollen och därmed bidra till att förebygga eller fördröja förekomsten av de komplikationer som kopplas till typ 2-diabetes.


Uppdaterad den: 2018-02-06

Annons

Komplikationer typ 2-diabetes försämrar livskvaliteten och kan i värsta fall leda till för tidig död. Fysisk aktivitet är alltså en viktig del av behandlingen för den som har typ 2-diabetes.

Varför är det viktigt med fysisk aktivitet?

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för att utveckla typ 2-diabetes bland personer med förstadier till diabetes eller ökad risk att få diabetes. De som löper störst risk för att utveckla typ 2-diabetes verkar ha störst nytta av regelbunden fysisk aktivitet.

Bland patienter med typ 2-diabetes har fysisk aktivitet gynnsam effekt på blodsockret, men även på andra riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt. I synnerhet hos personer med nyligen upptäckt diabetes typ 2 verkar fysisk träning ha stor effekt.

Eftersom diabetes typ 2 kan kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – i synnerhet hjärtinfarkt och stroke – minskar regelbunden fysisk aktivitet risken för sådana komplikationer.

Annons
Annons

Hur påverkar fysisk aktivitet typ 2-diabetes?

Vid typ 2-diabetes fungerar insulinhormonet sämre än hos en person utan diabetes. Kroppens känslighet för insulin är minskad (insulinresistens). Fysisk aktivitet är en mycket effektiv metod för att öka insulinkänsligheten. Motion gör att mer av kroppens socker förbränns och blodsockret går ned.

Effekten på insulinkänsligheten som ett motionspass har, till exempel en snabb promenad eller cykling i 30 till 40 minuter, håller i sig i upp till två dygn. Helst bör du motionera dagligen eller de flesta dagar i veckan, men uppehållen mellan träningspassen bör inte vara längre än 48 timmar. Om du tränar lite hårdare eller lite längre gör träningen ännu mer nytta. Om flera muskelgrupper används ökar träningseffekten. Stavgång ger till exempel bättre effekt än en vanlig promenad. Välj den motionsform som passar dig bäst.

Fysisk aktivitet har ett flertal andra gynnsamma effekter. Förutom effekter på blodsockernivåerna ger fysisk aktivitet andra fördelar, såsom lägre blodtryck och lägre LDL-kolesterol (kolesterolformen som anses vara skadlig). Dessutom ökar fysisk aktivitet ämnesömsättningen och bidrar därmed till lägre fettmassa i kroppen och viktnedgång. 

Hur fysiskt aktiv bör man vara?

Alla bör röra på sig, även personer med diabetes. Den allmänna rekommendationen är att man ska ägna minst 30 minuter om dagen åt fysisk aktivitet med måttlig intensitet, samt styrketräning två gånger i veckan. I riktlinjer från Socialstyrelsen rekommenderas minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet alternativt 75 minuter med hög intensitet.

Man behöver dock inte vara fysiskt aktiv i till exempel 30 sammanhängande minuter. Det är summan av den fysiska aktiviteten under dagen som bör överstiga 30 minuter. Forskare har påvisat att detta även gäller för personer med diabetes.

En dansk undersökning visade faktiskt att fysisk aktivitet i 3 x 10 minuter gav bättre resultat än 1 x 30 minuter varje dag. Träningens intensitet i den här undersökningen beskrevs som måttlig till hög. Blodsockret gick ner mer och konditionen blev lite bättre med 3 x 10 minuter jämfört med 1 x 30 minuter.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.