Hotfulla patienter och anhöriga skapar rädsla inom vården

I en ny studie från Sahlgrenska akademin framkommer det att många sjuksköterskor upplever en rädsla långt efter en konfliktsituation på arbetet, samt att bli igenkända ute i samhället.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-04-11
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Sjuksköterskor är en utsatt grupp för hot och våld, i jämförelse med andra yrkesgrupper. Det handlar om hotfulla situationer från patienter och anhöriga, specifikt inom traumasjukvården. Något som har synliggjorts genom en ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där sjuksköterskor inom traumasjukvården har intervjuats.

Konsekvenserna av hoten

Studien visade på att konsekvenserna av hoten både var kort- och långsiktiga. Känslorna som många sjuksköterskor beskrev var rädsla och att känna sig förolämpad, stressad och osäker. Något som präglade dem både inom och utanför jobbet. Dessutom en oro av ansvar gentemot övriga patienter som vårdades på enheten.

– Ytterligare en konsekvens av hotfulla situationer var att sjuksköterskan ibland faktiskt omprioriterade sina omvårdnadshandlingar, för att på så sätt förebygga ytterligare hotfulla situationer, säger Anna Heikki, specialistsjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Annons
Annons

Strategier för att motverka rädsla

Studien visar på bristen av kunskap och beredskap inom vården och på behovet av strategier för hur hot och våld kan undvikas. Bättre samarbete mellan professionerna kan vara ett sätt att skapa en tryggare arbetsmiljö. Även att sjuksköterskorna erbjuds bättre förutsättningar att hantera dessa situationer, bland annat genom utbildning och diskussionsforum.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar 2016-04-12 12:47 (3 år sen)

  Angående hotbild, URSÄKTA en stilla undran, gäller det även svensk urbefolkningen, många länder (folkslag) har en annan uppfostrings politik! Än den Nordiska. Tyvärr, tittar man på lista över våldsförövare, knappt något Nordisk namn. Uttalar man snylt-invandrare är man definitivt super-rasist, och jag har jobbat och trivts med många invandrare!

 • Avatar christina 2016-04-21 21:15 (3 år sen)

  Detta är mycket besvärligt! Min son vårdas för en mkt efterhängsen infektion som gett svåra biverkningar. Han väger idag 30 kg och vi i anhörigkretsen följer hans utveckling mkt noga.
  Problemet är att det kommer in ett stort antal doktorer och sköterskor i hans rum varav de flesta är anonyma. Det är riktigt svårt att få inblick i vårdplanen eftersom vi inte vet vad personalen heter.
  Vårt tips till den personal som känner sig hotad är följande:
  personen skaffar sig ett kodnamn t ex dr Lisa eller syster Pelle. Då kan vi anhöriga i alla fall fråga: "Dr Lisa sa att.... Hur kommer det sig?"
  Nu kallar vi personalen dr Gråskägg eller syster Långt-hår t ex alltefter vilka yttre kännetecken som vi ser.
  Patientsäkerheten känns föga övertygande.
  Hur blev det så här illa?


Annons
Annons
Annons