Hur påvisas ankyloserande spondylit?


Uppdaterad den: 2019-01-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hur ställer läkaren diagnosen?

Det finns inga undersökningar som med säkerhet kan påvisa ankyloserande spondylit. För att ställa diagnosen måste läkaren därför ha detaljerad information om hur besvären har utvecklat sig. Läkaren måste också utföra en undersökning av patientens rygg och vanligtvis behövs blodprover tas. Därutöver är ofta bilder från röntgen-, datortomografi- eller magnetkameraundersökning ofta till hjälp.

Med hjälp av resultatet från dessa undersökningar gör läkaren en bedömning om patienten har ankyloserande spondylit med utgångspunkt från särskilda kriterier som beskriver karakteristiska fynd vid sjukdomen. Typiska symtom, med smärta och stelhet i ländryggen hos unga personer och som är värst på efternatten och morgonen, är en av punkterna. Resultat av läkarundersökningen, där det är typiskt med fynd av minskad rörlighet i ländryggen och bröstkorgen, och särskilda fynd vid bildundersökningar ingår också i kriterierna.

Sjukhistorien 

I jämförelse med andra ledsjukdomar är det för ankyloserande spondylit mer typiskt med stelhet än smärtor och inflammation i lederna. Det är också vanligare med smärtor i de stora lederna än i de små lederna. Ibland finns symtom som viktnedgång, dålig aptit, allmän sjukdomskänsla, trötthet och nattliga svettningar. Sömnsvårigheter och dagtrötthet är vanligt. Tillståndet utvecklas ofta långsamt över flera år.

Annons
Annons

Smärtor i nedre delen av ryggen och stelhet i ryggen är som regel huvudsymtom. Inflammation i lederna mellan bäckenben och korsbenet, så kallad sakroilit, kan visa sig som vaga smärtor i sätet, på en eller båda sidor. Smärtorna strålar ofta ut i övre bakre delen av låret. Typiskt är smärtor och stelhet på morgonen, med avtagande besvär över dagen och förbättring vid fysisk aktivitet, i motsats till belastningsrelaterade ryggsmärtor. Nattliga smärtor gör att patienten ibland måste gå upp på natten för att röra sig. Smärtperioderna varar ofta längre än vid belastningssmärtor, som regel mer än tre månader. Smärtorna kan sprida sig till bröstryggen och bröstkorgen, vilket medför stelhet och tilltagande andningssvårigheter.

Undersökning med röntgen datortomografi och magnetkamera

Röntgenbilder av förändringar i ryggen vid ankyloserande spondylit.

Röntgenundersökning av ryggraden kan påvisa karakteristiska skelettförändringar i ländryggen. De typiska fynden ses i övergången mellan ländkotor och bäckenbenen, i iliocekallederna och mellan ländkotorna.

Ofta måste sjukdomen ha pågått längre tid innan skelettförändringarna blir synliga vid vanlig röntgenundersökning. I tidig fas kan man därför istället välja att göra mer avancerade bildundersökningar, till exempel datortomografi eller magnetkameraundersökning.

Annons
Annons

Blodprover och andra undersökningar

Inga blodprover kan kan säga säkert att man har ankyloserande spondylit. Däremot finns det några prover som kan göra tillståndet mer sannolikt om patienten samtidigt har typiska symtom.

Sänkereaktion (SR) och snabbsänka (CRP) är ofta lätt förhöjda. Dessa prover är emellertid också förhöjda vid många andra reumatiska och inflammatoriska sjukdomar. Patienter med ankyloserande spondylit har ofta något lågt blodvärde (lågt hemoglobin, Hb), men även detta kan vara orsakat av en mängd andra tillstånd.

Cirka 90 % av patienterna med ankyloserande spondylit har en särskild vävnadstyp som kallas HLA-B27. Men nästan 10 % av dem som inte har sjukdomen också HLA-B27 och detta test kan inte användas för att för att särskilja vilka som har diagnosen.

Hos patienter som har haft ankyloserande spondylit en tid kan det också vara aktuellt att göra några andra undersökningar. Urinprover och hjärtundersökning (EKG och ekokardiografi) finns bland de undersökningar som ofta görs.

Vilka andra tillstånd kan likna ankyloserande spondylit?

En mängd tillstånd kan ge symtom som liknar ankyloserande spondylit. Vanliga tillstånd är spondylos, skelettskador, lumbago, diskglidningar och benskörhet. En detaljerad beskrivning av besvären tillsammans med läkarundersökning och bildundersökningar gör vanligtvis att ankyloserande spondylit kan särskiljas från dessa sjukdomar.