Hur vanligt är anorexia nervosa?

De flesta som har anorexia nervosa är unga kvinnor. Sammanlagt uppskattas det att 0,5 % av unga kvinnor har sjukdomen.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Anorexia nervosa är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Över 90 % av patienterna är unga kvinnor i tonåren eller i början av tjugoårsåldern. I befolkningen som helhet förekommer nya fall av anorexia nervosa hos cirka 20 personer per 100 000 invånare och år. Bland yngre kvinnor är antalet nya fall cirka 50 per 100 000 invånare och år. Det beräknas att 0,5 % bland unga kvinnor har anorexia nervosa.

Förekomsten har varit stabil under de senaste 40 åren. Anorexia nervosa är förhållandevis sällsynt hos män, 10 % av de som har sjukdomen är män.

Vissa personer har en ökad risk för att få anorexia nervosa.

Annons
Annons

Riskfaktorer

Vissa förhållanden kan öka risken för anorexia nervosa. De viktigaste riskfaktorerna är:

 • Att vara kvinna. De allra flesta som får anorexia nervosa är flickor eller kvinnor.
 • Att ha psykiska problem som påverkar stämningsläget, däribland depression, ångest eller tvångssyndrom.
 • Att ha ett jobb eller en hobby där du känner att du måste vara smal. Modeller, balettdansare och utövare av vissa idrotter har krav på sig att vara smala.
 • Att ha dålig självkänsla. Att ha tankar om att vara värdelös och att inte duga något till, ökar risken för att få anorexia nervosa.
 • Att vilja vara perfekt och inte godta något annat.
 • Att vara en tävlingsmänniska med högt satta mål. Att vara begåvad, försiktig och flitig. Du tycker om och behöver ordning och du är beroende av bekräftelse från andra.
 • Att andra retar dig för din kropp.
 • Att ha problem med sina föräldrar, till exempel att föräldrarna är överbeskyddande eller förväntar sig för mycket av dig.
 • Att ha en familj som inte kan hantera konflikter, är dåliga på att kommunicera eller blandar sig i varandras liv för mycket.
 • Att vara så uppslukad av tankar eller arbete att det upptar nästan all din tid och energi. Det innebär att vara tvångsmässigt upptagen av något, till exempel träning.
 • Att känna sorg och vara djupt olycklig på grund av en ledsam händelse och inte kunna ta sig ur det.
 • Att ha ärftliga anlag. Att ha en kvinnlig släkting med anorexia nervosa i den nära familjen.
 • Att ha blivit sexuellt utnyttjad.
 • Att vara tonåring och inne i den fas då kroppen genomgår stora förändringar.
 • Att vara beroende av droger/alkohol.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons