Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inflammatorisk ryggsjukdom, diagnos

Diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom, eller axial spondylartrit, ställs genom kombinerad information från sjukdomshistorien, fynd vid kroppsundersökning, prover och bildundersökningar. Typiska symtom är smärta och stelhet i ryggen som blir bättre av att man rör på sig.


Uppdaterad den: 2021-02-22

Annons

Hur ställer man diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom?

Det finns inga undersökningar som med säkerhet kan påvisa inflammatorisk ryggsjukdom. För att ställa diagnosen måste sjukvården därför ha detaljerad information om besvären och hur de har utvecklat sig. Kroppsundersökningen kan ge tecken på inflammatorisk sjukdom men är vanligen normal. Blodprover kan tas för att utesluta andra diagnoser. Vid misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom kan bilddiagnostik med röntgen eller en magnetkameraundersökning vara av värde.

Annons
Annons

Sjukdomshistorien 

Symtomen vid inflammatorisk ryggsjukdom kan vara typiska för sjukdomen. I jämförelse med andra sjukdomar i ryggen ger inflammatorisk ryggsjukdom oftare stelhet i över 30 minuter efter att man har sovit eller vilat. Smärtor i nedre delen av ryggen och bäckenet med utstrålning i en skinka är som regel huvudsymtom. Smärtorna kan sprida sig till bröstryggen och bröstkorgen, vilket medför stelhet och tilltagande andningssvårigheter.

 

Typiskt för sjukdomen är att symtomen avtar med fysisk aktivitet/rörelse. Nattliga smärtor gör att patienten ibland måste gå upp på natten för att röra sig.

Eftersom sjukdomen tillhör en grupp med sjukdomar som kan ge uttryck i andra sjukdomar med inflammation är det viktigt att kartlägga om man har haft inflammationer i leder, muskelfästen, hud, öga eller hud. 

Provtagning och andra undersökningar

Inga blodprover kan med säkerhet säga att man har inflammatorisk ryggsjukdom. Däremot finns det några prover som kan göra tillståndet mer sannolikt om patienten samtidigt har typiska symtom. Blodprover och urinprover är framför allt viktiga för att utesluta andra sjukdomar. 

Sänkereaktion (SR) och snabbsänka (CRP) kan vara ofta lätt förhöjda. Dessa prover är emellertid också förhöjda vid många andra reumatiska och inflammatoriska sjukdomar.

Cirka 90 procent av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom har en särskild vävnadstyp som kallas HLA-B27. Däremot har nästan tio procent av dem som inte har sjukdomen också HLA-B27. Detta test kan därför inte användas ensamt för att för att särskilja vilka som har diagnosen men kan vid misstanke göra diagnosen mer sannolik.

Annons
Annons

Bilddiagnostik

Röntgenbilder av förändringar som visar nybildat ben i ryggen.

Hos personer där läkaren misstänker inflammatorisk ryggsjukdom kan bilddiagnostik ha ett viktigt värde.

En vanlig röntgenundersökning, slätröntgen, av nedre delen av ryggen och övergången mellan ryggen och höftbenet, kan i upp till hälften påvisa förändringar som talar för inflammatorisk ryggsjukdom. Röntgen kan endast påvisa förändringar i ben och sådana förändringar uppstår först efter en längre tid. Därför är det viktigt att vid en slätröntgenundersökning utan tecken på sjukdomen fortsätta med en magnetkameraundersökning. Senare i förloppet kan hos vissa påvisas nybildning av ben mellan kotorna.

En magnetkameraundersökning kan påvisa förändringar i mjukdelar (såsom muskler och ledband) i ett tidigt skede. Inflammation i ryggen börjar oftast med förändringar i mjukdelar och en magnetkameraundersökning kan därför upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom i ett tidigt skede.

Vilka andra tillstånd kan likna inflammatorisk ryggsjukdom?

En mängd tillstånd kan ge symtom som liknar inflammatorisk ryggsjukdom. Vanliga tillstånd är spondylos (artros i ryggraden), skelettskador, lumbago (ryggskott) eller diskglidningar. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.