Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Cancer

Hypertermi


Publicerad den: 2013-03-10

Annons

Redan för över hundra år sedan fanns det historier och anekdoter om cancer och feber. De berättar om cancerpatienter som får feber vid en infektion, och hur deras tumörer minskar i storlek. I många år förblev detta mer eller mindre anekdoter. Under tiden kom behandlingsmetoder som cellgift och strålbehandling, och det här gamla fenomenet föll i glömska. Först på senare år har vi lyckats förstå mekanismerna bakom det.

Vad är det som ger effekt, och varför?

Det började med att man i laboratorier forskade på hur enskilda celler reagerade på cellgift när de blev uppvärmda till en viss temperatur, till exempel 41,8 grader, som är den kroppstemperatur vi använder när vi värmer upp hela kroppen. Cellen, som då blir upptagen med att överleva i denna ogästvänliga miljö, får minskad motståndskraft mot många typer av cellgift. Dessa verkar då mycket effektivare. Forskarna visade att tre plus tre i vissa fall blir mycket mer än sex. Att visa hur cellgifter verkar bättre i ett laboratorium är emellertid en lång väg ifrån att visa att detta leder till att fler människor blir botade och kan leva längre.

Det viktigaste som sker är att värmen förstärker effekten av cellgifterna. Patienten värms upp som ett sätt att simulera feber.

Annons
Annons

Helkroppshypertermi

Vid den här formen av hypertermibehandling läggs patienten in i en cylinderformad ”tank”. Bara huvudet sticker ut. Denna tank har dubbla väggar, och varmt vatten cirkulerar i väggarna. På så sätt kan luften i tanken värmas upp till 45 grader. Kroppstemperaturen stiger till 41,8 grader, som när man har hög feber. När patienten har nått den temperaturen, vilket tar två timmar, tas han eller hon ut ur tanken och packas därefter in i ett isolerande material för att hålla värmen. Under den här tiden ges vanliga cellgifter.

Behandlingen pågår inte under narkos, men patienten ligger i djup sömn. Att hålla detta sömntillstånd under så lång tid är en stor utmaning. Det måste hela tiden tillföras ny vätska som ersättning för den som svettas ut. Eftersom patienten kan bli uttorkad tillförs litervis med vätska kontinuerligt för att hålla igång alla kroppsfunktioner.

Helkroppshypertermi är fortfarande en relativt sällsynt behandlingsmetod, som inte är i kliniskt bruk i Sverige. Detta eftersom metoden innebär en betydligt högre risk än lokal hypertermi.

Lokal hypertermi

Det är vanligare att ge behandlingen som lokal hypertermi. Det betyder, som namnet anger, att bara delar av kroppen värms upp. Ett exempel är cancer i livmoderhalsen då bara kvinnans bäcken värms upp, samtidigt som cellgift införs. Preliminära resultat tyder på att behandlingsmetoden kan vara bra.

Annons
Annons

I Sverige används lokal hypertermi ytterst begränsat på ytliga hudtumörer. Användningen minskar dock, eftersom det finns andra behandlingsmetoder.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.