Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: Vad är Sjögrens syndrom?

Hur yttrar sig denna sjukdom och vad finns det för hjälp att få?

Svar:

Sjögrens syndrom har som typiska symtom torra slemhinnor, mest påtagligt är detta i munnen och i ögonen, i munnen ökar risken för karies rejält, man blir torr och kan ha mycket besvär till följd av detta i ögonen får man skavkänsla och obehagskänsla. Vid sjögrens syndrom har man också immunologiska förändringar. Typiskt är s.k. autoantikroppar, dvs antikroppar som riktas mot den egna vävnaden och inte mot bakterier och virus, som det egentligen är "tänkt". I sällsynta fall kan man också få mer allvarliga symtom från inre organ, t ex njurarna. Har man tydliga tecken på inflammation och på en mer aktiv sjukdom, kan immundämpande och -hämmande medel bli aktuella. Någon specifik behandling som fungerar mot just Sjögrens syndrom finns inte. Däremot kan man behandla muntorrheten och ögontorrheten med sugtabletter, ögondroppar, och även salivstimulerande medel. Torrhet i mun men även ögon är rätt vanligt och ökar med åldern men då behöver det inte vara frågan om Sjögrens syndrom utan är mer ospecifikt.

Med vänlig hälsning Johan Frostegård, professor, specialist i reumatologi

Läs mer om Sjögrens syndrom » 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons