Diagnostik av anorexia nervosa

Många av de viktigaste tecknen på anorexia nervosa har att göra med dina känslor och tankar kring din egen kropp.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Det finns inget enkelt test för anorexia nervosa. För att ställa diagnosen måste läkaren undersöka hur din kropp mår. Läkaren måste också prata med dig om dina problem, om ditt liv, dina matvanor, om din familj och andra viktiga kontakter. Läkaren kan även behöva prata med människor som står dig nära.

Vad läkaren måste kontrollera

Läkaren måste bedöma hur mycket muskler och fett du har i kroppen. Längd och vikt måste mätas och jämföras med värdena för friska personer i din ålder. Läkaren tittar efter fysiska tecken på anorexia nervosa, till exempel förändringar i huden. Det kan också vara aktuellt att kontrollera blodprover, du kan till exempel vara uttorkad, och du kan ha en allvarlig rubbning av blodets saltbalans. Det kan också vara aktuellt att ta blodprover för att utesluta andra sjukdomar, till exempel diabetes. Om du har haft anorexia nervosa i många år kan det vara aktuellt att mäta din bentäthet, med andra ord hur starkt ditt skelett är – finns det tecken på benskörhet?

De viktigaste tecknen på anorexia nervosa

Efter samtal med dig, undersökning och provtagning ses följande som primära kännetecken på att du har anorexia nervosa:

Annons
Annons
  • Vägrar du att hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för din ålder och längd?
  • Har du en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att du är underviktig?
  • Bryr du dig för mycket om hur din kropp ser ut och beror din uppfattning om dig själv på din vikt och hur din kropp ser ut?
  • Kan du erkänna att du har en allvarlig sjukdom och att du är underviktig?
  • Har menstruationen uteblivit utan att du är gravid?

Olika typer av anorexia nervosa

Anorexia nervosa delas in i två typer: en typ med enbart självsvält och en typ med hetsätning och/eller kräkning. Det går att ha båda typerna i olika stadier av sjukdomen. Läkaren försöker att ta reda på vilken typ du har.

  • Typen av anorexia nervosa med enbart självsvält innebär att du begränsar den mängd mat du äter utan att hetsäta eller kräkas.
  • Typen med hetsätning innebär att du relativt regelbundet hetsäter och sedan gör dig av med maten genom att antingen kräkas, använda laxermedel eller träna.

Det kan också vara så att du gör dig av med maten på ovanstående vis utan att först hetsäta. Typen med hetsätning och eller kräkningar liknar på många sätt bulimia nervosa. Omkring hälften av de som har anorexia nervosa får förr eller senare typen med hetsätning och/eller kräkning.

Om du har anorexia nervosa kan det vara svårt att prata med en läkare om detta, även om du känner och litar på läkaren. Det kan hjälpa att ha med dig någon som stöd vid besöket hos läkaren.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons