Expert

Ulf Eveland

  • jurist
  • Medlem sedan: 2010-04-16
Jag är jurist och har efter tjänstgöring vid allmän domstol och länsstyrelse arbetat på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) sedan 1981. I april 2009 slutade jag min anställning på HSAN på grund av ålderspension. HSAN prövar anmälningar om felbehandling inom hälso- och sjukvården och frågor om återkallelse av legitimation för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Under min tid på HSAN har jag också medverkat som författare i Nationalencyklopedin av flera artiklar inom medicinsk rätt. Jag besvarar frågor inom medicinsk rätt.

Publicerade sidor

  1. 2010-04-14

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.