Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Myelom

Uppföljning av behandling vid multipelt myelom

Myelom är en kronisk cancersjukdom som innebär att man som patient kommer behöva regelbunden behandling och uppföljning. Här kan du läsa mer om vad som görs vid rutinkontroller samt vilken kvarstående problematik som kan uppstå vid myelom.  


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2021-11-26
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor
Sakkunnig: Maria Strandberg, specialist i internmedicin och hematologi samt verksamhetschef Medicin Närsjukvårdsområde Söder, Region Västernorrland

Annons

Myelom är en sjukdom som kräver livslång, regelbunden behandling och uppföljning – där patientens livskvalitet i hög grad kan påverkas av sådant som läkemedelseffekt, biverkningar, hur läkemedlet ges samt om man tar läkemedlet hemma eller på sjukhus.

Rutinkontroller

Vid rutinkontroller följs bland annat blodvärdet (Hb) och kalkhalten i blodet liksom njurfunktionen. Bilddiagnostik (datortomografi) utförs vid nytillkomna skelettsymtom eller andra tecken på sjukdomsprogress. 

Benmärgsundersökning behöver inte göras regelbundet utan endast vid särskild frågeställning (förutom för att ställa diagnos).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Problem med smärta är vanligt

I de flesta fall uppkommer en smärtproblematik, främst på grund av att skelettet bryts ned av sjukdomen, och därför måste man hitta rätt nivå på smärtmedicineringen – inte sällan krävs potent smärtlindring med så kallade opiater.

Prognosen för personer med myelom har förbättrats

Även om sjukdomen inte går att bota så har prognosen för patienter med myelom förbättrats avsevärt under senare år, beroende på att nya läkemedel tillkommit. Den genomsnittliga överlevnaden har generellt ökat, och i dag lever hälften av patienterna under 65 år minst sju år. Den sjukdomsfria perioden efter insatt behandling är 24-43 månader.

Annons
Annons

Fysiskt aktiva orkar mer och klarar av sin behandling bättre

Fysisk aktivitet är viktig för att förbättra livskvaliteten, och kan ha positiva effekter vad gäller både minskad trötthet, psykisk hälsa och minskat illamående. Sjukdomen påverkar rörelseapparaten och därför bör patienten tidigt efter diagnosen bedömas av en fysioterapeut. 

En av fysioterapeutens viktigaste uppgifter är att motivera patienten till fysisk aktivitet, där målen främst är att minska risken för inaktivitetskomplikationer, minska reduktionen av muskelstyrka och behålla rörligheten. Patienter som är fysiskt aktiva orkar mer och klarar av sin behandling bättre.


Annons