Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Så påverkas fertiliteten vid behandling av myelom

Myelom är ovanlig före 40 års ålder och de flesta patienter är över 60 år när de får sin diagnos. Yngre personer kan dock också drabbas av myelom och för dem kan det vara viktigt att veta att behandlingen vid myelom kan innebära risk för långvarig eller permanent påverkan på fertiliteten. 


Publicerad den: 2021-12-14

Annons

Flera läkemedel som används vid behandling av myelom kan vara fosterskadande. 

Tumörhämmande cytostatikabehandling (cellgifter) i gruppen alkylerande medel (som melfalan och cyklofosfamid) är exempel på läkemedel som kan ha stor inverkan på fertiliteten.

Både kvinnor och män bör få information om bieffekter av cytostatikabehandling och tillsammans med läkaren diskutera möjligheter att minska risken för bestående skador samt få information om vilka fertilitetsbevarande åtgärder som är möjliga. 

Kvinnor med myelom

Hos kvinnor som behandlas för myelom uteblir ofta mensen, detta tillstånd kallas medicinskt för amenorré. Den uteblivna mensen är ett tecken på att det saknas en process där äggen mognas i äggstockarna. Den normala ägglossningen uteblir och därför kan man inte bli gravid. Ju äldre man är desto högre är risken att ägglossningen uteblir och mensen inte kommer tillbaka. Efter en högdosbehandling är risken hög för bestående infertilitet. 

Kvinnor i fertil ålder ska därför få information från hälso- och sjukvården om riskerna för infertilitet. De ska också erbjudas kontakt med en specialiserad fertilitetsenhet för att få information om fertilitetsbevarande åtgärder. Det kan exempelvis handla om att frysa ner obefruktade eller befruktade ägg (embryon) samt äggstocksvävnad. Efter det ska man få vara med och fatta beslut om de fertilitetsbevarande åtgärder som kan bli aktuella. 

För att kunna frysa in flera ägg behövs en medicinsk behandling. Under en normal menscykel startar ett stort antal ägg sin mognadsprocess, men normalt är det bara ett ägg som mognar fullt ut och frigörs vid ägglossning. Genom hormonbehandling, som man genomgår inför äggfrysning eller inför IVF, försöker man att få flera ägg att mogna på samma gång. Dessa ”skördas” sedan innan ägglossningen inträffar och kan sparas till ett senare tillfälle. 

Medicinsk behandling för att kunna skörda ägg innebär en tid på minst 1–2 veckor med hormonbehandling. Under tiden kan man behöva avstå från cancerbehandling, dessa åtgärder bör därför vägas mot risken att inte behandla cancern under samma period. 

Män med myelom

Myelombehandling ökar även risken för bestående infertilitet hos män. Män ska därför också erbjudas samtal med specialiserad fertilitetsenhet för att få information och ta ställning till infrysning av spermier.  

    Källor

  • Nationellt vårdprogram myelom
    - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/myelom/vardprogram/rehabilitering-psykosocialt-omhandertagande-omvardnad/#chapter-9-1-4-Fertilitet

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.