Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Ger hög halt av östrogen ökad risk att utveckla bröstcancer?

Jag har en fråga ang bröstcancer. Om jag förstått det rätt så har man större risk att få bröstcancer om man har hög halt av östrogen i kroppen, är detta rätt? Vidare har jag läst att man ska menstruera så lite som möjligt, inte vara överviktig, amma länge och få barn tidigt. Har detta med just östrogenhalten att göra? Jag ammar min niomånader gamla son fortfarande vilket ju brukar innebära att mensen uteblir tills man ammat klart. Men jag fick mens redan när sonen var sju veckor gammal och den är ganska regelbunden, 27-35 dagars cykel (brukar ha 26-27 dagar "normalt"). Innebär mens trots amning att jag har väldigt hög östrogenhalt? Och då större risk för cancer? Min moster dog i bröstcancer och jag vill veta hur jag ligger till riskmässigt med tanke på hormonfaktorer och genetiskt.

Svar:

Hej !
Det är egentligen inte östrogenhalten som är viktig utan snarare antalet cykler och svängningar i menstruationscykeln. Alltså föder man många barn och ammar dem under en längre tid har man mindre risk att utveckla bröstcancer jämfört med den andra extremen som ju till exempel kan representeras av en nunna, som ju inte ammar och har många menstruationscykler. Alltså så få östrogensvängningar som möjligt minskar risken för bröstcancer.

Långtidsbehandling med östrogen efter klimakteriet kan också öka risken för bröstcancer, å andra sidan kan fördelarna såsom välbefinnande och minskad risk för hjärtinfarkt vara så stora att de övervinner nackdelarna.
Vad gäller ärftliga faktorer är de svåra att bedöma, ofta ser man en tydlig ärftlig linje vid ärftlig bröstcancer men inte alltid.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga man ska ha så få östrogensvängingar som möjligt, att ärftligheten är svår att bedöma och att östrogehalten i blodet spelar mindre roll här. Man ska också komma ihåg att det finns bröstcancer som inte är östrogenberoende.
För ytterligare frågor och undersökningar rekomenderar jag kontakt med gynekolog eller närmsta onkologmottagning.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ben Manderman
Onkolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons