Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vad är orsaken till bröstcancer?

Drygt hälften av de som drabbas av bröstcancer har inga andra riskfaktorer för att utveckla bröstcancer än kön och ålder.


Uppdaterad den: 2019-08-28

Annons

Allmänna förhållanden

Det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas av det här tillståndet, men i sällsynta fall drabbas också män. Bröstcancer kan uppstå i alla åldrar, men tillståndet är vanligare ju äldre man blir. Livstidsrisken hos svenska kvinnor att utveckla bröstcancer är 10 procent, det vill säga att en av tio kvinnor får bröstcancer vid något tillfälle i livet.

70–80 procent av alla bröstcancerfall uppstår i mjölkgångarna, medan 10–20 procent uppstår i körtelvävnaden.

Annons
Annons

Arv

Om man har flera förstagradssläktingar (till exempel farmor, mormor, mor, syster, dotter) som har fått bröstcancer före 50 års ålder är risken ökad. Även tidigt insjuknande hos en nära släkting i äggstocks- eller äggledarcancer kan ge ökad risk. Bärare av mutation i någon av de kända bröstcancergenerna ökar risken betydligt.

BRCA1 och BRCA2

Unga kvinnor som får bröstcancer undersöks normalt för att se om de har mutation i BRCA1 eller BRCA2. Om mutation finns kan även friska förstagradssläktingar testas. De som har de här genvarianterna, särskilt BRCA1-mutation, har också en ökad risk för cancer i äggstockarna (ovarialcancer). Man erbjuds därför att delta i ett kontrollprogram som regelbundet kontrollerar om det finns tecken på begynnande cancer i bröst eller äggstockar. 

Täta bröst

Vid sidan av arv tycks förekomst av mycket körtelvävnad och bindväv i brösten ge den största riskökningen för bröstcancer. Särskilt om körtelrikedom följer med upp i åren. Efter klimakteriet får de flesta kvinnor mer av fettvävnad i sina bröst, men en del bibehåller en körtel- och bindvävsrik bröstvävnad och i den miljön tycks risken för utveckling av bröstcancer vara särskilt stor.

Annons
Annons

Hormonella orsaker

De hormonsvängningar som kroppen genomgår kan också påverka utvecklingen av cancer. Flera hormonella omständigheter ökar eller minskar risken för bröstcancer, men det är viktigt att komma ihåg att dessa inte har någon stor inverkan på den enskilda individens risk:

  • Kvinnor som får menstruation tidigt och/eller hamnar i klimakteriet sent har högre förekomst av bröstcancer. Det vill säga att ju fler år man menstruerar, desto större är risken för att få bröstcancer.
  • Att föda barn före 30-årsåldern skyddar något mot bröstcancer, medan barnlöshet ökar risken.
  • Användning av p-piller tycks inte påverka risken för att utveckla bröstcancer. Däremot verkar hormonpiller som används för att motverka klimakteriebesvär (tabletter med östrogen och progesteron) öka risken för bröstcancer något, men bara vid längre tids användning (mer än fem år).

Levnadsvanor

Alkohol, liksom rökning, ökar risken för bröstcancer något. Övervikt ökar risken för cancer som upptäcks efter klimakteriet.

Andra miljöfaktorer

Tidigare strålbehandling mot överkroppen ökar risken för att bröstcancer utvecklas över tid, ofta många år efter den ursprungliga strålbehandlingen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Benigna (godartade) knölar i brösten

De flesta fall av knölar och knutor i brösten hos kvinnor beror på så kallade ”fibrocystiska” förändringar. Sådana förändringar kan åtföljas av viss obehagskänsla i brösten, framför allt strax före menstruation. De här förändringarna ökar inte risken för bröstcancer. Man ska ändå vara uppmärksam på förändringar i brösten och kontakta sin läkare för att få brösten undersökta, även om chansen helt klart är störst att det handlar om ofarliga fynd.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.