Behandling av anorexia nervosa

För att kunna bli frisk från anorexia nervosa är det viktigt att du får hjälp med att se fördelarna med att lägga sjukdomen bakom dig.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om du har anorexia nervosa bryr du dig mycket om hur din kropp ser ut och hur mycket du väger. Du har en intensiv rädsla för att bli tjock och svälter dig för att gå ner i vikt. Anorexia nervosa kan allvarligt skada din hälsa.

Viktigt att veta om behandling av anorexia nervosa

 • För att bli frisk är tre saker centrala: Du måste börja äta mer, du måste gå upp i vikt och du måste ändra ditt sätt att tänka på dig själv och på mat.
 • Ju närmare du ligger en hälsosam vikt vid slutet av behandlingen, desto större är chansen att du ska bli helt frisk.
 • Det är osäkert vilka behandlingar som har bäst effekt vid anorexia nervosa. Det saknas bra forskning på området.
 • Behandlingsresultatet blir bättre ju tidigare du får behandling.
 • Anorexia nervosa berör hela familjen. Forskning visar att familjeterapi kan vara till hjälp, särskilt när det är en yngre patient som har anorexia nervosa.
 • Behandling utan sjukhusinläggning, så kallad öppenvård, är lika effektiv som behandling på sjukhus. Men är ditt tillstånd livshotande måste du behandlas på sjukhus.
 • Viktökningen bör inte ske för fort, men går det för sakta kan det bli svårt att ta sig ur sjukdomen. Vid behandling i öppenvård rekommenderas i genomsnitt ett halvt kilo i veckan.

Behandlingar som kan hjälpa

Som sagt är det osäkert vilka behandlingar som är bäst, men det viktigaste är att:

 • Få bra stöd från familj och anhöriga.
 • Skapa motivation att vilja bli frisk.
 • Skapa en god och förtroendefull relation till behandlare.
 • Våga arbeta för att bli mer medveten om vad som behövs för ett gott liv, se nyanser i livet, sätta upp mindre delmål och få större insikt om sig själv.
 • Våga se de negativa konsekvenserna av att ha anorexia nervosa.

Psykoterapi, familjeterapi

Denna behandlingsform innebär att du regelbundet samtalar med en terapeut om dina tankar, känslor och problem ifråga om mat. Om du bor kvar hemma gör du det i första hand tillsammans med din familj i familjeterapi, är du äldre och har flyttat hemifrån gör du det oftare själv. Läs mer

Annons
Annons

Antidepressiva

Nyare typer av antidepressiva läkemedel, såkallade SSRI-preparat, har visat sig att vara effektiva för en del med anorexia nervosa. De hjälper mot nedstämdheten när du har kommit upp i vikt. Det tar flera veckor innan ett antidepressivt läkemedel börjar verka, och betydligt längre tid om du är underviktig.

SSRI verkar inte vid anorexia nervosa om du är i svält. Det kan dock hjälpa dig att bli mindre nedstämd när du har kommit upp i vikt. Det kan hjälpa dig att sova bättre och det kan göra att du inte oroar dig lika mycket för att bli tjock.

Antidepressiva förändrar den kemiska balansen i hjärnan. Dessa kemiska ämnen påverkar ditt humör, dina känslor och din matlust. Anorexia nervosa är ett av flera psykiska hälsoproblem där det verkar finnas en obalans mellan dessa ämnen. Antidepressiva har ingen effekt på sjukdomen anorexia nervosa, men kan påverka nedstämdhet och ångest när du har kommit upp i vikt.

Annons
Annons

Sjukhusbehandling

Ibland måste patienter med anorexia nervosa behandlas på sjukhus, även om de inte behöver akutvård, men det är inte säkert vilken nytta det gör. Om du är så underviktig att du är livshotande sjuk måste du självklart tas in på sjukhus.

Behandlingen på sjukhuset innebär att du måste äta en viss mängd mat varje dag. Vanligtvis börjar du med små måltider och mellanmål. Det finns regler för hur länge varje måltid får pågå. Urvalet av mat är begränsat. Personalen ser till att du äter din mat och samtalar med dig om det. Du får inte väga dig efter måltiden. För att förhindra att du kräks får du inte gå på toaletten direkt efter måltiden. I allmänhet har du också samtal med en terapeut under sjukhusvistelsen.

Sjukhusbehandling kan vara effektivt eftersom den ställer krav på dig. Många patienter med anorexia nervosa vill inte ha behandling. Om du är en av dem har du hittat sätt för att undvika att äta. Du gömmer mat och du drar ut på måltiderna tills din familj ger upp med att försöka få dig att äta. På ett sjukhus tvingas du i högre grad att följa behandlingsupplägget eftersom det finns utbildade personer omkring dig som kontrollerar dig. På sjukhuset får du dessutom mer uppmärksamhet och stöd när du känner dig irriterad och förvirrad.

Behandling med så kallade atypiska neuroleptika

Zyprexa är ett läkemedel som främst används vid behandling av psykossjukdomar. I låg dos har det visat sig att kunna lindra oro och ångest för en del som har anorexia nervosa.

Olämpliga behandlingar

Östrogenbehandling

Anorexia nervosa medför ofta utebliven menstruation och en ökad risk för benskörhet med åren. Behandling med östrogen påskyndar inte nybildningen av ben, om du inte kommit upp i normalvikt. Östrogenbehandling rekommenderas inte förrän du har en normal vikt och har fått igång dina normala menstruationer.

Aptitstimulerande medel har ingen effekt.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons