Fakta | Bröstcancer

Vad är orsaken till bröstcancer?

Drygt hälften av de som drabbas av bröstcancer har inga andra riskfaktorer för att utveckla bröstcancer än kön och ålder.

Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allmänna förhållanden

Det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas av det här tillståndet, men i sällsynta fall drabbas också män. Bröstcancer kan uppstå i alla åldrar, men tillståndet är vanligare ju äldre man blir. Livstidsrisken för att utveckla bröstcancer är 10 %, det vill säga att en av tio kvinnor får bröstcancer vid något tillfälle i livet.

70–80 % av alla bröstcancerfall uppstår i mjölkgångarna, medan 10–20 % uppstår i körtelvävnaden.

Animation av bröstcancer

Arv

Om man har en förstagradssläkting (mor, syster, dotter) som har utvecklat bröstcancer före 50 års ålder eller äggstocks- eller äggledarcancer kan det betyda att man behöver särskild uppföljning. Bröst- äggstocks- eller äggledarcancer hos en förstagradssläkting till en far, bror eller son är också av betydelse. Unga som drabbas av bröstcancer har ibland en ärftlig (genetisk) variant som kallas BRCA1. Om nära släktingar har den här varianten bidrar det också till en ökad risk för att du har denna genetiska markör.

Annons
Annons

BRCA1 och BRCA2

Unga kvinnor som får bröstcancer undersöks normalt för att se om de har BRCA1. Om undersökningen visar att de har BRCA1 kommer läkarna att rekommendera att även förstagradssläktingarna testas för BRCA1.

Bakom förkortningarna BRCA1 och BRCA2 döljer det sig två genetiska varianter eller ”fel”. Man märker inte om man har någon av de här varianterna, men om så är fallet innebär det att man har högre risk för att utveckla bröstcancer än andra samt att man ofta drabbas av cancer i yngre ålder.

Om det mot denna bakgrund visar sig att man har BRCA1 eller BRAC2 beräknas risken för att få bröstcancer någon gång i livet vara upp till cirka 85 %, beroende på undergrupp av BRCA-gendefekt. De som har de här generna, särskilt BRCA1, har också en ökad risk för cancer i äggstockarna (ovarialcancer). Man erbjuds därför att delta i ett kontrollprogram som regelbundet kontrollerar om det finns tecken på begynnande cancer i bröst eller äggstockar. Kontrollprogrammet innebär som regel årlig mammografi, MR och undersökning av äggstockarna med hjälp av ultraljud. Som regel rekommenderas att ta bort äggstockarna efter 35 års ålder. Ingreppet eliminerar risken för äggstockscancer, men det tar också bort möjligheten att bli gravid och klimakteriet inträder direkt efter operationen.

Annons
Annons

BRCA2 verkar vara den ”snällare” av de här två varianterna. Även om den ökar risken för cancer handlar det om cancerformer som ofta bryter ut vid högre ålder än om man har systergenen BRCA1.

Hormonella orsaker

De hormonsvängningar som kroppen genomgår kan också påverka utvecklingen av cancer. Flera hormonella omständigheter ökar risken för bröstcancer:

  • Kvinnor som får menstruation tidigt och/eller hamnar i klimakteriet sent har högre förekomst av bröstcancer. Det vill säga att ju fler år man menstruerar, desto större är risken för att få bröstcancer.
  • Att föda barn före 30-årsåldern skyddar något mot bröstcancer, medan barnlöshet ökar risken.
  • Användning av p-piller tycks inte påverka risken för att utveckla bröstcancer. Däremot verkar hormonpiller som används för att motverka klimakteriebesvär (tabletter med östrogen och progesteron) öka risken för bröstcancer något. Risken är dock så pass liten att om man har kraftiga övergångsbesvär är faran låg vad gäller användning av sådana piller under tre till sex månader. 

Kosthållningsfaktorer

Alkohol ökar risken för bröstcancer, men i övrigt finns inget säkert samband mellan bröstcancer och kost. Övervikt ökar risken för cancer som upptäcks efter klimakteriet, men inte för cancer som upptäcks före klimakteriet.

Benigna (godartade) knölar i brösten

De flesta fall av knölar och knutor i brösten hos kvinnor beror på så kallade ”fibrocystiska” förändringar. Sådana förändringar kan åtföljas av viss obehagskänsla i brösten, framför allt strax före menstruation. De här förändringarna ökar inte risken för bröstcancer. Man ska ändå vara uppmärksam på förändringar i brösten och kontakta sin läkare för att få brösten undersökta, även om chansen helt klart är störst att det handlar om ofarliga fynd.

Andra miljöfaktorer

Strålning mot överkroppen ökar risken för att bröstcancer utvecklas över tid, ofta många år efter den ursprungliga strålbehandlingen. Bland annat har kvinnor som fick strålbehandling mot överkroppen som ett led i behandling av Hodgkins sjukdom (lymfcancer) som barn en ökad risk för att utveckla cancer.


Annons
Annons
Annons