Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Muskelreumatism

Jag är kvinna, 62 år, med typiska symptom på muskelreumatism vad gäller mycket smärta och stelhet i muskler i bäcken, lår, armar och axlar, speciellt på morgonen och efter att jag har suttit still en stund. Jag har dock ingen förhöjd sänka. Är det då uteslutet att jag har muskelreumatism och vad kan det i så fall vara?

Svar:

Hej,

Muskelsmärta är vanlig och man får inte alltid svaret på orsaken. Vid den sjukdom som kallas polymyalgia reumatika. Så utvecklas gradvis under flera månader stelhet och smärta i övre och nedre kroppkvadranterna (axlar och lår på både höger och vänster sida) tillsammans med med handikappande trötthet, minskad aptit och viktgång.

Det laboratoriefynd man ser i så gott som alla fall är kraftigt förhöjd sänka och CRP (snabbsänka). Har man symtomen och är mer än 50 år gammal och har förhöjd sänka och en utredning visar att man inte har någon annan sjukdom som diabetes, sköldkörtelrubbning eller cancer.

Polymyalgi är en diagnos man kan fastställa genom att utesluta andra orsaker. Man kan då ge en kortsiondos på prov. Symtom försvinner då och sänkan normaliseras på några dagar.

Att du inte har en förhöjd sänka gör att jag är tveksam till diagnosen polymyalgi. Mitt förslag är att man utesluter andra orsaker till de besvär som du har.

Med vänliga häslningar
Per Larsson, överläkare i reumatologi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons