Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Vaccination

Vad är vaccination?

Vid en vaccinering tillförs kroppen antigener eller antikroppar för att uppnå ett bättre skydd mot infektionssjukdom.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Förenklat uttryckt tränar en vaccination kroppens immunförsvar så att det bättre kan känna igen och bekämpa bakterier, virus och andra mikroorganismer.

Tre huvudtyper

  • Vaccination med levande, icke sjukdomsframkallande mikroorganismer.
  • Vaccination med inaktiva, döda mikroorganismer
  • Vaccination uppbyggt av delar från mikroorganismer

Olika vaccin skyddar olika länge och många behöver tas i upprepade doser.

I Sverige vaccineras barn med trippelvaccination mot difteri, stelkramp, och kikhosta och med BCG-vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund, polio och tuberkulos.

Annons
Annons

Vad är antigener och antikroppar?

Vid en vaccination tillförs antigener och antikroppar utifrån, oftast i sprutform eller som drickbart vaccin.

Antigener är ämnen (molekyler) som stimulerar kroppens produktion av antikroppar (ett slags protein). De startar alltså en reaktion i kroppens immunförsvar och tillsammans stimulerar antigener och antikroppar ett försvar mot sjukdom.

Vid en vaccination tillförs kroppen antigener eller antikroppar från sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier eller virus, till exempel stelkrampsbakterier. De är behandlade på ett sätt som gör att de inte kan framkalla sjukdom samtidigt som de har tillräcklig styrka att starta en immunologisk reaktion.

Vaccinationen sätter ingång immunförsvaret

Kroppens immunförsvar identifierar vaccinationens antigener och antikroppar och lär sig hur sjukdomen kan bekämpas. Reaktionen går snabbt och den vaccinerade personen känner sig inte sjuk.

Nästa gång kroppen kommer i kontakt med likadana antigener eller antikroppar från sjukdomsframkallande mikroorganismer, har vaccinationen resulterat i att immunförsvaret känner igen och kommer ihåg hur de ska bekämpas. Vaccination skyddar därmed mot den sjukdom som annars skulle kunna bryta ut.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons