Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Lågt blodsocker (hypoglykemi) vid diabetes mellitus

Behandlingen av diabetes går ut på att sänka glukoshalten i blodet. Ibland kan glukoshalten bli så pass låg att det leder till symtom – hypoglykemi. Tillståndet kan vara akut och behandlingen går ut på att få i sig socker.


Uppdaterad den: 2022-06-16

Annons

Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi, som betyder lågt blodsocker eller låg glukoshalt i blodet, är ett tillstånd som inträffar när blodsockernivån sjunker under det normala. Det är en vanlig komplikation vid behandling av diabetes som behandlas med insulin eller vissa tabletter. Glukos (blodsocker) behövs för en mängd olika processer i kroppen, framför allt hjärnan förlitar sig helt på glukos för att fungera normalt.

Tidiga symtom på låga blodsockernivåer kallas för insulinkänning/känning och uppkommer oftast hos patienter med typ 1-diabetes. Allvarlig hypoglykemi kallas också för insulinchock.

Annons
Annons

Symtom

Symtom på hypoglykemi kan vara att man känner sig hungrig, matt, svettig, orolig, darrig och svag. Man kan få huvudvärk, känna hjärtklappning och vara blek, okoncentrerad, förvirrad och irriterad/aggressiv. Man kan få nedsatt syn och en känsla av att vara frånvarande. Illamående och kräkningar kan förekomma. Symtomen försvinner i de flesta fall ganska snabbt efter att man ätit något sött, till exempel druvsocker, sockerbitar eller något annat med mycket socker i.

I allvarliga fall kan man få kramper, förlora medvetandet och hamna i koma. Detta kan leda till farliga situationer i till exempel trafiken. I sällsynta fall kan hypoglykemi uppkomma utan tidiga varningssymtom – särskilt vid täta, upprepade episoder med lågt blodsocker. Det beror på att kroppens varningssystem försvagas av en episod med låga blodsockernivåer. Resultatet är att kramper och medvetslöshet kan komma utan förvarning.

För att återställa kroppens varningssystem bör man undvika låga blodsockernivåer under ett antal veckor. Dessa personer kan behöva ha högre blodglukosvärden än man i vanliga fall rekommenderar, åtminstone tillfälligt. 

Orsak

Hormonet insulin, som normalt produceras i bukspottkörteln, sänker blodglukos (blodsockret) genom att stimulera transporten av glukos från blodet in i skelettmuskel- och fettceller samt genom att stänga av glukosproduktion i levern.

Hypoglykemi beror ofta på en obalans mellan läkemedel (till exempel insulin eller tabletter som frisätter insulin), matintag och fysisk aktivitet. Tillståndet förekommer vid användning av insulin (typ 1- eller typ 2-diabetes) eller vissa typer av blodsockersänkande tabletter (så kallade SU-preparat eller repaglinid som används vid typ 2-diabetes).

Förklaringen är ofta att man inte har ätit tillräckligt mycket i förhållande till den läkemedelsdos som har tagits och/eller att man varit ovanligt fysiskt aktiv. En inte helt ovanlig orsak är att man har förväxlat långverkande insulin med snabbverkande måltidsinsulin. 

Försvarsmekanismerna mot att utveckla lågt blodsocker kan svikta när man har fått täta episoder med hypoglykemi. Hypoglykemisymtomen kan maskeras vid användning av så kallade betablockerare. Det är en grupp läkemedel som bland annat används mot högt blodtryck och mot kärlkramp (angina pectoris). 

Exempel på riskfaktorer för hypoglykemi

  • Fasta
  • Överhoppade måltider eller sena måltider, lågt intag av kolhydrater
  • Alkoholintag
  • Felaktiga tider eller doser för insulin
  • I samband med eller efter fysisk ansträngning
  • Nedsatt njurfunktion
  • Långvarig duration av diabetes (typ 2-diabetes)
  • Kraftig viktnedgång
  • Intag av betablockerare (läkemedel)
Annons
Annons

Diagnos

Blodsockermätare

Diagnosen hypoglykemi (lågt blodsocker) ställs genom att mäta blodglukos. Är det lägre än eller lika med 3,9 mmol/L talar man om hypoglykemi.

Personer med diabetes kan ibland uppleva symtom utan att ha lågt blodglukosvärde. Detta ses oftast hospersoner som ett ständigt för högt blodglukosvärde. När behandlingen korrigerats, upplever de flesta att symtomen försvinner – och insulinkänning uppstår bara när blodsockernivåerna är för låga.

Behandling

Vid tecken på känning måste blodsockernivån snabbt höjas genom att äta eller dricka. Det kan ske genom intag av socker, söt saft, honung, mjölk eller juice. Alla dessa livsmedel innehåller socker i en form som snabbt tas upp i blodet. Det bästa sättet att snabbt öka blodsockret är att äta druvsocker. Efter en snabb blodsockerhöjning bör man äta en skiva (fullkorns)bröd eller annan mat, eventuellt en vanlig måltid, för att förhindra att blodsockret sjunker igen. 

Om personen som har hypoglykemi är medvetslös bör man genast ring 112. Under tiden man väntar på ambulansen kan en närstående ge en spruta med glukagon, ett hormon som gör att lagrat socker i levern frisätts. Det är viktigt att inte försöka mata personen med fast föda – risken finns för att maten hamnar i lungorna. I avvaktan på ambulansen kan man lägga lite honung eller en krossad sockerbit under tungan.

Vårdpersonal kan ge en lösning med glukos (druvsocker) direkt i blodet hos medvetslösa patienter. Det är en behandling som ger mycket snabb effekt.

Förebygga hypoglykemi

För att förebygga hypoglykemi är det viktigt att skaffa sig utbildning om diabetes och dess symtom, lära känna igen symtomen på hypoglykemi och mäta sitt blodglukos om man är osäker. Genom att äta en diabetesanpassad kost med mellanmål minskar man risken för att blodglukoset hinner bli för lågt före nästa måltid.

I den förebyggande behandlingen ingår att se till att man tar korrekt dos av insulin eller annat läkemedel som har som risk att ge lågt blodsocker, äter en lämplig kost och justera kosten eller läkemedel (till exempel insulin) vid fysisk aktivitet. En person med diabetes som tar läkemedel som kan ge hypoglykemi bör ta för vana att alltid ha sockerbitar eller druvsocker nära till hands.

Det är också viktigt att närstående får information om hypoglykemi eftersom de kan behöva hjälpa till. En bricka eller annan information man har med sig med information om sin sjukdom och behandling kan göra det lättare för andra att snabbt reagera vid en allvarlig hypoglykemi. 

Prognos

Om det låga blodsockret som orsakar hypoglykemi upptäcks i tid och behandlas på rätt sätt, är tillståndet nästan ofarligt och snabbt övergående. Frekventa, allvarliga hypoglykemier kan dock leda till ökad risk för till exempel hjärtsjukdomar.

Om tillståndet inte behandlas finns det risk för allvarlig hypoglykemi med ett mer dramatiskt förlopp med skador på hjärnan.

Patientförening


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons