Läkemedel för nervsystemet

Det finns flera läkemedel för nervsystemet. Nedan listas några av de vanligaste, samt för vilken behandling de används.


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Anders Hansen

Annons

Det finns flera läkemedel för nervsystemet, till exempel benzodiazepiner, SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare), litium, neuroleptika och dopamin.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner är en läkemedelsgrupp som verkar lugnande. Många benzodiazepiner är beroendeframkallande varför man bör vara försiktig med dem. Man ska inte köra bil eller dricka alkohol om man använder benzodiazepiner.

Användningsområde: Behandla ångest, sömnsvårigheter, bryta (och ibland även förebygga) epileptiska anfall, behandla alkoholabstinens.

Annons
Annons

Verkningsmekanism: Benzodiazepiner verkar genom att påverka en receptor i hjärnans celler som kallas GABA.

Preparat: till exempel Sobril, Stesolid, Rohypnol, Nitrazepam, Ativan

SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare)

Mekanism: SSRI-preparat hämmar återupptaget av en signalsubstans i hjärnan som heter Serotonin. Det har visat sig att serotonin är central när det gäller välbefinnande och att öka halterna av serotonin har visat sig resultera i att deprimerade patienter känt sig bättre.

Annons
Annons

Användningsområde: Depression, fobier (t.ex. social fobi), tvångstankar och tvångsmässigt beteende.

Preparat: till exempel Cipramil, Prozac

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Litium

Mekanism: Litium har sedan många år används för att behandla manodepressiv (bipolär) sjukdom då det har visat sig att preparatet har en stämningsstabiliserande effekt. Exakt hur detta går till är inte känt i detalj.

Används mot: Bipolär sjukdom (manodepression)

Neuroleptika

Mekanism: Samlingsnamn för preparat som används för att behandla psykotiska tillstånd med olika verkningsmekanism. Kallas även neuroleptika eller antipsykotika. Användning av neuroleptika är förknippat med mycket biverkningar, bland annat viktökning, kramper, impotens och stelhet i muskler och leder (vilket påminner om Parkinsons sjukdom)

Används mot: Psykotiska tillstånd, schizofreni, vissa depressioner.

Preparat: till exempel Zyprexa, Haldon, Hibernal, Risperdal

Dopamin

Mekanism: Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är viktig för att vi ska kunna röra oss ordentligt. Dopamin är också viktig när det gäller bland annat välbefinnande. Patienter med Parkinsons sjukdom har celler i delar av hjärnan som inte kan producera tillräckligt med Dopamin vilket ger symptom som stelhet, utslätad mimik, demens etc. Dessa patienter blir hjälpta av att få dopamin tillfört utifrån.

Användningsområde: Parkinsons sjukdom.


Annons
Annons
Annons