Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Svar på konisering

Svar på konisering: Den mikroskopiska undersökningen visar inga cellförändringar utan enbart inflammation vilket är normalt i din ålder. Du kommer ändå att kallas för förnyat cellprov om 6 månader. Min fråga: Är det inte behandlingsbart med denna inflammation?

Svar:

Om patologen som undersöker den vid operationen avlägsnade vävnaden ser
vita blodkroppar där brukar man tala om inflammation. Detta fynd är emellertid mkt ospecifikt och man brukar inte rutinmässigt ge antibiotika på enbart detta fynd, utan överväga alternativa förklaringar som att
slemhinnorna kan vara sköra o känsliga pga hormonbrist i klimakteriet eller beroende var man är i sin menstruationscykel.

Visst kan det ibland bero på bakterier och vara inte bara en inflammation utan även en infektion. Detta är emellertid ngt som din gynekolog bör ta ställning till som har undersökt dig och vet hur det såg ut. Fråga gärna homon eller henne om fyndet motiverar att du skulle behöva behandling. Oftast behövs inte det.

Jag ser också att man angivit att det är normalt för din ålder. Detta tolkar jag som att det inte beror på en infektion utan hormonbrist eftersom du är 60 år gammal.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons