Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

NSAID-preparat


Uppdaterad den: 2020-03-18

Annons

Vad är NSAID-preparat?

NSAID är en förkortning av Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. "Non-steroidal" betyder att de inte innehåller steroider eller kortikosteroider, som exempelvis kortison gör. Ämnena motverkar svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsning vid inflammation. Detta kallas för antiinflammatorisk effekt.

Det finns många olika NSAID-preparat tillgängliga. Några enstaka säljs receptfritt. För de flesta behöver man emellertid recept från läkare. Exempel på vanliga NSAID-preparat är ibuprofen, naproxen och diklofenak. 

Annons
Annons

Effekt och verkningssätt för NSAID-preparat

NSAID-preparat har tre viktiga funktioner som man utnyttjar vid behandling:

  • Antiinflammatorisk effekt
  • Smärtstillande effekt
  • Febernedsättande effekt

Antiinflammatorisk effekt

En inflammation är kroppens sätt att reagera mot främmande ämnen. För att avlägsna det främmande ämnet sätter immunsystemet igång en rad processer, bland annat svullnad, smärta, ömhet och rodnad. Detta kallas för en inflammation. NSAID-preparat förhindrar att ett ämne som kallas för prostaglandin bildas. Prostaglandin är en av de viktigaste orsakerna till inflammation och NSAID-preparat hindrar därmed utvecklingen av en sådan inflammation.

Smärtstillande effekt

Den smärtstillande effekten av NSAID-preparat beror främst på att de motverkar inflammation. Dessutom verkar sannolikt NSAID-preparat direkt på områden i hjärnan som är kopplade till smärtupplevelse. Den smärtstillande effekten inträder relativt snabbt, men vid enstaka tillstånd (till exempel reumatoid artrit) kan det ta upp till flera veckor.

Febernedsättande effekt

Kroppstemperaturen regleras av ett litet område i en del av hjärnan som kallas hypotalamus. NSAID-preparat verkar direkt på detta centrum så att febern avtar. Den febernedsättande effekten kommer mycket snabbt, vanligtvis inom en timme.

Tillstånd som kan behandlas med NSAID-preparat

NSAID-preparat används vid en lång rad tillstånd. NSAID-preparat är särskilt effektiva för behandling av sjukdomar i rörelseorganen. De vanligaste användningsområdena är olika former av inflammationer, till exempel reumatoid artrit, benhinneinflammation, muskel- och seninflammationer och idrottskador. Vidare används NSAID-preparat även mot smärtor vid artros, mot menstruationssmärtor, feber och migrän.

Annons
Annons

Hur NSAID-preparat används

De flesta NSAID-preparat finns som tabletter. Några enstaka kan ges som stolpiller, några finns som salva som stryks på det inflammerade området och i vissa fall kan man ge läkemedlen med en spruta i en muskel. Användningssättet för olika typer av NSAID-preparat kan skilja sig mycket åt. Några ska tas flera gånger dagligen, medan andra endast tas en gång per dag. Även om alla NSAID-preparat verkar på ett relativt likartat sätt, kommer varje enskild person att uppleva effekten som mycket olika beroende på vilken sort de använder. På samma sätt kan en sort verka bäst hos en patient, medan en annan sort verkar bäst hos andra. Vid kroniska sjukdomar, till exempel reumatoid artrit, är det vanligt att man prövar två, tre olika sorter innan man får god effekt och få biverkningar.

Personer som inte bör använda NSAID-preparat

Det finns en del sjukdomar för vilka användning av NSAID-preparat kan vara skadligt. Detta gäller huvudsakligen sår eller blödningar i magsäcken och allergi mot någon av ingredienserna. NSAID-preparat kan i ovanliga fall förorsaka astmaanfall hos personer som har (svår) astma. Blodkoagulationen kan påverkas av NSAID-preparat, och personer med koagulationsrubbningar ska därför vara försiktiga om de måste använda preparaten.

Även personer med hjärt-, lever- eller njursjukdomar måste iaktta försiktighet. Samtidig användning av andra enskilda läkemedel kan orsaka problem. Användning av NSAID-preparat under graviditet bör bara ske i samråd med läkare och aldrig de sista tre månaderna av graviditeten. Erfarenheterna av NSAID-preparat som ges till barn är begränsade. Ibuprofen ges ofta till barn men ska inte användas hos barn som är yngre än sex månader gamla. Andra preparat ska bara ges efter samråd med läkare. 

Möjliga biverkningar

Listan över möjliga biverkningar av NSAID-preparat är lång, men allvarliga problem är sällsynta. De vanligaste biverkningarna är magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet och synrubbningar. NSAID-preparat kan också ha en negativ påverkan på lever och njurar, och en del patienter får låga blodvärden.

NSAID-preparat leder till ökad syraproduktion och minskad slemproduktion i magsäcken, något som kan ge magsår och allvarliga magblödningar. Hos personer som använder NSAID-preparat under en lång tid kan det vara aktuellt att använda läkemedel som skyddar mot magsår. Vid ökad risk för blödningar från mag-tarmkanalen ges i regel protonpumpshämmare, till exempel omeprazol och esomeprazol.

Användning av NSAID-preparat kan minska möjligheten att bli gravid. Men de flesta kvinnor som använder dessa läkemedel kommer inte att uppleva några problem med att bli gravida. Problemet uppstår främst hos kvinnor som har svårt att bli gravida även innan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.