Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Cancer

Cysta (vätskefylld blåsa)

En cysta är en vätskefylld, försluten och avgränsad säckliknande struktur som kan uppkomma i kroppens alla organ. Cystan kan vara fylld med luft, blod eller andra kroppsvätskor och är egentligen inte en normalt förekommande del av den omgivande vävnaden.

Annons

En cysta är alltså ett slags samlingsbegrepp för alla vätskefyllda blåsor i eller på kroppen.  En avgränsad samling med var ska dock inte förväxlas med cystor utan kallas ”abscess” och har då ett bakteriellt ursprung.

Är det farligt?

Beroende på var en cysta är lokaliserad, benämns den olika. Exempel på vanligt förekommande former av cystor är ovarialcysta i äggstockarna, njurcysta och Bakercysta i knävecket. Begreppet cysta syftar egentligen till någon form av blåsa fylld med vätska och behöver  inte vara farlig. Faktum är att en majoritet av alla cystor är benigna (godartade) och att de ofta upptäcks av en slump vid röntgenundersökningar. Detta då cystor vanligtvis inte gör ont, såvida de inte spricker, blir infekterade eller inflammerade. Om symtom från en cysta uppkommer, eller att man får ont vid cystan, är det vanligen symtom beroende på att cystan trycker på omgivande strukturer och inte från cystan själv.

Varför uppkommer cystor och hur tas de bort?

Det finns flera orsaker till att en cysta kan uppkomma. Bland annat kan det bero på kroniska inflammatoriska tillstånd, ärftlighet, slitage, tumörer eller medfödda defekter.

Annons
Annons

Många cystor kan växa bort av sig själva, medan vissa stora och symtomgivande cystor ibland behöver åtgärdas kirurgiskt. Är cystan lättillgänglig och ytlig, kan den med fördel ofta tömmas med nål, medan cystor som sitter på besvärliga platser kan behöva opereras bort.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.