Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Alkoholförgiftning

Alkoholens effekt varierar avsevärt från person till person.


Uppdaterad den: 2017-05-01

Annons

Vad innebär alkoholförgiftning?

Alkoholförgiftning inträffar när mängden alkohol som en person dricker överskrider personens tolerans för alkohol. Men skiljer mellan lindrig, måttlig, svår och mycket svår alkoholförgiftning.

De flesta eliminerar etanol från blodet med en hastighet på cirka 0,15–0,20 ‰ i timmen. Personer som är alkoholberoende kan göra detta dubbelt så snabbt.

Annons
Annons

Vad händer i kroppen vid alkoholförgiftning?

Alkohol har en hämmande effekt på vissa delar av hjärnan. Med ökande alkoholintag kommer allt fler funktioner bli onormala i följande ordning:

 • Förlust av normal social umgängesförmåga.
 • Minnesförlust.
 • Förvirring.
 • Desorientering.
 • Nedsatt koordination av rörelser.
 • Alltmer sänkt medvetande.
 • Koma.
 • Död - patienten slutar att andas.

Kroppens upptag och nedbrytning av alkohol

Alkoholupptag

Omkring 20 % av alkoholen tas upp (absorberas) i blodet direkt från magsäcken och 80 % från tunntarmen. Det betyder att ju längre alkoholen befinner sig i magsäcken, desto långsammare blir den absorberad och desto lägre blir det högsta värdet av alkoholkoncentrationen i blodet. Detta förklarar varför det är lägre risk för att bli berusad om man äter samtidigt som man dricker.

Fördelning av alkohol i kroppen

Alkohol är lätt att lösa i vatten och upplöses mycket sämre i fett. Alkoholen strömmar därför ut i vävnad som är vattenrik (till exempel i muskulaturen) i stället för i fettvävnaden. Två personer som väger lika mycket, där den ena är kort och fet och den andra är lång och smal, reagerar olika på samma mängd alkohol. Eftersom en fet person relativt sett har mindre muskelmassa än den smala kommer detta att leda till att alkoholkoncentrationen i blodet blir högre än hos den som är smal. Med andra ord har feta människor lättare för att bli berusade av alkohol än smala eller muskulösa.

Kvinnor har i genomsnitt mer fett i kroppen än män. En kvinna får därför av samma anledning högre alkoholkoncentration i blodet än en man med samma vikt, om de dricker lika stora mängder alkohol.

Nedbrytning av alkohol

Levern står för 90 % av nedbrytningen av alkohol, 5 % utsöndras genom lungorna och 5 % i urinen. En genomsnittsperson förbränner cirka ett standardglas alkohol (4 cl brännvin, 1 glas vin, 1 liten flaska öl - motsvarande cirka 10 g alkohol) per timme. Stordrickare har en mer aktiv lever och kan klara att förbränna upp till 3 sådana glas per timme. Personer med leversjukdom klarar inte att förbränna så mycket som 1 glas per timme, och det blir därför berusade efter att ha druckit små mängder alkohol.

Annons
Annons

Tecken på alkoholförgiftning

Alkoholens effekt varierar avsevärt från person till person. Många faktorer spelar in, som till exempel samtidig användning av läkemedel, sjukdom, kroppstyp och mängd alkohol som intagits. Särskilt hos alkoholberoende/storkonsumenter kan sådana tillstånd kompliceras på grund av delirium.

Bedöm följande:

 • Personens medvetandetillstånd - går det att väcka den berörda? Andas han eller hon tillräckligt bra? Har han eller hon kissat på sig?
 • Hur mycket alkohol har patienten fått i sig?
 • Tid sedan intaget? Hur länge har personen druckit (timmar, dagar, veckor?)
 • Har personen ett långvarigt, kroniskt alkoholproblem? Alkoholberoende?
 • Intag av andra narkotiska medel eller tabletter?
 • Har personen haft kramper i anslutning till alkoholintaget, i så fall - hur länge varade de?
 • Har patienten varit utsatt för (huvud)skada?

Tecken på utveckling av delirium?

 • Ser personen syner eller hör han/hon röster?
 • Darrar personen på händerna?
 • Har personen haft kramper?
 • Har personen haft delirium tidigare?

Behandling i hemmet

De flesta berusade personer kan skötas hemma, om man gör följande:

 • Se till att personen inte har tillgång till alkohol.
 • Se till att personen inte kan skada sig själv eller andra. Det vill säga se till att personen inte faller, är i kontakt med farliga maskiner eller fordon.
 • Ta reda på om de bara har intagit alkohol.
 • Kontrollera att personen är lätt att väcka genom att tala med eller skaka lätt i honom eller henne.
 • Om personen inte är lätt att väcka ska sjukvård omedelbart kontaktas.  Lägg personen i stabilt sidoläge för att undgå att personen andas in maginnehåll vid eventuell kräkning.
 • Fundera på om tillståndet kan bero på bakomliggande sjukdom eller skada. Se särskilt efter tecken på huvudskada.
 • Någon måste övervaka den berörda så att man är säker på att tillståndet blir bättre eller att medicinsk hjälp kan skaffas om så behövs. Om ingen kan påta sig den uppgiften bör man kontakta sjukvård.
 • Det finns inga läkemedel som påskyndar tillnyktrandet. Kaffe eller en kall dusch har bara en mycket övergående effekt.

När bör den berusade läggas in på sjukhus?

Om förutsättningarna för behandling i hemmet inte är uppfyllda eller om man är osäker på om tillståndet är allvarligt bör man kontakta läkare. Det samma gäller vid tecken på delirium tremens eller förstadier till detta.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vård på sjukhus

Vid ankomsten undersöks den berusade av läkare och man tar blodprov för att avgöra hur hög promille personen har i blodet. Läkare bedömer medvetandenivå, ser efter tecken på huvudskada och bedömer om det kan finnas en underliggande sjukdom eller påverkan från läkemedel eller narkotika.

Det finns ingen specifik behandling som kan minska effekten av alkoholförgiftningen. Man måste vänta tills patienten nyktrar till av sig själv. Patienten observeras och man lägger som regel ett intravenöst dropp. I allvarliga fall blir patienten intuberad (en plasttub förs ned i luftröret) och ansluts till respirator. Intubering bidrar samtidigt till att förhindra att patienten kräks och kvävs av sina egna spyor.

Uppföljning

Alkoholförgiftning är ett tecken på att den berörda sannolikt har ett allvarligt alkoholproblem. Det är därför viktigt att den berörda, när han eller hon har blivit nykter, får tala med en specialist om behovet för vidare uppföljning och behandling av ett eventuellt kroniskt alkoholproblem.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.