Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Är det m-komponenten som ger trötthet vid myelom?

Jag har ännu inte fått behandling för min myelom, dock har mina m-komponenter den senaste månaden ökat från 20-31. Jag är så förtvivlat trött, kan orsaken vara ökade m-komponenter?

Svar:

Hej,

M-komponentens värde isolerat på 31g/L säger inte så mycket. M-komponenten är inte särskilt hög. Kissar du ut "lätta kedjor" i urinen? Sjukdomen myelom i sig kan ge viss trötthet, men viktigt är att veta ditt blodvärde (dvs Hb), hur ligger ditt njurvärde (dvs krea), fria lätta kedjor i urinen samt calciumvärdet i blodet?

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons