Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Diagnostik av anorexia nervosa

Diagnosen anorexia nervosa har flera kännetecken. Ett viktigt tecken är intensiv rädsla för att gå upp i vikt.


Uppdaterad den: 2019-09-06

Annons
Utredningen av personer med möjlig ätstörning kan vara svår eftersom många bagatelliserar eller förnekar sina besvär. Det är helt nödvändigt för behandlaren att etablera en god kommunikation och gott samarbete med patienten och eventuellt föräldrarna.

Vad läkaren måste kontrollera

Sjukdomshistoria, kroppsundersökning och blodprover gör det som regel möjligt för läkaren att utesluta att viktminskningen beror på kroppslig sjukdom som långvarig infektion, neurologisk sjukdom, diabetes, andra hormonrubbningar eller sjukdom i matsmältningssystemet. Läkaren bedömer också eventuell annan psykisk sjukdom som depression, ångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och drogmissbruk. 

Detaljerade upplysningar om mängd mat och dricka till varje måltid den senaste tiden, samt måltidernas tidpunkt och tidslängd gås igenom. Kräkningar, toalettbesök i samband med måltider, användning av avföringsmedel, vätskedrivande läkemedel eller droganvändning kartläggs. Även frågor om fysisk aktivitet och träning samt motivation att göra något åt situationen är frågor som brukar tas upp.

Längd och vikt mäts och jämförs med värden för friska personer i samma ålder. Läkaren tittar efter fysiska tecken på anorexia nervosa, till exempel förändringar i huden. Det kan också vara aktuellt att kontrollera blodprover, för att bedöma allvarlig rubbning av blodets saltbalans och uttorkning. Vid mångårig anorexia kan det vara aktuellt att mäta bentätheten med röntgenundersökning.

Annons
Annons

De viktigaste tecknen på anorexia nervosa

Efter samtal, undersökning och provtagning ses följande som primära kännetecken på anorexia nervosa:

  • Vägran att hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd.
  • Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt.
  • Upptagenhet av hur den egna kroppen ser ut och att uppfattningen om sig själv är mycket beroende av vikten och kroppsformen.
  • Utebliven menstruation utan att vara gravid.

Olika typer av anorexia nervosa

Anorexia nervosa delas in i två typer: en typ med enbart självsvält och en typ med hetsätning och/eller kräkning. Det går att ha båda typerna i olika stadier av sjukdomen. Läkaren försöker att ta reda på vilken typ du har.

  • Typen av anorexia nervosa med enbart självsvält innebär att man begränsar den mängd mat man äter utan att hetsäta eller kräkas.
  • Typen med hetsätning innebär att man relativt regelbundet hetsäter och sedan gör sig av med maten genom att antingen kräkas, använda laxermedel eller träna.

Det kan också vara så att man gör dig av med maten på ovanstående vis utan att först hetsäta. Typen med hetsätning och eller kräkningar liknar på många sätt bulimia nervosa. Omkring hälften av dem som har anorexia nervosa får förr eller senare typen med hetsätning och/eller kräkning.

Om man har anorexia nervosa kan det vara svårt att prata med vårdenpersonal om detta, även om man känner och litar på personen. Det kan hjälpa att ha med sig någon som stöd vid besök hos vården för anorexia.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons