Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hur vanligt är bulimia nervosa?

Bulimia nervosa är vanligast hos äldre tonårsflickor och unga kvinnor. Men tillståndet kan även förekomma hos män.

Uppdaterad den:

Annons

Har du bulimia nervosa ska du veta att det finns många andra med samma problem som du. Det kan vara en hjälp att veta hur andra har det.

Vad vet vi om förekomsten?

 • Bulimia nervosa är vanligt hos äldre tonårsflickor och unga kvinnor.
 • Män kan också få bulimia nervosa, men nio av tio är kvinnor.
 • En till tre av 100 kvinnor får sjukdomen någon gång i livet.
 • Bulimia nervosa är mycket vanligare i länder med överskott på mat och där det är vanligt att försöka hålla sig smal för att vara attraktiv.
 • Alla kan få bulimia nervosa. Tillståndet förekommer i alla samhällsgrupper men vissa löper större risk än andra att drabbas.
Annons
Annons

Riskfaktorer

Vi vet att vissa personer har större risk för att få bulimi än andra. De viktigaste riskfaktorerna är:

 • Att vara kvinna. Över 90 % av de som har bulimia nervosa är kvinnor.
 • Att ha dålig självkänsla. Att känna att du inte duger något till, eller att du är värdelös, ökar risken för att få bulimi.
 • Att ha problem med sina föräldrar. Till exempel föräldrar som kritiserar dig eller ställer för höga krav på dig.
 • Att ha en så stark önskan om att vara perfekt att du känner dig värdelös om du inte lyckas med det.
 • Att ha andra psykiska problem som påverkar stämningsläget. I synnerhet deprimerade personer har en starkt ökad risk för bulimia nervosa.
 • Att ha ett arbete som kräver att du ska vara smal. Till exempel modeller och idrottsutövare i olika grenar.
 • Att ha utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp.
 • Att vara missbrukare.
 • Att ha problem med förhållandet till andra människor. Många människor med bulimia nervosa har svårt att få vänner eller att lita på andra människor.
 • Att ha föräldrar med psykisk sjukdom. Om båda dina föräldrar är deprimerade, har ätstörningar eller är missbrukare är risken större att du får bulimia nervosa.
 • Att ha föräldrar som oroar sig över sin egen vikt och kropp, som brukar banta eller som är överviktiga.
 • Att vara överviktig som barn.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.