Långtidsutsikter vid anorexia nervosa

Omkring hälften av de som lider av anorexia nervosa blir helt friska. Ju tidigare du får hjälp, desto större är chansen att du blir frisk.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om du eller någon i din närhet har anorexia nervosa undrar du säkert hur det ska gå och om det går att bli frisk. Svaret är att det går att bli frisk. Men det krävs hårt arbete. Och det kan ta månader eller till och med år.

Om en person med anorexia nervosa inte blir bättre kan det bero på att den personen inte vågar bli frisk och säger sig inte vilja bli frisk. Med professionell hjälp är sannolikheten för att bli frisk större.

Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända dig. Hur anorexia nervosa yttrar sig kan variera mycket mellan olika individer.

Annons
Annons

Olika förlopp

Hos en del kan sjukdomen pågå i bara några månader och sedan blir de helt friska. Anorexia nervosa kan också komma och gå. Du kan gå upp i vikt under en period men sedan gå ner i vikt igen. Du kan utveckla anorexia nervosa gradvis och du kan ha det i flera år. Du kan snabbt bli sämre tills sjukdomen blir mycket allvarlig. Du kan också dö av anorexia nervosa.

Vad säger forskningen?

Cirka hälften av de som har anorexia nervosa blir friska. Det betyder att de kan hålla en hälsosam vikt i förhållande till sin ålder och längd och att menstruationen sätter igång igen. Men det kan vara svårt att bli av med andra symtom på sjukdomen. För omkring två tredjedelar upphör aldrig fixeringen vid mat och vikt. Cirka 40 % hetsäter och framkallar kräkningar då och då. Med tid och behandling kommer du att kunna förstå och kontrollera de tankar och känslor som uppträder vid anorexia nervosa. Det kan betyda att skuldkänslorna minskar eller att du blir mer nöjd med din kropp. Omkring en av fem med anorexia nervosa blir inte bättre. De fortsätter att vara underviktiga och de övriga symtomen kvarstår. Det tar tid att bli frisk. Två tredjedelar av alla med ätstörningar berättar att de har varit sjuka i mellan 1 och 15 år. Dessvärre förekommer det även att personer dör i anorexia nervosa, de som har sjukdomen har en sex gånger förhöjd dödlighet.

Faktorer som kan förbättra prognosen

Följande faktorer kan förbättra din prognos:

Annons
Annons
  • Du är inte allvarligt underviktig.
  • Du är ung och har haft anorexia nervosa under en kort period och inte i flera år.
  • Du får behandling snabbt efter att sjukdomen uppträder.
  • Behandling mot anorexia nervosa har fungerat på dig tidigare.
  • Du har ett bra förhållande till din familj.
  • Du kräks inte.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons