Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Kan jag begära att min journal raderas?

Hej Jag har en diger journal. Jag har haft panikångest med inslag av depressioner sedan jag var 19. Jag är nu 34 och nu när psykjournalerna blir åtkomliga även i de "vanliga" journalerna så drar sig läkarna för att skriva ut adekvat medicin vid t.ex diskbråck som jag lider av nu. Jag får inga Panocod eller liknande att ha vid behov utan enbart Paraflex och Gabapentin som inte hjälper alls. Så, kan jag begära att min hela journal raderas?

Svar:

Ja, du kan begära att din journal eller delar av den raderas. Någon ovillkorlig rätt att få sin journal förstörd finns dock inte. Om du vill att din journal ska förstöras ska du ansöka om detta hos Socialstyrelsen. För att ansökan ska bifallas måste du dock ha anfört godtagbara skäl.

Det måste också vara uppenbart att de uppgifter som du vill få förstörda bl.a. inte behövs för din framtida vård och att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara uppgifterna. Innan Socialstyrelsen prövar ansökan ska den som ansvarar för journalen ges tillfälle att yttra sig. Om Socialstyrelsen avslagit ansökan får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsen däremot bifaller ansökan får beslutet inte överklagas.

Sammanfattningsvis kan du alltså begära att få din journal förstörd men någon ovillkorlig rätt att få den förstörd finns inte.

Netdoktors fakta om depression »Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons