Ankyloserande spondylit, symtom


Uppdaterad den: 2013-01-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Orsak

Smärtor och stelhet i rygg och leder vid ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) orsakas av ett inflammationstillstånd. Orsaken till inflammationen är okänd. Inflammationen uppstår som en reaktion från kroppens immunförsvar. Det finns inte bakterier eller virus i leden. Angreppet är först och främst riktat mot övergångar mellan ben och senor (enteserna). De inflammerade enteserna ger upphov till en långsam nedbrytning av benvävnaden. Kroppen försöker motverka nedbrytningen genom att bilda ny benvävnad, men vid ankyloserande spondylit blir denna nybildning för kraftig, så att den nya vävnaden växer in i led och entes. I slutstadiet av processen växer benen samman och leder och rygg stelnar och blir orörlig.

Orsakerna till inflammationen i enteserna vid ankyloserande spondylit är inte fullständigt kända. Forskarna antar att ärftliga faktorer spelar en betydande roll. Det är till exempel känt att en särskild vävnadstyp, kallad HLA-B27, finns hos cirka 90 % av dem som drabbas. Bland dem som inte har ankyloserande spondylit förekommer denna vävnadstyp endast hos 8–14% (den högre förekomsten i norra Sverige).

HLA-B27 kan emellertid inte ensamt förklara varför vissa får ankyloserande spondylit. Många forskare tror att en kombination av vissa gener är en förutsättning för att få sjukdomen och att en mijöfaktor såsom en infektion i kroppen (till exempel en virusinfektion) utlöser tillståndet hos vissa av de genetiskt predisponerade. Sjukdomar som uppstår på detta sätt kallas autoimmuna.

Annons
Annons
Animering av ankyloserande spondylit

Vilka symtom ger ankyloserande spondylit?

Allmänt

Jämfört med andra tillstånd med ledinflammation är ankyloserande spondylit mer präglad av stelhet än av smärtor och svullnad. Det är vanligare att stora leder (till exempel ryggraden, höft- och axelleder) angrips än små leder (finger- och tåleder). Sjukdomen kan i enstaka fall vara präglad av allmänsymtom som viktförlust, nedsatt aptit, allmän sjukdomskänsla, trötthet, feber och nattsvettningar.

Ankyloserande spondylit utvecklas vanligen gradvis. I början kan det förekomma kortare perioder med lätta smärtor och stelhet i ländryggen. Efterhand som tillståndet utvecklas blir stelheten mer uttalad och finns där större delen av tiden, och kan sprida sig uppåt i ryggen och till andra leder.

Smärtor i ländryggen

Smärtor och stelhet i ländryggen är huvudsymtomet hos cirka 80 % av patienterna. Typiskt är lågt sittande ryggsmärtor och att ryggstelheten är som värst på morgonen. Besvären lindras av rörelse och blir därför ofta bättre längre fram på dagen. Detta i motsats till belastningsrelaterade ryggsmärtor, som ofta blir värre under dagen när ryggen används. Nattsmärtorna vid ankyloserande spondylit kan vara så intensiva att patienten måste gå upp ur sängen för att röra på sig. Smärtperioderna vara ofta längre än vid belastningssmärtor, vanligtvis mer än tre månader. Ryggsmärtorna kan sprida sig högre upp utefter ryggraden och till bröstkorgen, något som kan medföra stelhet och nedsatt lungfunktion.

Annons
Annons

Andra ledsymtom

Hos cirka en tredjedel av patienterna med ankyloserande spondylit utvecklas inflammation i höftlederna och ofta är även axellederna angripna. Många har återkommande inflammationer i senfästena, särskilt i hälsenan.

Andra symtom

Cirka 25 % av alla med ankyloserande spondylit får en ögoninflammation som kallas akut främre uveit (iridocyklit, eller irit). Detta är en allvarlig ögoninflammation som kräver snabb behandling hos ögonläkare. Symtomen är smärtande rött öga, ljusskygghet och tårflöde.

Personer som har haft ankyloserande spondylit i tiotals år kan också drabbas av vissa hjärtsjukdomar, bland annat oregelbunden hjärtrytmi och förändringar av hjärtklaffarna. Även vissa lungproblem kan uppstå, särskilt ett tillstånd som kallas lungfibros, då lungvävnaden blir stelare och mindre elastisk än den ska vara.

En del patienter med ankyloserande spondylit får lättare inflammationstillstånd i tarmslemhinnan, det är dock ganska ovanligt.

Ett fåtal drabbas av ett tillstånd som kallas sekundär amyloidos. Denna sjukdom kan utvecklas på många olika sätt, men vanligtvis är det problem från njurarna som är de mest allvarliga.