Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Prognos vid bulimia nervosa

Många blir bättre eller helt friska med behandling. Om man inte blir helt frisk kan behandlingen ändå vara till hjälp för att få kontroll över symtomen.


Uppdaterad den: 2019-09-13

Annons

Om man har haft bulimia nervosa länge kan det börja påverka kroppen och orsaka andra problem. Det kan vara bra att känna till vilka långsiktiga problem som är kopplade till sjukdomen. Här följer några exempel på hur kroppen kan skadas:

  • Kräkningar kan ”torka ut” kroppen och öka risken för njursten. Kräkningarna kan också förändra blodets saltbalans, vilket kan ge skador på muskler och hjärta.
  • Benskörhet. Försämrat upptag av kalcium och förlust av kalcium vid ung ålder, då kroppens förråd av kalcium ska byggas upp, ökar risken för benskörhet när man blir äldre.
  • Frekventa kräkningar kan ge skador på magsäck och matstrupe.

Ovanstående problem kan uppstå om man har haft bulimia nervosa en längre tid eller om du kräks flera gånger om dagen.

Även om man inte har haft bulimia nervosa på ett tag kan det ge problem. Emaljen kan ha försvunnit från tänderna på grund av det sura innehållet i kräkningar och man kan ha fått förstoppning av att ha använt laxermedel länge.

Prognos med behandling

Bulimia nervosa kan behandlas även om man har haft sjukdomen en längre tid. För att få behandling och bli bättre måste man prata med en läkare eller psykoterapeut om problemen. Detta är det jobbigaste och svåraste steget att ta – att erkänna att man har ett problem. Men det är värt det.

Kom ihåg att:

  • Med behandling blir många människor betydligt bättre, många blir faktiskt helt friska.
  • Även om inte sjukdomen försvinner, ger behandlingen möjlighet att få kontroll över symtomen. Om man hetsäter och kräks mindre mår man bättre och har mindre skamkänslor.
  • Med hjälp av behandling kan man bli mer nöjd med sin kropp istället för att kämpa för att bli smalare.
  • Ingen förväntar sig att man ska bli frisk över en natt. De flesta behandlingsupplägg ger inte effekt förrän efter flera veckor eller månader.
Annons
Annons

Vad händer om man inte får behandling?

En del blir bättre även utan behandling, men det kan ta många år. Forskning visar att om man får behandling tidigt, ett till två år efter att symtomen startat, är chanserna att bli bättre betydligt större.

Resultat från uppföljningsstudier

En litteraturöversikt över 79 studier som publicerades under perioden 1981–2007 visade att i genomsnitt 45 % tillfrisknar helt, 27 % förbättras betydligt och 23 % har ett kroniskt förlopp.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons