Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fetalt (medfött) alkoholsyndrom

Det är enkelt för alkohol att passera över till barnet i livmodern och skapa en hög koncentration i fostervattnet som barnet ligger i. Beroende på mängd och hur ofta intaget sker, samt vid vilka tillväxtfaser barnet är i, kan barnet i livmodern ta olika mycket skada av intaget. Fetalt alkoholsyndrom betecknas de svåra fallen av skador.


Uppdaterad den: 2019-11-08

Annons

Vad är fetalt alkoholsyndrom?

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är ett medfött tillstånd som beror på intag av alkohol under graviditeten. FAS är beteckningen på de allvarligaste tillstånden, där fostret uppvisar förändrat utseende, är tillväxthämmat och har symtom från hjärnan, exempelvis i form av funktionsstörningar eller minskad omkrets av huvudet. Men alkohol kan också ha en rad skadliga effekter på fostret där skadan inte är lika tydlig, vilket kan visa sig i inlärningssvårigheter, hyperaktivitet och liknande. Sådana förändringar kallas FASD (Fetal alcohol spectrum disorders). I FASD ingår diagnosen FAS, men också en rad andra beteckningar.
 

Alkohol passerar lätt över från moderns till fostrets blod, och även till fostervätskan som barnet ligger i när det är i livmodern. Detta gör att promillehalten för barnet ibland kan bli högre än för mamman. Tidigt i fosterlivet bildas anlagen för kroppens organ och under tiden fram till födseln mognar dessa organ så att barnet efter cirka nio månader är klart att födas. Alkohol har en rad skadliga effekter som kan hindra eller störa den viktiga mognadsprocessen hos fostret. Resultatet av detta kan bli en lång rad olika skador på grund av underutveckling eller felutveckling. Det som framför allt bruka märkas av är de skador som sker på hjärnan och dess utveckling. 

Alkohol är skadligt både under graviditetens första fas när organen bildas och under graviditetens gång då de inre organen mognar. Det finns ingen säker nedre gräns där man vet att alkohol inte påverkar fostret, och därför är total avhållsamhet rekommendationen.

Om en gravid mamma har svårt att vara helt avhållsam kan det vara bra att veta att varje minskning av intaget är värdefullt för barnets utveckling.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen kan vara mycket varierande. De flesta upplever problem knutna till hjärnan och nervsystemet. En del barn har huvudsakligen problem med inlärningssvårigheter, försenad utveckling och problem med språket. De flesta upplever problem som är knutna till hjärnan och nervsystemet. 

Så gott som alla organ i kroppen kan bli skadade. Många har ett karakteristiskt utseende i ansiktet. förutom hjärnan kan olika missbildningar ses i andra organ såsom i ögonen, öronen, hjärtat, mag-tarmsystemet, njurarna, urinvägarna, muskler och skelett.

Äldre barn brukar ha besvär med inlärning, sen utveckling, språk- och talproblem. Det kan vara svårt att särskilja dessa varianter av FAS jämfört från barn med intellektuell funktionsstörning. 

Alkohol är skadligt både i graviditetens första faser när organen anläggs. och senare medan organen mognar under graviditeten.

Diagnos

Ibland kan barnmorskan eller läkaren misstänka diagnosen redan vid födseln på grund av karakteristiska ansiktsdrag, kanske i kombination med alkoholbruk under graviditeten varit känt. Dock har studier visat att få får diagnosen så tidigt. 

Senare kan en skolsyster eller läkare på vårdcentralen misstänka besvären, och ibland är det föräldrarna som märker av problemen genom försenad utveckling eller att barnet har minskat intresse för sin omgivning än andra barn.

Det finns inga specifika diagnostiska tester för diagnosen, med för diagnosen FAS finns vissa kriterier.  

Annons
Annons

Behandling

Det finns ingen behandling som botar tillståndet, utan detta varar livet ut i linje med andra former av funktionsstörningar (som till exempel Downs syndrom). Tidig stimulering kan hjälpa barnet att utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt. För att lyckas med detta krävs insatser från föräldrar och flera yrkesgrupper såsom pedagoger, kuratorer, fysioterapeuter, distriktssköterska och barnläkare.

Behandlingen är krävande för barnet och familjen. Stimulering och träning, både fysiskt och psykiskt, utgör hörnstenarna. Läkemedel används bara om det förekommer ytterligare problem.

Det finns inget stöd för att vissa dieter eller viss kosthållning skulle förbättra besvären

Prognos

Beroende på hur stora skador som skett är också prognosen olika god. Hos vissa ses stora besvär, medan vissa som faller inom FASD har lättare nedsättningar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.