Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Hur stark är ärftligheten i ADHD och bipolärt syndrom?

Hej! jag är en 35 årig kvinna med diagnosen bipolärt syndrom, min sambo 36 år har en 10 årig son som har diagnoserna AD/HD,DAMP och Asperger syndrom. Vi skulle vilja ha ett gemensamt barn men funderar mycket kring ärftlighetsfaktorn i både för bipolär och AD/HD. Det finns procenttal för ärftlighet på båda sjukdomarna men hur mycket ökar risken för oss? Har du/ni några tankar att delge eller råd att ge kring det här?

Svar:

Din fråga är inte helt lätt att besvara. Vi vet att både bipolärt syndrom
(BP) och ADHD har en stark ärftlighet. När det gäller BP finns det
undersökningar på hur ofta barnen får BP. När man försökt slå ihop alla
studier har det förefallit som om barn drabbas i cirka 5%. Det har nyligen
gjorts en studie i Nederländerna och där har man följt tonåringar över fem
år och funnit någon form av BP utvecklats hos 10%, men så mycket som 40%
hade fått BP eller någon depressionsepisod. Dessutom vet man att barn till
föräldrar med BP under barnaåren ibland företer en bild som vid ADHD. En
del av dessa barn får senare BP eller kan tidigt ha inslag av det.

Jag har letat om det finns några undersökningar om barn till föräldrar med
ADHD, men inte hittat någon undersökning som är gjord på det sättet. Jag
måste reservera mig för att jag inte haft så mycket tid att leta så jag kan
ha missat någonting. Kanske skulle någon som sysslar med genetik vad gäller
inom barnpsykiatrin vara bättre lämpad att svara än jag som vanlig
barnpsykiater. Antagligen kommer det att göras studier framöver eftersom
den kunskapen är viktig. Det är än så länge inte så väl studerat eftersom
man inte intresserat sig för vuxna med ADHD så länge. Nu kommer er
generation som kan ha fått diagnosen som barn och det blir barnen till den
generationen man behöver studera.

Syskon till barn med ADHD har oftare än andra barn tecken på ADHD. Det är
dock inte så att alla fyller kriterierna för att få en diagnos. Man bör nog
också se ADHD mera som att olika personer har olika mycket inslag av sådana
drag i sin personlighet än att det är antingen ADHD eller inte. Av den
anledningen är det svårt att svara i raka siffror hur stor risken är för
syskon.

När det gäller din sambos son är bilden mycket mera komplicerad
eftersom han har ADHD kombinerat med Asperger syndrom plus det vi allar
DAMP dvs. det ingår även motoriska och/ eller perceptuella svårigheter.
Dessutom vet inte jag om det finns ett arv på din sambos sida eller på
pojkens mors sida. Är det det senare kan ju ni i ert förhållande bortse
från risk. Man kan även se att barn får så här komplicerade tillstånd
beroende på någon annan faktor än den genetisk såsåm skador under fosterliv
eller förlossning.

Om ni bor nära ett universitetssjukhus tycker jag ni kan höra er för där om
ni kan få träffa en barnläkare med genetisk kunskap för att få en
diskussion. Ni bör då ta med er uppgifter om de aktuella tillstånden och
andra sjukdomar i släkten, gärna ytterligare två generationer bakåt dvs hos
era föräldrar, derars syskon och era far- coh morföraldrar.

Det jag till sist vill säga är att ni mycket väl kan skaffa barn med gott
samvete. Det är goda chanser att ni får ett friskt barn utan ADHD eller BP.
Skulle barnet få ADHD-symtom har vi bra läkemedel och alltmer kunskap hur
man hjälper ett sådant barn till ett fullgott liv. Skulle ett barn få
depressioner i tonåren bör det behandlas snabbt. Vi tror i dag att snabb
behandling av sådana symtom gör att det inte behöver utvecklas till en svår
sjukdom. Läkemedlen är skyddande för nervcellerna. Detta gäller i hög grad
för de läkemedel vi använder mot bipolär sjukdom. Där är det sannolikt så
att en tonåring som börjar svänga i stämningsläget drar stor nytta av
läkemedlen som stoppar svängandet.

Vi lever i ett århundrade där det finns
god hjälp för sjukdomstillstånd vi människor drabbas av och väldigt många
har något som de behöver hjälp med men kan ändå leva ett bra och lyckligt
liv.

Hälsningar Gunilla Olsson, barn och ungdomspsykiater.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Biverkningar av mediciner mot depression

2011-08-10 | 14:07

av Jan Wålinder

Känner ett lätt tryck över bröstet.

2011-07-30 | 00:22

av Anders Clarberg

Medicinering vid långsam metabolisering

2011-08-10 | 01:01

av Anders Berntsson

Byte av läkemedel mot depression

2011-07-14 | 12:40

av Jan Wålinder

Panikångest och depression

2011-07-21 | 15:45

av Anders Berntsson

Risk för fosterskador av cymbalta mot depression

2011-05-27 | 09:06

av Anders Berntsson

Hur länge ska jag äta Citalopram? Vill ha medicinen hela livet ut

2011-06-15 | 15:48

av Jan Wålinder

Familj i kris - sonen har depression

2011-05-13 | 08:26

av Anonym användare

Risk för fosterskador?

2011-05-27 | 09:04

av Anders Berntsson

Anonym diagnos?

2011-04-14 | 16:03

av Anders Berntsson

Minskad stress vid depression?

2011-04-26 | 16:44

av Jan Wålinder

Yr och konstig av Citalopram

2011-03-8 | 10:06

av Anders Berntsson

Må sämre vid tillfrisknande?

2011-02-28 | 10:52

av Jan Wålinder

Hur länge kan man äta Sertralin? Planerar att bli gravid

2011-02-17 | 13:41

av Anders Berntsson

psykisk störning

2011-01-5 | 17:08

av Jan Wålinder


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons