Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedel för nervsystemet

Det finns flera läkemedel för nervsystemet. Nedan listas några av de vanligaste, samt för vilken behandling de används.

Annons

Det finns flera läkemedel för nervsystemet, till exempel benzodiazepiner, SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare), litium, neuroleptika och dopamin.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner är en läkemedelsgrupp som verkar lugnande. Många benzodiazepiner är beroendeframkallande varför man bör vara försiktig med dem. Man ska inte köra bil eller dricka alkohol om man använder benzodiazepiner.

Användningsområde: Behandla ångest, sömnsvårigheter, bryta (och ibland även förebygga) epileptiska anfall, behandla alkoholabstinens.

Annons
Annons

Verkningsmekanism: Benzodiazepiner verkar genom att påverka en receptor i hjärnans celler som kallas GABA.

Preparat: till exempel Sobril, Stesolid, Rohypnol, Nitrazepam, Ativan

SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare)

Mekanism: SSRI-preparat hämmar återupptaget av en signalsubstans i hjärnan som heter Serotonin. Det har visat sig att serotonin är central när det gäller välbefinnande och att öka halterna av serotonin har visat sig resultera i att deprimerade patienter känt sig bättre.

Användningsområde: Depression, fobier (t.ex. social fobi), tvångstankar och tvångsmässigt beteende.

Annons
Annons

Preparat: till exempel Cipramil, Prozac

Litium

Mekanism: Litium har sedan många år används för att behandla manodepressiv (bipolär) sjukdom då det har visat sig att preparatet har en stämningsstabiliserande effekt. Exakt hur detta går till är inte känt i detalj.

Används mot: Bipolär sjukdom (manodepression)

Neuroleptika

Mekanism: Samlingsnamn för preparat som används för att behandla psykotiska tillstånd med olika verkningsmekanism. Kallas även neuroleptika eller antipsykotika. Användning av neuroleptika är förknippat med mycket biverkningar, bland annat viktökning, kramper, impotens och stelhet i muskler och leder (vilket påminner om Parkinsons sjukdom)

Används mot: Psykotiska tillstånd, schizofreni, vissa depressioner.

Preparat: till exempel Zyprexa, Haldon, Hibernal, Risperdal

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Dopamin

Mekanism: Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är viktig för att vi ska kunna röra oss ordentligt. Dopamin är också viktig när det gäller bland annat välbefinnande. Patienter med Parkinsons sjukdom har celler i delar av hjärnan som inte kan producera tillräckligt med Dopamin vilket ger symptom som stelhet, utslätad mimik, demens etc. Dessa patienter blir hjälpta av att få dopamin tillfört utifrån.

Användningsområde: Parkinsons sjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons