Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Hur tolkar jag mina myelom-prover

Hur ska jag veta vilken form av myelom jag har? Är medianöverlevnaden på 7 år från diagnos eller behandlingstillfälle ? Om det finns en bättre behandling i t ex Norge, kan jag som bor i Sverige få den? Är det något man kan göra själv t ex med kosten för att hålla cancern på avstånd?

Svar:

Hej,

Myelom kan te sig på många olika sätt. Du kan fråga vilken typ av M-komponent du har- dvs t.ex IgG eller IgA osv. Har dina sjuka myelomceller genetiska avvikelser? Medianöverlevnaden 7 år är från diagnosen. Ett sunt leverne med allsidig kost, bra sömn och motion är alltid bra för kroppen inkl för alla med myelom. Det är ingenting specifikt du kan göra med kosten.

Vill du söka behandling utanför Sverige, så bör du diskutera det med din läkare och ditt landsting.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons