Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inflammatorisk ryggsjukdom, orsaker och symtom

Orsaken till inflammatorisk ryggsjukdom, axial spondylartrit, är till stor del okänd. Sjukdomen leder till ryggsmärta och stelhet i ryggen. Symtom från andra delar av kroppen förekommer, såsom psoriasis eller inflammation i tarmarna.


Uppdaterad den: 2021-02-21

Annons

Axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)

Axial spondylartrit är en långvarig inflammation i ryggen, främst i den nedre delen av ryggen, bäckenet och bröstkorgen. Sjukdomen ingår en större grupp med sjukdomar som kallas för spondylartriter. Dessa sjukdomar kännetecknas av inflammation i bland annat leder men även till exempel huden, ögat eller tarmar. Spondylartriter är vanligast hos yngre personer.

Annons
Annons

Orsaken till inflammatorisk ryggsjukdom

Smärtor och stelhet i rygg och leder vid axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom) orsakas av inflammation i leder samt muskel- och senfästen. Inflammationen kan göra att benet långsamt bryts ner. Kroppen försöker motverka nedbrytningen genom att bilda ny benvävnad, men vid underformen ankyloserande spondylit blir denna nybildning för kraftig, så att den nya benvävnaden växer in i leder och muskelfästen. I slutstadiet av processen växer lederna samman och ryggen kan då stelna och bli orörlig.

Orsaken till inflammationen är inte klarlagd men forskare har hittat olika mekanismer som kan bidra till att sjukdomen uppstår. Forskarna antar att ärftliga faktorer spelar en betydande roll. Det är till exempel känt att en särskild ärftlig vävnadstyp, kallad HLA-B27, finns hos cirka 90 procent av dem som drabbas. Bland dem som inte har sjukdomen förekommer denna vävnadstyp endast hos cirka 10 procent.

HLA-B27 kan emellertid inte ensamt förklara varför vissa får ankyloserande spondylit. Många forskare tror att en kombination av vissa gener är en förutsättning för att få sjukdomen och att miljöfaktorer såsom en infektion utlöser tillståndet hos vissa av de genetiskt predisponerade. 

Man har också sett att belastning av ryggen spelar en viktig roll för sjukdomens försämring. Alltför stor belastning på ryggen rekommenderas därför inte.  

Vilka symtom ger inflammatorisk ryggsjukdom?

Allmänt

Inflammatorisk ryggsjukdom är en typ av spondylartrit som förekommer främst axialt, eller i ryggraden. Det är vanligare att stora leder (till exempel ryggraden och höftleder) angrips än små leder (finger- och tåleder). Det är dock inte ovanligt att det förutom inflammationen i ryggen uppstår symtom från mindre leder. Dessutom kan det uppstå symtom som beror på inflammation utanför muskler och skelett. 

Inflammatorisk ryggsjukdom utvecklas vanligen gradvis. I början kan det förekomma kortare perioder med lätta smärtor och stelhet i ländryggen. Efterhand som tillståndet utvecklas blir stelheten mer uttalad och finns där större delen av tiden, och kan sprida sig uppåt i ryggen och till andra leder.

Smärtor i ländryggen

Smärtor och stelhet i ländryggen är huvudsymtomet hos de allra flesta personer. Typiskt är lågt sittande ryggsmärtor och att ryggstelheten är som värst i den andra delen av natten och på morgonen. Besvären kan också bli sämre av stillasittande. Den här typen kallas också för inflammatorisk ryggsmärta, eftersom många andra tillstånd med ryggsmärtor inte har de här kännetecknen. 

Besvären lindras av rörelse och blir därför ofta bättre längre fram på dagen. Detta i motsats till belastningsrelaterade ryggsmärtor, som ofta blir värre under dagen när ryggen används. Nattsmärtorna vid inflammatorisk ryggsjukdom kan vara så intensiva att patienten måste gå upp ur sängen för att röra på sig. Smärtperioderna vara ofta längre än vid belastningssmärtor, vanligtvis mer än tre månader.

Ryggsmärtorna kan sprida sig högre upp utefter ryggraden och till bröstkorgen, något som kan medföra stelhet, bröstsmärtor och svårigheter att andas normalt.

Andra symtom från muskler och leder

Hos cirka en tredjedel till hälften alla patienter med inflammatorisk ryggsjukdom uppstår symtom från andra platser än ryggen:

  • Inflammationer i fotled, knäled och höftled är vanligast och kan ge lokal smärta och stelhet. Inflammation i höftleden kan leda till att det uppstår artros i höften. I ovanligare fall kan det uppstå inflammation i axelled eller käkled. 
  • Inflammationer i övergången från muskel och ledband till ben kallas för entesit. Entesit är vanligast där akilessenan eller fotsulans bindvävsskikt fäster till hälbenet. Det leder ofta till smärta och stelhet.
  • Inflammation i tår/fingrar förekommer och kan göra att ett helt finger eller hel tå blir svullen och öm. I tår kallas det kallas också för korvtå. Vanligen blir endast en eller några få tår påverkade.

Andra symtom

Cirka en kvart till en tredjedel av alla med inflammatorisk ryggsjukdom får en ögoninflammation som kallas för akut främre uveit (iridocyklit/irit). Detta är en allvarlig ögoninflammation som kräver snabb behandling hos ögonläkare. Symtomen är ett smärtande rött öga, ljusskygghet och sämre syn.

Psoriasis är en sjukdom med inflammation i huden som kan ge utslag över stora delar av kroppen. Typiskt är röda utslag som är täckta av vitaktiga, fjällande skorpor. Hudsjukdomen förekommer hos cirka 10 procent av alla med inflammatorisk ryggsjukdom. 

En del patienter med inflammatorisk ryggsjukdom får inflammationstillstånd i tarmslemhinnan. Det är dock inte så vanligt.  

Sjukdomen kan under perioder med ökad sjukdomsaktivitet vara präglad av allmänsymtom som viktförlust, nedsatt aptit, ökad kroppstemperatur, allmän sjukdomskänsla och trötthet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.