Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Frågor och svar om vaccinationer 2009

Onsdagen den 28/10 svarade Ola Strömstedt, specialist i allmänmedicin och vaccinationsläkare vid VaccinDirekt i Stockholm, på besökarnas frågor om vaccinationer. Läs Olas svar från chatten i arkivet.

Uppdaterad den: 2009-10-28

Annons

Gäst84099: Min syster har reagerat på influensavaccinet och fått någon form av "mini-influensa", smittar även denna "influensa"?

Ola Strömstedt: Vaccinationen har "triggat" en latent liggande förkylning, som smittar som en vanlig förkylning.

Gäst2989: Jag ska resa till Indien i vinter. Jag älskar indisk mat och äter det gärna här hemma, men vågar jag äta maten i Indien eller riskerar jag att bli sjuk? Vilka vaccinationer ska jag ta inför min resa? Kan hela familjen vaccineras?

Ola Strömstedt: Detaljerade och individuella råd ges säkrast på mottagningen. Allmänna råd blir omfattande för att inte missa något, men kunskap om lokal sjukdomsförekomst kan sättas i relation till individens risktagande. Ordinationer kan således skilja sig åt från fall till fall. Du bör ha skydd mot hepatit A, grundskydd och Dukoral men är du borta t.ex. 3 veckor eller har ett ökat riskbeteende bör du också ha hepatit B samt tyfoid (tuff salmonella). Vaccinationsordinationer är alltid en fråga om avvägningar. Alla i familjen ska bedömas efter samma mall som du själv, men kanske behoven växlar.
Maten kan du äta, särskilt om du är vaccinerad, men gärna upphettad mat där omsättningen är stor.

rowanleaf: Hej! Som reumatiker (RA) är det svårt att veta vilka vaccinationer man ska och vilka man kan ta. Eftersom jag även behandlas med remicade, måste jag också tänka på att vaccinationerna sker mellan mina behandlingar. Jag har hoppat på sista-minuten resor, utan vaccinationer. Hur allvarlig kan ex hepatit A, B, bli på mig som redan från början har ett nedsatt immunförsvar? Jag har också lätt för att reagera på biverkningar. Hur vet jag att jag tål sprutan och inte blir mer sjuk pga biverkningarna?


Ola Strömstedt: Personer med nedsatt immunitet råkar naturligt nog lättare ut för diverse sjukdomar och samtidigt får vaccinationer sämre effekt än hos helt friska. Ändå är det viktigt att man gör det bästa av saken och ej avstår från angeläget vaccinationsbehov. Det är rätt som du säger att avstå vaccination just när man tar en kur av immunitetsnedsättande art.

Det finns inga belägg för att biverkningar generellt skulle bli värre för dig än för övriga.

Felicitaz: Jag är gravid, men bara i vecka 5.Rekommendationerna är ju att gravida ska vaccinera sig, men jag tycker att åsikterna om hur säkert vaccinet är varierar så mycket att jag inte riktigt vågar utsätta mitt foster för det. Vad anser du?

Ola Strömstedt: De enda vacciner vi idag rekommenderar utan omsvep för gravida är hepatit A och Dukoral. Säkerheten kring dessa är övertygande efter mångårig erfarenhet. Att inte ta dessa där det är påkallat bör leda till att gravida ska stanna hemma. Andra vacciner kan komma ifråga om "nyttan överstiger den eventuella risk vaccination kan medföra", som det heter.

Lotti: Jag är tveksam till att vaccinera mig. Tillhör ingen riskgrupp. Vill heller inte smitta mina barnbarn. Därför undrar jag: Om jag får influensan, kan jag smitta andra innan det brutit ut? Vid minsta symtom tänker jag förstås hålla mig ifrån andra, vill inte att de små ska bli sjuka.Tacksam för svar.

Ola Strömstedt: Tyvärr är det vanligen så att man smittar 1-2 dagar innan symtomen tolkas som sjukdom/influensa.

Gäst76726: Jag undrar om det går att vaccinera sig om man inte tål dun och fjäder samt fåglar? Min son fick en kallelse till vaccination denna veckan för att han har kraftig astma. I brevet står det att man inte får vara allergisk mot ägg, höns eller hönsfjädrar - hur ska men tolka det? Han tål dock att äta ägg.

Ola Strömstedt: Tål han att äta ägg är det lugnt.


Vac: Jag minns inte riktigt vad jag har vaccinerat mig för genom åren. Finns det något slags register där jag kan kolla vad jag har tagit för vaccin? Och om det inte gör det, är det farligt att ta t ex Twinrix flera gånger (än de tre man ska ta det alltså)?

Ola Strömstedt: Tyvärr finns inget centralt register, men Landstinget nya vaccineringssite för Nya influensan kanske kan bli en start på detta...?
Tills vidare får man uppsöka sin vaccinatör och titta i journalen. Att ta en extra Twinrix är definitivt inget farligt.

Hagapip: "Vaccination - svininfluensan ": Läkemedelsverket ska nu undersöka de plötsliga dödsfall som eventuellt kan ha samband med vaccination mot den sk "Svininfluensan ". Enligt pressuppgifter har dessa dödsfall drabbat äldre personer med hjärt-kärlsjukdomar eller s.k. äldre multisjuka.Jag tror att vi är många som lider av hjärt-kärlsjukdom eller är multisjuka ,som nu ställer sig frågan om vi ska avvakta med vaccination till dess Läkemedelsverket har gjort sin medicinska utvärdering av dessa dödsfall?

Ola Strömstedt: Svaret är nej, avvakta inte. Det är mycket större risk att drabbas av svininfluensan för riskpatienter än att vaccinera sig. Det är inget ovanligt att dödsfall infaller under period som vaccination skett, men av andra orsaker, som dödsfall utan tidsmässig anknytning till vaccination. Det är dock rätt att försöka utröna om samband finns, men att invänta svar från sådan undersökning, troligen osannolikt samband, innebär ju en risk i sig.


Fästingorolig: Jag är så villrådig om att vaccinera mina barn 7 och 12 år mot den nya influensan. 12-åringen har ansträngningsastma, annars helt friska barn. Vilka biverkningar kan en sådan här "otestad" influensavaccination ge på lång sikt, jag menar inte feber och ömhet på stickstället, utan finns ämnen i vaccinet som påverkar hjärnan på barn och som kan komma att visa sig längre fram i livet? Vilka risker tar man genom att ge vaccinet till barn 7-12 år?

Ola Strömstedt: Vaccinet bygger på erfarenheter från säsongsinfluensavaccin, som givits i stora mängder genom åren. Biverkningssidan är därför tämligen väl studerad. Effekten av den aktuella virusstam som vaccinet bygger på studeras noga f.n. men tills alla data är insamlade rekommenderas 2 veckors fritt intervall från annan vaccination före och efter att detta vaccin givits för att säkerställa effekten av detta. Några biverkningar om man blandar finns inga skäl till att befara. Du ska verkligen vaccinera dina barn, och dig själv, som utgör den grupp som kanske lättast blir smittad.

Inanna: Behövs två vaccinationer? När jag fick min första sade sköterskan att jag kanske inte behöver ta en till. Jag är osäker....

Ola Strömstedt: Än så länge gäller 2 doser för samtliga. Äldre personer, kanske över 50, skulle möjligen kunna bli föremål för att slippa den andra dosen, då man i tidig ålder kanske redan träffat på aktuell virusstam och bildat immunitet, oavsett om man varit sjuk i influensa eller ej. Studier pågår f.n. för att kunna ge svar på detta, kanske redan under november månad.

G: I fjol tog jag influensaspruta för första gången. Min överarm blev helt het och röd och gjorde ont i ca fem dagar. Kan jag ta det nya vaccinet utan risk att det blir ännu mer raktion? Kanske är detta fullt normalt när man får vaccin? Jag är 58 år.

Ola Strömstedt: Lokala vaccinationsreaktioner förekommer i kanske vart 10:e fall. Sannolikt har du bara haft otur eller så var tekniken hos den som gav sprutan inte optimal. Det finns inte anledning att befara att du nästa gång skulle vara mer utsatt än någon annan!

Gäst27858: Jag ska resa på en tvåmånaderstripp till Thailand och sedan till Indien. Jag har försökt kolla upp vad jag behöver vaccinera mig mot men det finns ju en uppsjö av vacciner. Vad är det viktigaste för mig att tänka på? Vad bör jag vaccinera mig mot?
Väldigt tacksam för svar.

Ola Strömstedt: Hej! Du behöver se över ditt grundskydd (stelkramp/difteri/polio) samt vaccinera dig mot hepatit A + B. Jag rekommenderar även tyfoidvaccin (mot salmonellasjukdom) samt det drickbara vaccinet Dukoral som fungerar även mot den mycket vanliga turistdiarr&eacuten. Skydd mot malaria och Japansk encephalit kan komma ifråga efter analys av reserutten.

K: Hej, rekommenderar du gravida att vaccinera sig?

Ola Strömstedt: Ja, detta är det officiella förhållningssättet. Gravida kan drabbas svårare av svininfluensan om man avstår vaccination.

Nnnn: Jag ska genomgå IVF vecka 46 och har nu läst att vaccination med pandemrix eventuellt kan påverka implantationen. Bör jag vänta med att vaccinera mig?

Ola Strömstedt: Den här frågan bör du ta med din ansvarige läkare. Det känns dock som du kanske skulle vänta med vaccination. Vid konstaterad normal graviditet föreslås vaccination.

3-barns mamma: Min 13-åriga dotter är allergisk (björk och kvalster) och har under de senaste två månaderna drabbats av svullna läppar samt nässelutslag över stora delar av kroppen upprepade gånger. Vi vet inte vad detta beror på. Finns det någon risk för henne att vaccinera sig/inte vaccinera sig?

Ola Strömstedt: Om hon reagerat på liknande sätt vid vaccination tidigare bör man vaccinera på barnmottagning/allergologisk mottagning.
Annars utgör normalt sett ovanstående beskrivning ingen kontraindikation mot vaccinering, ej heller mot svininfluensa.

Walle65: Hur ska man våga vaccinera sig, när inte ens läkarna är ense om det är farligt eller inte? Det här vaccinet vi fått till Sverige är ju inte tidigare beprövat/testat?

Ola Strömstedt: Vaccinet är uppbyggt på samma sätt som tidigare säsongsinfluensavacciner, varför det inte finns anledning att förvänta sig fler biverkningar för det Nya vaccinet. Man är däremot extra noggrann med uppföljningen och gör pågående studier, där man bl.a. studerar om effekten av vaccinet kan störas av andra vaccinationer. Därför önskemål än så länge om ett fritt intervall på 2 veckor före och efter vaccination mot svininfluensa.

Resan64: Jag och min sambo kommer efter jul att resa till Sydafrika och kommer nog stanna där i ungefär ett halvår. Hur bör vi resonera inför denna resa? Vad är det viktigaste att ta vaccin emot? Tacksam för alla tips vi kan få.

Ola Strömstedt: Ni behöver båda se över ert grundskydd (stelkramp/difteri/polio) samt vaccineras mot hepatit A och B. I övrigt beror det lite på vilka äventyr ni ska utsätta er för, safari etc.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.