Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Träffa hund vid hundallergi?

Hejsan! 16-årig flicka blodtestats positiv på flera ämnen, katt/ hund/ nötkreatur/ häst/ olika ätbara nötarter m.m. Utredd pga eksem överallt. Misstanken var Psoriasis men avskrevs då blodsvaren kom. Hund finns i familjen och nu rekommenderas MYCKET umgänge med hunden för att bygga upp alllergenerna så att inte hunden ska behövas tas bort. Är detta möjligt och i så fall hur tätt ska kontakten ske - flera gånger per dag? Tacksam för svar!

Svar:

Hej!
Den rekommendation som givits om att ha intensiv kontakt med hunden för att minska de allergiska besvären gör mig förvånad. Nu framgår det inte av frågan om flickan får besvär vid kontakt med hunden. För diagnosen hundallergi krävs, förutom påvisandet av allergiantikroppar mot hund (som skett), också att allergiantikropparna orsakar symtom vid hundkontakt. Men jag förutsätter att diagnosen hundallergi är riktig. Den gängse rekommendationen vid hundallergi är att minska, inte öka, exponeringen för hund. Jag ställer mig därför frågande till det råd som givits.

Det förs bland allergiläkare sedan några år en diskussion om pälsdjur i en helt annan fråga, nämligen om kontakt med pälsdjur under späd- och småbarnsålder kan minska risken för uppkomst av allergi. Det gäller då risken för barn som inte har allergi att bli allergiska. Vissa forskningsresultat från djur och även människa tyder på att så skulle kunna vara fallet. Någon enighet och säker slutsats i den frågan föreligger dock inte. Däremot föreligger stor enighet bland
allergiläkare om att när hund- eller kattallergin väl uppstått så bör den allergiska individen undvika exponering.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons