Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Vaccination

Följande vaccin ingår i barnvaccinations-programmet

Skydd mot tio sjukdomar. Så ser det svenska barnvaccinationsprogrammet ut. De flesta vacciner ges som kombinationsvacciner, det vill säga vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Läs vilka som ingår i barnvaccinationsprogrammet här.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2016-11-11

Följande vaccin ingår i barnvaccinations-programmet
Annons

De vacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Nedan följer kort information om alla vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Difteri

Difteri är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad leder till döden för 5–10 procent av de drabbade. Sjukdomen var vanlig i Sverige i början av 1900-talet och dödade årligen tusentals barn, men tack vare förbättrad hygien och allmän vaccination är difterifall numera mycket ovanliga i Sverige. Många fall rapporteras dock fortfarande från länder med låg vaccinationstäckning.

Läs mer om difteri här

Annons
Annons

Röda hund

Röda hund är en virussjukdom, precis som mässling och vattkoppor, dock inte lika smittsam. Vart tredje eller fjärde år kommer större eller mindre epidemier. Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna. I Sverige har sjukdomen i det närmaste försvunnit sedan vi började vaccinera mot den. I utvecklingsländer utan allmän vaccination är röda hund dock fortfarande vanlig.

Läs mer om röda hund här

Stelkramp

Stelkrampsbakterien förekommer i hela världen och är fortfarande en vanlig orsak till småbarnsdöd i många länder med bristande vaccinationsprogram. I de flesta länder i västvärlden, däribland Sverige, har man sedan många år vaccinerat mot sjukdomen redan i barnaåren.

Läs mer om stelkramp här

Annons
Annons

Kikhosta

Kikhosta är en mycket vanlig och smittsamm barnsjukdom över hela världen. Lyckligtvis har det blivit en ganska sällsynt sjukdom tack vare effektiv vaccinering. Hostan är mycket jobbig, såväl för barnet som drabbas som för dess föräldrar.

Läs mer om kikhosta här

Polio

Europa förklarades poliofritt år 2002 och hela Syd- och Nordamerika redan 1994. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande i ett fåtal länder. Det är bara två länder där polio fortfarande är endemisk (spridningen inom landet har aldrig upphört), Afghanistan och Pakistan. Flera länder - exempelvis länder på Afrikas horn och några länder i centrala Afrika och Mellanöstern - är dock fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig hälso- och sjukvård eller väpnade konflikter.

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Haemophilus influenzae typ b är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåle-, öron- och lunginflammation. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis), särskilt hos barn under fem år. Bakterien kan även ge olika typer av svåra infektioner såsom struplocksinflammation (epiglottit) och ledinfektion.

Pneumokocker

Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela värden. Det är en av de viktigaste orsakerna till lunginflammation och dödsfall bland framför allt gamla människor är vanligt.Barn erbjuds gratis vaccination i hela landet sedan 1 januari 2009 vid tre, fem och tolv månaders ålder. Ännu inte vaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom, cochleaimplantat i örat eller barn som är mycket för tidigt födda. Vaccination av barn inom riskgrupper sker enligt separat schema.

Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomar man känner till. Den orsakas av ett virus som kallas morbillivirus. Mässling räknas som en av de mest obehagliga och farliga av de barnsjukdomar som ger utslag, på grund av de komplikationer som kan drabba barnet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Läs mer om mässling här

Påssjuka

I Sverige har påssjuka i det närmaste försvunnit sedan vaccination mot sjukdomen infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1982. Tidigare var påssjuka utbrett och en av de vanligaste orsakerna till virusorsakad hjärnhinneinflammation.

Läs mer om påssjuka här

Humant papillomvirus (HPV)

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Omkring 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 450 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen. Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar minskade signifikant i vaccinerade åldersgrupper.

Läs mer om HPV här

Källa: Folkhälsomyndigheten och Netdoktor.se

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.