Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bröstcancer, några faktauppgifter

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Fyra av fem som drabbas är äldre än 50 år.


Uppdaterad den: 2022-06-16

Annons

Cancersjukdom innebär att alla celler växer okontrollerat och snabbt. Kroppen kan inte stoppa tillväxten. Cancerceller som dyker upp i bröstvävnad kommer nästan alltid från själva bröstet. Spridning från andra organ till bröstvävnaden förekommer men är mycket sällsynt.

Tidiga fall av bröstcancer betecknas ofta som ”carcinoma in situ” på fackspråk. Detta är celler som är onormala, men som inte har börjat växa utanför gångsystemet eller spridit sig. Det är dock mycket sannolikt att de här cellerna kommer att göra just det om de får möjlighet att utvecklas vidare.

Förekomst

Bröstcancer är först och främst ett tillstånd som drabbar kvinnor, men även män drabbas i sällsynta fall. Varje år får knappt 11 000 svenska kvinnor diagnosen. Nästan 1 av 10 kvinnor kommer att drabbas av bröstcancer och det är ett tillstånd som har blivit vanligare de senaste tjugo åren. Fyra av fem som drabbas är äldre än 50 år. Arv spelar en roll för risken att utveckla bröstcancer och därför är risken för kvinnor med nära släktingar som har utvecklat bröstcancer också större.

Lyckligtvis är chansen för att sjukdomen behandlas på ett framgångsrikt sätt god, men eftersom tillståndet är så vanligt är det ändå många som dör av sjukdomen. Bröstcancer konkurrerar med lungcancer om att vara den vanligaste cancerdödsorsaken bland kvinnor. Fyra av fem är fortsatt i livet fem år efter diagnosen, men totalt sett kommer en av tre att dö som en följd av sjukdomen. Det innebär att i Sverige dör omkring 1 500 kvinnor av bröstcancer årligen. Sjukdomen har en tendens att vara mer aggressiv när den dyker upp hos yngre kvinnor och tyvärr är spridd bröstcancer den vanligaste dödsorsaken bland svenska kvinnor yngre än 65 år.

Annons
Annons

Var i bröstet uppstår cancersjukdomen?

Brösten består av fettvävnad, körtelvävnad och bindvävnad. Mjölkkörtlarna i brösten har förgreningar som leder ut i bröstet (mjölkgångarna) och slutar i bröstvårtan. I mjölkgångarna finns upphovet till cirka 70–80 % av bröstcancerfallen, medan 10–20 % av cancerfallen uppstår i mjölkkörtlarna. 

Stadieindelning av cancersjukdom

Cancersjukdom delas in i olika stadier. Vid stadium 1 finns det endast lokala och avgränsade förändringar, medan det vid stadium 4 föreligger långt gången cancersjukdom med spridning till andra organ (så kallade fjärrmetastaser). Fjärrspridning från bröstcancer sker främst till lungor och skelett, mer sällan till lever och hjärna. Om cancern har spridit sig till andra organ finns det ändå hjälp att få. 

Det vanligaste formen av spridning är att cancern bara har spridit sig till närliggande lymfkörtlar, oftast i armhålan. Den typen av spridning är betydligt mer behandlingsbar än fjärrmetastaser.

 

Annons
Annons

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.