Prognos vid bulimia nervosa

Många blir bättre eller helt friska med behandling. Om du inte blir helt frisk kan behandlingen ändå vara till hjälp för att få kontroll över symtomen.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om du har haft bulimia nervosa länge kan det börja påverka din kropp och orsaka andra problem. Du bör känna till vilka långsiktiga problem som är kopplade till den här sjukdomen. Här följer några exempel på hur din kropp kan skadas:

  • Kräkningar kan ”torka ut” kroppen och öka risken för njursten. Kräkningarna kan också förändra blodets kemiska sammansättning, vilket kan ge skador på muskler och hjärta.
  • Benskörhet. Försämrat upptag av kalcium och förlust av kalcium i den ålder då kroppens förråd av kalcium ska byggas upp ökar risken för benskörhet när du blir äldre.
  • Frekventa kräkningar kan också ge skador på magsäck och matstrupe.
  • Kvinnor som har haft bulimia nervosa i flera år kan få svårt att bli gravida. Det kan bero på att menstruationen har upphört eller att förändringar har uppstått i äggstockarna.
  • I allvarliga fall kan bulimia nervosa leda till oregelbunden hjärtrytm, vilket i extrema fall kan leda till hjärtstillestånd.

Detta är problem som kan uppstå om du har haft bulimia nervosa en längre tid eller om du kräks flera gånger per dygn.

Även om du inte har haft bulimia nervosa på ett tag kan det ge problem. Emaljen kan ha försvunnit från dina tänder på grund av det sura innehållet i kräkningen och du kan ha fått förstoppning av att ha använt laxermedel länge.

Annons
Annons

Finns det utsikt till förbättring?

Bulimia nervosa kan behandlas även om du har haft sjukdomen en längre tid. För att få behandling och bli bättre måste du prata med en läkare eller psykoterapeut om problemen. Detta är det jobbigaste och svåraste steget att ta – att erkänna att du har ett problem. Men det är värt det.

Beställ en tid hos din läkare. Om han eller hon inte kan behandla dig blir du hänvisad till en specialist. Kom ihåg att:

  • Med behandling blir många människor betydligt bättre, många blir faktiskt helt friska.
  • Även om inte sjukdomen försvinner, ger behandlingen dig möjlighet att få kontroll över symtomen. Om du hetsäter och kräks mindre mår du bättre och har mindre skamkänslor.
  • Med hjälp av behandling kan du bli mer nöjd med din kropp istället för att kämpa för att bli smalare.
  • Ingen förväntar sig att du ska bli frisk över en natt. De flesta behandlingsupplägg ger inte effekt förrän efter flera veckor eller månader.

Forskning visar att tio år efter att en grupp kvinnor hade fått diagnosen bulimia nervosa var hälften av dem friska och hade inte längre några symtom. Bland de övriga var 30–40 % bättre men hade fortfarande vissa symtom. Cirka 10–20 % hade fortsatt oförändrade symtom på bulimi.

Annons
Annons

Vad händer om du inte får behandling?

Vi vet inte om du blir bättre utan behandling. Möjligheten finns att du blir bättre men det kan dröja många år. Forskning visar att de flesta blir bättre, även utan behandling. Men vi vet att om du får behandling tidigt, högst ett till två år efter att symtomen debuterat, är chanserna att bli bättre betydligt större.


Annons
Annons
Annons