Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Träffa hund vid hundallergi?

Hejsan! 16-årig flicka blodtestats positiv på flera ämnen, katt/ hund/ nötkreatur/ häst/ olika ätbara nötarter m.m. Utredd pga eksem överallt. Misstanken var Psoriasis men avskrevs då blodsvaren kom. Hund finns i familjen och nu rekommenderas MYCKET umgänge med hunden för att bygga upp alllergenerna så att inte hunden ska behövas tas bort. Är detta möjligt och i så fall hur tätt ska kontakten ske - flera gånger per dag? Tacksam för svar!

Svar:

Hej!
Den rekommendation som givits om att ha intensiv kontakt med hunden för att minska de allergiska besvären gör mig förvånad. Nu framgår det inte av frågan om flickan får besvär vid kontakt med hunden. För diagnosen hundallergi krävs, förutom påvisandet av allergiantikroppar mot hund (som skett), också att allergiantikropparna orsakar symtom vid hundkontakt. Men jag förutsätter att diagnosen hundallergi är riktig. Den gängse rekommendationen vid hundallergi är att minska, inte öka, exponeringen för hund. Jag ställer mig därför frågande till det råd som givits.

Det förs bland allergiläkare sedan några år en diskussion om pälsdjur i en helt annan fråga, nämligen om kontakt med pälsdjur under späd- och småbarnsålder kan minska risken för uppkomst av allergi. Det gäller då risken för barn som inte har allergi att bli allergiska. Vissa forskningsresultat från djur och även människa tyder på att så skulle kunna vara fallet. Någon enighet och säker slutsats i den frågan föreligger dock inte. Däremot föreligger stor enighet bland
allergiläkare om att när hund- eller kattallergin väl uppstått så bör den allergiska individen undvika exponering.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons