Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: Biverkningar med biologiska läkemedel?

Hej jag är 36 år och168 lång. Får behandling med remicade, dropp. Och så äter jag methexate. Nu känner jag mig rädd för biverkningar som ingen verkar kunna säga mig nåt om. Har tagit medec.ca7mån, skulle vilja veta mer om remicade. Jag är helt symtomfri.

Svar:

Hej!

Remicade är ett läkemedel som innehåller antikroppar mot TNF-alfa, ett ämne i
som deltar i kroppens inflammatorisa svar. TNF-alfa påverkar flera celler som
sedan också deltar i inflammationen. Ibland är ett inflammatorisk svar nyttigt,
som vid en infektion tex. men vid ledgångsreumatism är det till skada för
kroppen.

Vid behandling med remicade binds detta läkemedel till TNF-alfa och inaktiverar
TNF-alfa. Inflammationen klingar av. Detta är bra vid ledgångsreumatism. Man
återfår bättre funktion genom ökad rörlighet och risken minskar för skador på
skelettet. Men vid infektion är det mindre bra. Därför är det viktigt att
diskutera med sin behandlande läkare när man får en infektion.

Så till biverkningar:
Eftersom remicade är ett för kroppen främmande ämne så finns det risk att man
kan reagera med allergi eller överkänslighet mot remicade. Denna reaktion är
snabb och kommer i så fall i anslutning till att man får droppet.
Sjukvårdspersonalen har kunskap om denna biverkan och kan reagera snabbt. Ofta
kan man få förebyggande behandling om man visat minsta tecken på
överkänslighet.

En annan biverkan är infektioner. Kroppen har inte samma förmåga att skydda den
behandlade för infektioner eller läka ut den. Många patienter uppger att de
lättare får infektioner och eller att infektionerna får ett längre förlopp. Det
är därför av yttersta vikt att man diskuterar med sin läkare när man får en
infektion.

Eftersom de flesta patienter liksom du har metotrexate så finns alltid risken
för biverkningar av detta preparat och det är svårt att veta vad som kan vara
orsaken till tex en lätt leverretning. Det brukar dock inte vara ett problem
eftersom man tar kontrollprover regelbundet och denna typ av biverkan noteras
snabbt.

Blodkropparna, de vita och de röda liksom blodplättarna kan påverkas av
behandlingen. Men där gäller samma sak som vid leverpåverkan, det upptäcks
snabbt och kan åtgärdas. Tex uppehåll med behandling eller kontroll av andra
orsaker till blodpåverkan.

Som Du ser är det för det mesta ovanligt med biverkningar och eftersom
kontrollerna är väl reglerade så upptäcks biverkningar snabbt.

Vi doktorer lär oss mycket om de nya läkemedlen och samlar all information i
databas på Läkemedelsverket. Så om några år kan vi ge mycket mer detaljerade
besked.

Lycka till!!

Ulla Lindqvist, reumatolog.

Läs mer om behandlingar vid kroniska och reumatiska sjukdomar »


Har du frågor eller funderingar om psoriasis eller psoriasisartrit? Gå med i Forum Psoriasis »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist