Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Kontaktallergi i munhålan


Uppdaterad den: 2013-05-31

Annons

Vad är kontaktallergi i munhålan?

Munslemhinnan reagerar mycket mer sällan med kontaktallergi, än vad huden gör. Kontaktallergi i munhålan kan delas in i tre kategorier:

  • Allergi som orsakas av material som har satts in av tandläkare.
  • Allergi som orsakas av mat.
  • Allergi som orsakas av hygienprodukter som används i munnen, till exempel tandkräm.

Tecken på kontaktallergi kan var lokala mindre skador på slemhinnan (lichenifiering) efter kontakt med ett ämne som utlöser en slemhinnereaktion, det kan vara en allmän inflammationsreaktion i tandköttet, en allmän reaktion i kroppen på ett ämne som har kommit i kontakt med slemhinnan i munnen, eller så kan det vara en ökad salivproduktion och en brännande känsla i munnen (se burning mouth-syndrom).

Annons
Annons

Vad händer vid kontaktallergi i munhålan?

Slemhinnan i munhålan är förhållandevis motståndskraftig mot irriterande ämnen och allergener av följande anledningar:

  • Riklig blodförsörjning ger ett snabbt upptag i blodet och förhindrar långvarig kontakt med allergenet.
  • Låg förekomst av allergiframkallande celler (Langerhans celler och T-lymfocyter).
  • Utspädning av irriterande ämnen och allergener tack vare saliv.

Kontaktallergi beror på en överkänslighetsreaktion mot allergenet, som är ett litet kemiskt ämne (en hapten) som tränger igenom huden eller slemhinnan. Det utlöser en process i immuncellerna som gör att kroppen utvecklar antikroppar mot allergenet. Vid senare kontakt med detta allergen utlöser det en kontaktallergisk reaktion. Man har inte kunnat fastslå om man kan bli allergisk mot ämnen som bara har varit i kontakt med munslemhinnan eller om det uppstår en allergisk reaktion mot ämnen som har varit i kontakt med till exempel huden.

Orsak

Den viktigaste orsaken verkar vara reaktioner mot material som används vid tandvård. Kontaktallergi finns beskriven för olika metaller: kvicksilver i amalgamfyllningar, nickel eller krom i instrument för tandreglering eller kronor/bryggor, kobolt i tandproteser med metallskelett, palladium i kronor/bryggor och guld. Också plast kan orsaka sådana reaktioner.

Livsmedel och hygienprodukter för munhålan kan också utlösa kontaktallergi i munhålan. Ett vanligt förekommande kontaktallergen bland parfymämnen är kanel (kanelalkohol och kanelaldehyd), som ofta används som krydda i livsmedel, sötsaker, tuggummi, tandkräm och munsköljningsmedel. Det är vanligtvis smakämnen som orsakar allergiska reaktioner mot till exempel tandkräm.

Amalgam

Amalgam är ett tandfyllningsmaterial som inte längre får användas, men amalgamfyllningar har lång varaktighet och det är fortfarande många som har dessa. Lokala reaktioner vid amalgamfyllningar är bland de vanligaste materialrelaterade reaktionerna i munslemhinnan. Kvicksilvret i amalgam är den viktigaste faktorn.

Plastämnen

Härdad plast som i allt högre grad används i tandfyllningar har endast svaga allergena egenskaper och ger bara mycket lindriga kontaktallergiska reaktioner. Det finns för närvarande ingen alarmerande ökning av rapporter om patientreaktioner på plastbaserade tandfyllningsmaterial, men man vill övervaka utvecklingen.

Guld

Guldallergi anses kunna vara ett vanligt kontaktallergen bland personer som har guld i tänderna. Det råder dock skilda uppfattningar om guldallergi idag där ena sidan menar att det förekommer allergi och att man ska byta ut fyllningar, och den andra sidan som inte är lika säker på detta. Det finns anledning att tro att guld kan frisättas i små mängder från guldlegeringar i tänderna, men betydelsen av en påvisad kontaktallergi mot guld är totalt sett rätt liten.

Annons
Annons

Symtom

Symtom och tecken på kontaktallergiska reaktioner i munhålan kan likna andra vanliga munhålesjukdomar, vilket gör det svårt att ställa diagnosen. Kontaktallergi kan uppträda i episoder men verkar ofta vara ett kroniskt tillstånd. Det är svårt att spåra utlösande orsaker.

Symtom kan vara en brännande känsla, smärta, stickningar, domningar, dålig smak, ökad salivproduktion, klåda runt munnen. Barn med atopiskt eksem och matallergi kan utveckla kontaktnässelfeber med svullna läppar och inflammerat tandkött efter kontakt med mat, särskilt frukt.

Diagnos

Diagnosen är svår att ställa. Det finns inga säkra tecken eller fynd som säger att en munsjukdom beror på allergi. Men det är viktigt att veta att rena livsmedel sällan är orsak till en kontaktallergisk reaktion i munhålan.

Epikutantest – ett hudpricktest (lapptest) som utförs av en hudläkare – kan i vissa fall vara till hjälp. Det är viktigt att vara medveten om epikutantestets begränsningar som diagnostiskt hjälpmedel. Även om ett lapptest visar att det föreligger en kontaktallergi, går det inte att säga säkert att det är kontaktallergin som orsakar symtomen.

Behandling

Syftet med behandling är att lindra eller avlägsna symtomen. Om du har klara misstankar om vad som utlöser besvären bör denna orsak elimineras.

Var uppmärksam på livsmedel som innehåller kryddblandningar och färgämnen. Undvik mat som du vet utlöser reaktion.

Vid akuta besvär kan det ge lindring för stunden att suga på en isbit. Vid kraftiga besvär kan lokala kortikosteroider hjälpa.

Byta ut gamla tandfyllningar?

Det är svårt att ge råd om detta. Vi vet att amalgam kan orsaka kontaktallergiska reaktioner. I många fall blir besvären bättre om amalgamfyllningarna byts ut. Men besvär från munhålan som misstänks komma från amalgam, behöver inte ha detta samband.

Personer som reagerar på tandmaterial kan under vissa förutsättningar få bidrag för att byta ut materialet. Det är tandläkaren som är ansvarig för en sådan ansökan. Om slemhinneförändringar förekommer krävs att en läkare bevisar att reaktionerna med största sannolikhet inte beror på en bakomliggande sjukdom. För läkaren är det i praktiken ofta en fråga om en bedömning utifrån kända medicinska upplysningar och en diskussion med tandläkaren. När det gäller bidrag för ”fjärreaktioner”, symtom och tecken på andra ställen i kroppen, måste det finnas ett intyg från en specialist inom hudsjukdomar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen är utmärkt om den utlösande orsaken kan påvisas och elimineras.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.