Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Svar på konisering

Svar på konisering: Den mikroskopiska undersökningen visar inga cellförändringar utan enbart inflammation vilket är normalt i din ålder. Du kommer ändå att kallas för förnyat cellprov om 6 månader. Min fråga: Är det inte behandlingsbart med denna inflammation?

Svar:

Om patologen som undersöker den vid operationen avlägsnade vävnaden ser
vita blodkroppar där brukar man tala om inflammation. Detta fynd är emellertid mkt ospecifikt och man brukar inte rutinmässigt ge antibiotika på enbart detta fynd, utan överväga alternativa förklaringar som att
slemhinnorna kan vara sköra o känsliga pga hormonbrist i klimakteriet eller beroende var man är i sin menstruationscykel.

Visst kan det ibland bero på bakterier och vara inte bara en inflammation utan även en infektion. Detta är emellertid ngt som din gynekolog bör ta ställning till som har undersökt dig och vet hur det såg ut. Fråga gärna homon eller henne om fyndet motiverar att du skulle behöva behandling. Oftast behövs inte det.

Jag ser också att man angivit att det är normalt för din ålder. Detta tolkar jag som att det inte beror på en infektion utan hormonbrist eftersom du är 60 år gammal.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons