Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Bedövningsmetoder – en översikt


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Till dig som ska opereras

Läs igenom den här texten och fundera på om det är något du vill ha mer information om – du kan fråga när du får besök från anestesiavdelningen före operationen.

Annons
Annons

Anestesi

Ordet anestesi betyder "utan känsel" och är en gemensam benämning på de olika bedövningsformer som används vid operationer. Anestesisjuksköterskor och anestesiläkare, som även kallas narkossjuksköterskor och narkosläkare, är specialutbildad personal som har till uppgift att ge dig trygg och god bedövning och övervaka dig under under operationen.

Fasta

Före operationen måste du fasta. Det betyder att du varken får äta eller dricka före operationen, normalt efter kl 24.00 natten till operationsdagen. Oftast tillåts du dricka klara drycker fram till två timmar före operationsstart. Du får inte heller röka, suga på pastiller eller tugga tuggummi på grund av att detta ger ökad produktion av magsyra och kan medföra risk vid narkos. Om du är ordinerad läkemedel sedan tidigare är huvudregeln att viktiga mediciner ska tas som vanligt på operationsdagen, men detta avgörs av narkosläkaren i varje enskilt fall.

Smink, nagellack, smycken, ringar och piercing tas bort innan du kommer till operationsavdelningen. Kontaktlinser tas av. Glasögon och proteser tas av i operationssalen innan narkosen inleds. Allt detta är vanliga led i säkerhetsrutinerna.

Annons
Annons

Besök från narkosavdelningen

Dagen före operationen kommer du att få besök av anestesiläkaren eller en anestesisjuksköterska som pratar med dig, utvärderar ditt hälsotillstånd och ger dig information, en så kallad preoperativ bedömning. Kom ihåg att detta är ett bra tillfälle att ställa frågor.

Om du har en pågående förkylning/luftvägsinfektion eller annan infektion, eller precis har genomgått en sådan, måste du informera om detta.

Du måste även berätta om du är allergisk mot något. Om du har en kronisk sjukdom som exempelvis diabetes, astma, reumatoid artrit eller angina pektoris (kärlkramp), kan det ibland bli nödvändigt med extra undersökningar eller särskild förberedande behandling. Narkospersonalen vill även veta om du står på någon fast medicinering.

Om du har särskilda upplevelser från tidigare bedövning/narkos måste du berätta om det.

Lugnande medel, premedicinering

De flesta patienter som ska opereras känner sig lite ängsliga i förväg. Detta kan göra att det kanske är svårt att sova natten före operationsdagen. Om du vill kan du få en sömntablett på kvällen före operationen av en sjuksköterska på din avdelning. Om du ska få premedicinering (lugnande medel) får du detta en tid innan du körs iväg till operationsavdelningen. Kom ihåg att kissa innan du får premedicineringen.

Premedicineringen kan ha olika effekt, men syftet är att du ska känna dig lugn. Lägg dig därför i sängen och vila efter att du har fått medicinen. Premedicineringen ges ibland i tablettform, som en injektion eller som stolpiller. Ofta är det lugnande medlet en kombination av lugnande och smärtstillande läkemedel. Den smärtstillande komponenten är en inledning på smärtbehandlingen efter operationen.

Personer över 70 år får vanligtvis lite mindre premedicinering.

Val av bedövning

Valet av bedövningsform avgörs under narkosläkarens besök, eller ibland av narkossjuksköterskan.

Narkos - totaltbedövning

Narkos är den vanligaste formen av bedövning. Först får du ren syrgas via en andningsmask. Sedan ges sömnmedel direkt i ett blodkärl på armen så att du somnar fort utan något obehag. Du sover sedan och känner inte någon smärta under hela operationen. Du vaknar en kort stund efter att operationen är klar.

Spinalbedövning och epiduralbedövning

Vid spinal- och epiduralbedövning ges som lokalbedövning med en nål mellan ryggutskotten. Detta gör att endast nedre delen av kroppen och benen bedövas. Du känner inte någon smärta, men du kan känna beröring. Under en sådan bedövning är du alltså normalt vaken. De här bedövningsformerna är enkla, bra och säkra, och de innebär mycket liten risk för obehag. Du kan dessutom få små doser sömnmedel så att du har det skönt och kanske sover lätt. Det finns också möjlighet att få lyssna på musik medan operationen pågår.

Vid epiduralbedövning lägger man oftast in en tunn plastslang i ryggen. Detta gör att man kan fylla på mer bedövningsmedel och vid behov kan slangen användas för smärtlindring efter operationen.

Plexusbedövning

Bedövningsmedlet injiceras i närheten av nerver så att bara den del av kroppen som ska opereras blir bedövad. Denna form av bedövning används för det mesta vid operationer på armar och axlar (se regionalbedövning).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Operationsdagen

Operationsdagen har ett planerat tidsschema som man följer, men ofta kommer det andra patienter som behöver akut hjälp, och detta kan förskjuta det planerade tidsschemat. Det kan därför vara svårt att säga med visshet om du kommer att opereras tidigt på morgonen eller senare fram på dagen. I bland kan operationsschemat skjutas fram så mycket att vissa patienter måste vänta en extra dag.

På operationssalen

På operationssalen tas du om hand av en anestesisjuksköterska, anestesiläkare och en operationssjuksköterska. Du får intravenöst dropp – det vill säga att vätska tillförs ett blodkärl via en tunn plastnål. Blodtryck och puls mäts, och man övervakar din hjärtrytm med hjälp av EKG-utrustning.

Du kommer också märka att personalen gör en del förberedelser innan du blir sövd.

Dagens bedövningsformer och tekniska utrustning gör att man har mycket god kontroll över allt som sker under bedövningen och operationen. Andning, hjärtrytm, blodtryck och andra viktiga funktioner övervakas kontinuerligt under bedövningen. Det finns utbildad personal hos dig hela tiden när du befinner dig på operationsavdelningen.

Efter operationen

Efter operationen körs du till uppvakningsavdelningen, eller intensivvårdsavdelningen, där vistelsetiden varierar beroende på ingreppets omfattning och ditt tillstånd. Där får du behandling och vård av specialutbildad personal. Och om du behöver smärtstillande medel får du det. Efter vissa operationer ligger patienten kvar på uppvakningsavdelningen till nästa dag.

Den här texten är avsedd som allmän information och den ger kanske inte svar på alla frågor som du kan tänkas ha. Om du vill ha besök av en anestesisjuksköterska för att få mer information är det bara att du tar kontakt med personalen på din avdelning som informerar oss om detta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.