Fetalt (medfött) alkoholsyndrom

Alkohol passerar lätt över från moderns blod till fostrets, så att det lilla barnet får minst lika hög promillehalt som modern.

Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är fetalt alkoholsyndrom?

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är ett medfött tillstånd som beror på moderns intag av alkohol under graviditeten. FAS är beteckningen på de allvarligaste tillstånden, där fostret uppvisar förändrat utseende, är tillväxthämmat och har påvisbar hjärnskada. Men alkohol kan också ha en rad skadliga effekter på fostret där skadan inte är lika tydlig, vilket kan visa sig i inlärningssvårigheter, hyperaktivitet och liknande. Sådana förändringar kallas FAE – fetala alkoholeffekter. FAE är sannolikt betydligt mer vanligt än FAS.

Alkohol passerar lätt över från moderns till fostrets blod, så att det lilla barnet får minst lika hög promille som modern. Tidigt i fosterlivet bildas anlagen för kroppens organ och under tiden fram till födseln mognar dessa organ så att barnet efter cirka nio månader är klart att födas. Alkohol har en rad skadliga effekter som kan hindra eller störa den viktiga mognadsprocessen hos fostret. Resultatet av detta kan bli en lång rad olika skador.

Alkohol är skadligt både under graviditetens första fas när organen bildas och under graviditetens gång då de inre organen mognar. Det finns ingen säker nedre gräns där man vet att alkohol inte påverkar fostret. Rekommendationerna är därför att helt avstå från alkohol under hela graviditeten. Generellt gäller att all reduktion av den gravidas alkoholkonsumtion verkar reducera risken för fosterskada.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen kan vara mycket varierande. De flesta upplever problem knutna till hjärnan och nervsystemet. En del barn har huvudsakligen problem med inlärningssvårigheter, försenad utveckling och problem med språket. Från dessa är det en glidande övergång mot de barn som är mentalt funktionsnedsatta med betydlig hjärnskada.

Så gott som alla organ i kroppen kan bli skadade. Många har ett karakteristiskt utseende i ansiktet. Förutom missbildad hjärna är missbildningar av ögon, öron, hjärta, mage-tarmsystemet, njurar, urinvägar, muskler och skelett vanliga.

Diagnos

Ofta fattar barnmorskan eller läkaren misstanke om tillståndet redan på förlossningsavdelningen. Ibland är det distriktssköterskan eller barnavårdssköterskan som reagerar. Det händer också att föräldrarna får misstanke om att något är fel, baserat på försenad utveckling eller symtom från centrala nervsystemet. Barnet uppvisar ofta reducerat intresse för sin omgivning och når inte milstolparna som förväntat.

Annons
Annons

Behandling

Det finns ingen behandling som botar tillståndet, utan detta varar livet ut i linje med andra former av mental retardation (som till exempel Downs syndrom). Tidig stimulering kan hjälpa barnet att utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt. För att lyckas med detta krävs insatser från föräldrar och flera yrkesgrupper såsom pedagoger, kuratorer, fysioterapeuter, distriktssköterska och barnläkare.

Behandlingen är krävande för barnet och familjen. Stimulering och träning, både fysiskt och psykiskt, utgör hörnstenarna. Läkemedel används bara om det förekommer ytterligare problem.

Ekonomiskt stöd

Personer som är mentalt funktionsnedsatta behöver ofta grundbidrag och ekonomiskt stöd, senare sjukpension. Läkaren kan hjälpa till med ytterligare information om hur man gör för att få det stöd man har rätt till.


Annons
Annons
Annons